Sarah via Natalie Glasson, 30:e september


Sara

Sar’h avslöjar sin sanning om Sar’h
(Dotter till Jesus och Maria Magdalena)

Kanaliserad genom Natalie Glasson den 30:e september, 2016
Originalkälla: Sacred School of Omna

Hälsning, jag är Sar’h, dotter till Kristus och Vårdare av den Heliga Graalen med Uppstigningens koder. Det var min avsikt att födas på Jorden och att fortsätta tillföra Ljus för att uppnå Uppstigningen genom mina föräldrar, Maria Magdalena och Jesus, och behålla de höga vibrationerna alla erhåller och upplever genom en livstid på Jorden. Jag Sar’h, är känd i de inre planen som Vårdaren av Sanningen eller i själva verket, heliga hemligheter. Min uppgift som en själ skulle innebära att få en stor mängd av koder, energivibrationer, ljus, kärlek och visdom, och att skydda dem i min varelse, och dela ut dem på ett lämpligt sätt, så att sanningen kan bli ihågkommen av alla. Även om jag inte var fysiskt närvarande under så stor del av Jesu liv, höll jag i min varelse och själ, alla de skiften av uppstigningar från Jesus, Maria Magdalena, de Kristnade varelserna och lärjungarna vid den tiden upplevde. Jag behöll all den kunskap som upptäcktes om energin i Kristus Medvetande. Jag höll visdomen om hur läkning kan ske omedelbart, lärorna från Gudinnan och minnen från varje aspekt i den tid då Jesus vandrade på jorden.

Från det ögonblick jag blev avlad, började jag att absorbera visdom, ljus, minnen och medvetande. Jag befann mig i min mors livmoder, under Jesu korsfästelse; Jag tog emot alla uppstigningskoder som fanns vid den tidpunkten. När jag föddes, hämtade jag ytterligare visdom och ljusvibration av den tiden. Min mor, Maria Magdalena, insåg snart hur känslig jag var. Min karaktär och inre kraft var stark, eftersom jag var en syntes av mina föräldrars energi och sanning, men Maria från Magdala insåg så småningom min kraftfulla förmåga att absorbera energi. Som barn, om hon lämnade mig till någon annan, under tiden hon vilade, och när hon kom tillbaka till mig, även om det bara var efter några minuter, förstod hon att jag tagit till mig energin från den människan. Det var inte så att jag tog energi eller medvetande från andra, mer som att jag blev en återspegling av dem, som om jag hade gjort kopior av alla, som de var, och förkroppsligade det själv. Min mamma insåg den fulla omfattningen av min unika förmåga, när hon lät en kvinnlig vän hålla mig; Hon observerade min förändring från ett lyckligt barn, till att uppleva sorg, ledsenhet förlusten av romantisk kärlek och kunde uppleva olidlig smärta i hela min varelse. När hon insåg att jag hade förkroppsligat kvinnans energi, och speciellt hennes sorg, insåg hon snabbt att för att att skydda den visdom och de koder som överfördes till hennes barn, från henne själv själv, Jesus, Kristusmedvetandet och Skaparen, behövde hon omge mig med rena vibrationer. Annars skulle mitt hjärta snabbt förmörkas från smärtor av mänskligheten, en börda som en själ inte kan bära på egen hand.

Min mor omgav mig med människor som hade nått en hög nivå av uppstigning, som hade gått igenom kraftfulla healingprocesser för att släppa all smärta från sitt förflutna, och som fokuserade på sin förbindelse med Skaparen. Hon samlade noggrant till sig själar med de högsta vibrationerna för att vara hos mig, och som skulle spegla tillbaka min sanning till mig, så jag kunde börja undersöka sanningen om min egen varelse. Hon insåg att om jag ständigt var bombarderad och påverkad av omedvetna tankar, från andras smärtor och illusioner, då skulle det alltid förmörka min perception av min sanning. Det var på grund av min förmåga, som vi flyttade till södra Frankrike för att leva i en grotta med den Höga Prästinnan, i Gudinnan Isis Temel, och på detta sätt skulle min energi och sanning skyddas, och förbli ren.

Jag har aldrig ansett mig speciell, mina energier var skyddade, för som vuxen skulle det komma en tid, när jag skulle gifta mig med en man av lika hög vibration. Jag skulle sedan dela all visdom, ljus, kärlek, medvetenhet och den heliga graalen med uppstigningsenergier, med honom och barnen jag skulle föda. Detta skulle vara en symbol för att låta mig ge alla de energierna som jag hade bevarat inom mig, till mänsklighetens medvetande, för alla att absorbera. Som barn längtade jag efter det ögonblicket, eftersom jag visste att vibrationerna på hela planeten skulle stiga och accelerera. Jag visste att hela den visdom jag bevarade, och skulle dela med mänskligheten energetiskt, skulle skapa ett stort uppvaknande för alla, samt slutföra att Kristusmedvetandet vaknade upp och initierades, det som min far hade påbörjat. Jag förstod, att efter att jag hade förmedlade mitt medvetande och ljus till mänskligheten, skulle min förmåga att förkroppsliga alla energier minska, och då skulle jag kunna leva ett normalt liv i ett samhälle, och samtidigt utforska den stora volymen av kraftfullt medvetandet inom mig.

Som barn, lärde min mor mig att heala andras smärtor som jag absorberade, hon vägledde mig också för att känna igen det kraftfulla flammande ljuset inom mig, som jag använder för att stödja och stärka mig med. Det fanns tider när energin jag förkroppsligade och förberedda för att leverera till mänskligheten, var så kraftfull och lysande inom mig, att den kändes obekväm och outhärdlig.
Som själ, visste jag redan om och erkände min sanning, men min uppgift var inte att utforska min själ, utan mer att syntetisera min själ med de energier som hade förankrats på Jorden, och att vara med inspirerande människor från mitt förflutna.

Under åren efter Jesu korsfästelse, uppståndelse och uppstigning, blev det en mörk tid på Jorden, och det var som om Jorden och mänskligheten gick in i en depression. Enorma mängder kärlek och uppstigningskoder hade förankrats på jorden och hos mänskligheten, vilka gjorde att rädsla och smärta kunde komma upp till ytan för att frigöras. Det var en period med rening av allt som inte var av kärlek, och av de många som inte hade tillåtit kärleken från Skaparen att röra vid sina hjärtan. En annan orsak till depressionen var att mänskligheten behövde tid att syntetisera med, och förkroppsliga allt de hade fått från Kristusmedvetandet. De behövde tid att samla sina tankar, handlingar och reaktioner, så att allt kunde sammansmältas till en större erfarenhet av kärlek. Min mor brukade säga till mig, ”Släpp din rädsla för mörker, för när det finns mörker, vet du att djup kärlek är på väg.” Hon visste att närvaron av någon form av rädsla eller utmaning, var en indikation på att mycket mer kärlek än ni kan föreställa er, var på väg att växa fram och blomstra inom er, som skulle komma att fylla ert väsen och verklighet, med djup lycka.

Det fanns tillfällen då rädslan som var inbäddad i mänsklighetens medvetande blev så tung, att jag trots skyddet från min mors energier, kunde känna dess närvaro som en börda i mitt väsen. Jag kunde gråta och skrika av smärta och lidande. Min mor brukade kalla in mer ljus och beskydd och höll mig, medan hon sände sitt ljus till mitt väsen. Men, hon visste att jag skulle frigöra energin för mänskligheten, och att när processen hade avslutats, skulle jag gå vidare och återvända till mitt normala jag.

Jag Sar’h, är här för att dela denna information med er, eftersom jag känner att ni kan vara intresserade av att höra lite om mitt liv och uppdrag som Sar’h. Även om det främst är för att stödja er, och att förstå att även som en individ på Jorden, kan ni stödja och hjälpa vid en sådan här enorm förändring och omvandling, för Jorden och mänskligheten. Bara för att ni kanske ser er själva som individer som fokuserar på att nå er uppstigning, och kan känna er hjälplösa eller maktlösa, ska ni veta er uppstigningsprocess och resan, är så värdefull för alla på jorden. De förändringar och skiften ni upplever när ni flyttar till i ett större utrymme av kärlek och upplysning, kan tyckas vara individuella och inte påverkar andra, men det gör de, mer än ni kan föreställa er. Varje litet skifte ni gör, väcker upp er varelse från illusionen, och stödjer andra att uppnå samma sak. Bara för att jorden kan verka så stor och omöjlig, så är detta inte fallet. Ni har en kraft inom er, som liksom jag har en syntes av kraftfulla energier, som ni kan sätta igång och använda som er kraft. Det är inte upp till er att medvetet förändra världen, eller diktera för andra hur de bör agera eller handla, det är att försöka skapa förändring från en plats av svaghet. När ni tillåter er själva, att känna igen och följa all underbar energi, ljus, kärlek, koder och medvetandet ni kom till jorden för att förkroppsliga och dela, och släppa den yttre påverkan som kan orsaka förvirring inom er, då kommer ni att uppnå allt ni behöver på Jorden. Ni kommer att få skönhet, kraft och healing inom er, samtidigt som ni upptäcker de energier som inte är era egna, och kastar tillbaka dem dit de kom ifrån. Ni kommer att förstå att allt ni behöver göra är att skydda den underbara energin inom er genom att behålla fokus i ert sinne, på er sanning och er anpassning till Skaparen. Det kommer tillfällen då ni känner er kraftfulla nog och blir inspirerade, så att ni låter ert ljus lysa klart, bara genom att känna energin flöda genom er varelse. Det kommer att vara vid rätt gudomligt vägledd tid, som ni kommer att göra det möjligt för den dyrbara energin och medvetandet ni uttrycker, att gå samman med mänsklighetens medvetande, vilket skapar enorma uppstigningar och större kärlek. Detta är den mest kraftfulla gåva och uppstigningsstöd ni kan ge till alla.

Vänligen vet att jag är med er, och stöttar er genom att vara er sanning på Jorden,

 

Sar’h

 

Översättning: Margareta Jonåker

Read More from Sar’h

 

Du gillar kanske också...