Sara via Ann Dahlberg, 21 november, 2018

Sara via Ann Dahlberg, 21 november, 2018

 

Jag har också gått här på jorden och delat samma öde som ni har delat. Det har varit upp- och nedgångar fram och tillbaka, man har fallit och man har stigit igen och så har man fallit och så har man stigit. Det har gått lite upp och ned. Jag tror att ni känner igen det. Men efter att man stigit en bit så kan man falla en liten bit och så kan man stiga igen och just nu så går den stigen nästan lodrätt uppåt. Det är inte meningen nu att ni ska falla så långt ner som ni ibland har gjort när ni vandrat på jorden utan det finns ett högre ljus och ett högre skydd i dag som gör att det mesta av stigningen ni gör nu ska gå uppåt. För ni är väntade kära själar på jorden, det finns många som väntar på er nu. De väntar på er och jordens uppstigning till ljuset och det galaktiska samhället som finns där. Det är dit ni är på väg och det är dit ni kommer att gå. Valet finns i edra hjärtan och alla ni som är här nu har säkert valt detta redan. Det finns ingen annan väg för jorden än ljuset väg. Den har redan börjat i sin spiral och ni följer med om ni vill och det som kan kännas viktigt nu är att få med sina bröder och systrar som också går här jämte oss och försöka få dom att förstå. De behöver inte gå samma väg som ni men de behöver hjärtats väg. De behöver finna sitt hjärta och släppa all negativitet och dömande och det mörker som man har inom sig så att man slänger och kastar bort, accepterar och förlåter sig själv och andra. Man behöver alltså bara arbeta med sig själv, man behöver finna sitt hjärta, att gå efter vad du hör hjärtat säger att du ska gå. Att finna den lilla rösten i sitt inre som gör att man kan ta min väg steg för steg. Det kan krävas lite mod men jag vet att ni är modiga. Det kanske inte går på det vis som din familj eller dina vänner tycker att du ska gå men var stark och stå kvar i hjärtat och gå den väg som hjärtat säger. Det är då din väg blir lättare. Det är då du kommer att finna klarheten i det du gör och förstår vart du är på väg och vad din del i det här livet är. Jag ser att många av er gör detta och jag ser också att många av er kämpar med att göra detta och jag säger som Moder Maria säger det finns många runt er. Känn förtröstan och känn tryggheten och känn beskyddet som finns runt er så att ni vågar ta det steget som ert hjärta säger att ni ska ta. Jag tror att ni förstår att det här just nu i denna tiden det är viktigt att ha med sig och att man själv gör så att andra runt om ser att det faktiskt går att göra så här, att man faktiskt kan följa sitt hjärta och då blir det fler som våga göra likadant. Jag har sett detta ske och jag ser det ske nu. Varje dag kan jag se att människor förändras och tar de steg som deras hjärta säger att de ska göra. Jag är så glad och tacksam och stolt för detta Jag vill avsluta med att säga att jag också älskar er så väldigt mycket precis som alla andra som står runt er nu av olika guider och änglar. Dom älskar er så väldigt mycket. Vet att ni inte är ensamma.

Jag tackar för mig Sara

You may also like...