Saul via John Smallman 27 februari 2021

 

Saul via John Smallman 27 februari 2021

 

You all chose, with enormous generosity and compassion, to be incarnate.

av John Smallman

2021-02-27-saul-audio-blog-for-saturday-february-27th.mp3 Saul Audio Blog for Saturday February 27th

Mänskligheten är mycket, mycket nära det kollektiva uppvaknandet, och det finns tecken på det på många ställen som lyfter upp hjärtan hos dem som ser dem och känner igen dem. Allt går som gudomligt planerat, som det alltid gör. Det verkar ofta inte vara fallet eftersom ni, som människor i form, är helt engagerade i ”separationsspelet” som kan vara extremt smärtsamt, särskilt när ni är inblandade i konflikt och självtvivel.

Som ni väl vet är separation en overklig upplevelse, för separation är omöjlig! Alla former av medvetande är i varje ögonblick kopplade till Källan genom en osynlig anslutning, för det finns bara EN! Men eftersom ni valde att konstruera en overklig miljö där separation förefaller vara verklig, så är det vad ni gjorde, och det verkar vara helt verkligt för majoriteten av människorna. Under de senaste decennierna har ökad förståelse av kvantfysik från framstående forskare visat ganska tydligt att trots att ni var och en upplever var och en som separata varelser, finns det inget sådant tillstånd som separation från Källan – det oändliga området för energi/medvetande/Kärlek/Gud – det är verkligen ALLT som finns.

När fler och fler vanliga människor blir medvetna om detta fantastiska vetenskapliga avslöjande, intensifieras den kollektiva avsikten att vakna in i Verkligheten – som redan är mycket kraftfull – ytterligare. Ni vaknar definitivt, och ni kommer inte att falla tillbaka till det ouppväckta tillstånd där mänskligheten till synes har varit begränsad eller till och med fängslad i evigheter. Ditt naturliga tillstånd, din sanna natur, är att vara helt vaken, fullt medveten och fullt uppmärksam i varje ögonblick av din eviga existens och att njuta av den oändliga glädjen i det oföränderliga tillståndet.

När ni kollektivt valde att uppleva separation och konstruerade den miljö som gjorde det möjligt, visste ni inte och kunde inte veta hur mycket smärta och lidande ni skulle tvingas hålla fast vid er själva genom att göra det. Och när ni började uppleva det separerade tillståndet hade ni redan glömt verkligheten och tänkte och trodde att det ni upplevde var den enda verkligheten! Det är den inte! Ni är alla Guds älskade barn och ni har aldrig, inte ens för ett ögonblick, lämnat hennes Närvaro. Ni sover bara – av ert eget frivilliga val – och ni kommer att vakna till den utsökta glädjen att känna er själva som Ett med Källan, för att sova för evigt är omöjligt. Faktum är att total glädje väntar på ert uppvaknande.

Under tiden, ha tålamod – ja, det verkar som om ni alltid blir ombedda att vara tålmodiga – var kärleksfulla och låt framtiden utvecklas, i medvetande om att allt är gudomligt omhändertaget. Om ni kan undvika att försöka projicera en bild av vad som ska inträffa i era individuella framtidsvisioner kommer ni att kunna vara mer i fred när den gamla ordningen avslöjas och upplöses. I tider med stora förändringar intensifieras förvirring och osäkerhet, er känsla av tvivel och ångest ökar, och kanske orsakar mycket känslomässig oro. Era vanliga stunder som är avsatta under dagen för att gå inom är absolut nödvändiga stunder där ni kan slappna av, hitta lugn och bekräfta för er själva i vetskap om att allt är bra.

Det händer för närvarande mycket på världsscenen som ger intensivt lidande för många, och er avsikt att skicka kärlek och läkning till dem som lider är er mest brådskande uppgift under de återstående timmarna av den gamla ordningen med splittring. Er individuella närvaro i mänsklig form vid denna avgörande tidpunkt i mänsklighetens andliga utveckling/uppvaknande är inte av misstag. Ni valde alla, med enorm generositet och medkänsla, att vara inkarnerade för att hjälpa på det mest kompetenta och kärleksfulla sättet i den kollektiva uppvaknandeprocessen. När ni gjorde det valet och med glädje satte avsikten att inkarnera, visste ni att det inte skulle vara lätt, att ni skulle lida – troligtvis lida enormt – ändå, ni inkarnerade och är nu här, förmodligen undrande om ni verkligen valde att vara på Jorden i denna extremt oroande och störande era.

Jag kan, som många andra, försäkra er om att ja, ni valde verkligen att vara inkarnerade för att hjälpa till i uppvaknandet, och att, ja, ni hjälper verkligen bara genom att vara närvarande. När ni går inåt, i bön, meditation, kontemplation eller enkel avkoppling, efter att ha bestämt er för att bara älska vad som än uppstår, läggs era energifält mäktigt och kraftfullt till processen, även om det kan tyckas för er – och vi ser att detta ofta är fallet – att er närvaro inte gör någon skillnad, inte har någon effekt för att åstadkomma förändring till det bättre, lämnar er tvivlande och bedömer er negativt som att ni inte är användbara eller hjälpsamma för mänskligheten när uppvakningsprocessen närmar sig slutförandet. DETTA ÄR ABSOLUT INTE FALLET! Er jordiska närvaro vid denna punkt i mänsklighetens historia är väsentlig. När ni går in, be om kärleksfull bekräftelse på att ni gör vad ni kom för att göra, öppna era hjärtan för att ta emot, och ni kommer att bli medvetna om att ni intuitivt vet – trots era tvivel – att ni gör exakt vad ni inkarnerade för att göra.

Ja, era egon kommer kanske – i själva verket kommer troligen att – försöka övertyga er om att era ansträngningar är meningslösa, är förgäves. Det är vad egon gör, för när ni vaknar kommer ni inte att ha något behov av dem, och det är utsikter som skrämmer dem. Men, naturligtvis är era egon bara rädda och delar av ert sinne som ni behövde för att hjälpa er att överleva som människor, innan ni insåg vilka ni verkligen var – oändligt kraftfulla gudomliga varelser, för evigt fria och säkra i den Enda, de obegränsade och allomfattande energifälten av Kärlek, Verklighet, ert eviga Hem – och som kommer att assimileras till den Enhet som ni är. Ingen, inte ens era egon, kommer att överges, för utan bara en enda medveten varelse skulle den Enda vara ofullständig, och det är omöjligt!

Du är Kärlek, du är Älskad, du Älskar, och det är det oföränderliga tillstånd där du har din eviga existens just nu. . . och för alltid.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...