Saul, 7 december 2014

Saul

Ljuset från himmelsk gryning lyser upp himlen

7 december 2014

Kanal: John Smallman

Jag: God kväll kära Saul. Tack för ditt sista meddelande. Jag har just läst Elie Wiesels bok “Och havet är aldrig fullt,” den andra av hans självbiografiska böcker, och den har gjort mig ganska dränerad och trött. Kan du ge mig en kram, en kärleksfull energi boost så att vi kan kommunicera? Det vill säga om du för tillfället har tid att kommunicera. Tack.

Saul: God kväll John, naturligtvis vi kan kommunicera. Jag är alltid tillgänglig, och i själva verket är alla av oss i de andliga världarna, de icke-mänskliga världarna ALLTID tillgängliga för att besvara era samtal, samtal av vilken människa som än väljer att tala till oss, när som helst och på alla språk. Vi finns till för er alla här, alltid, det är bara att kalla på oss.

Jag: Kära Saul, Tack ska Du ha. Du och Jesus säger alltid så, och ändå tvivlar jag, och jag fortsätter att behöva bekräftelse. Så återigen, Tack.

Saul: John, så lite så . Slappna en stund så kan vi börja.

Mänskligheten förstår budskapet: Oavsett fråga så är Kärlek det enda svaret.

Många samlas över hela världen för att agera kraftfullt utifrån detta budskap genom sina avsikter att vara kärleksfulla i varje ögonblick. Och denna avsikt har blivit extremt kraftfull och kommer att fortsätta att växa eftersom det är den kollektiva viljan hos mänskligheten. Ingenting kan motstå den, eftersom när Kärleken väl är erkänd, som Den har varit, är Dess kärleksfulla omfamning helt oemotståndlig.

Naturligtvis rapporterar inte mainstreams nyhetskanaler om det, eftersom nyheter för dem är det som är ödesdigert eller katastrofalt, och de föredrar att hellre gotta sig över skandalösa avslöjanden om offentliga personer än att rapportera nyheter som skulle inspirera och lyfta upp er. Istället väljer de något som de tror kommer att stärka er tro på att världen är en mycket farlig plats där regeringskontrollerad militär och säkerhetsstyrkor av alla slag måste bibehållas och utökas för er säkerhet, även om historien har visat gång på gång att militära lösningar alltid leder till ytterligare lidande och aldrig till de lösningar som mänskligheten söker . Så, äntligen vänder sig mänskligheten  till den enda lösningen, Den som alltid har funnits, och det är anledning till glädje.

Jesus lärde ut Kärlek genom att visa det hela tiden. Andra har gjort det sedan dess, och slutligen börjar Den att fastna! Det är anledning att fira, så fira istället för att köpa allt elände och fördömande som de, som har kontrollerat mänskligheten så länge, vill att ni fokuserar er fulla uppmärksamhet på, så att ni förblir i rädsla, vilket tillåter dem att fortsätta ha sitt järngrepp om makt och inflytande. Mänskligheten har sett igenom den bluff som politikerna brukar få er att tro är det som är sanning: “. Ni behöver oss till att arbeta för er genom att erbjuda en regering som verkligen ser efter er och skyddar ert bästa”. Slutet av deras enormt egoistiska och storslagna parad närmar sig snabbt trots sina stora ansträngningar för att förhindra det.

De har alltid varit utom räckhåll för människor – för de som valt dem och som har stöttat dem, eller för dem som de med tvång har tvingat på sig själva – eftersom deras intressen och agendor har alltid legat på annat håll, nämligen i deras eviga strävan efter personlig, ohämmad, och livslångt makt. Den sanningen, som de alltid har förnekat, kan inte längre döljas tillräckligt. Deras rykte ligger i ruiner runt dem, och ändå fortsätter de att förkunna sin redbarhet.

Fortsätt att hålla ert Ljus högt, det är extremt effektivt, eftersom det mänskliga kollektivet fortsätter att expandera dess dans med Kärlek. Kärlek är en dans eftersom Den är energin i skapelsen, ständigt i rörelse till en harmonisk “Sfärernas Musik.” En del av er hör redan musiken i era meditationer eller som kompositörer, fler hör det varje dag och blir mycket upplyfta och inspirerade av dessa himmelska ljud. Så sjung ut och intensifiera denna himmelska energi ännu mer då ni gör er själva medvetet medvetna om den.

Himlen är ert eviga Hem, och inom Det, hjälper musik och dans att karakterisera Dess gudomliga underverk i otaliga uppvisningar av fantastisk skicklighet. På Jorden, inom illusionen, så tröstar musik,  inspirerar och lyfter er när ni känner er nere, och gör att ni kan uppleva ett känslomässigt tillstånd som hjälper er att släppa stress och påfrestningar i det dagliga livet. I Himlen är det. . . tja, himmelskt, glädjefyllt bortom gränserna för något ni någonsin har hört, det ger er hänryckt extas när ni gör er del av att uttrycka det i glädje för alla. Glädjen i himlen väntar ert oundvikliga uppvaknande med entusiastisk förväntan då det ögonblicket kommer allt närmre.

Ljuset från himmelsk gryning lyser upp himlen som så länge har varit mörk och dyster, mulen och täckt av djupt dunkel av mänsklighetens intensiva lidande. Illusionen är en miljö av separation, av övergivenhet, av fasa, som ni byggt obetänksamt och därmed oklokt, för att skapa en plats att spela spel som drivit er galna. Nu har ni valt att vakna upp från det tillståndet av galenskap, att vakna upp ur mardrömmen vars fasor på sistone tycks ha intensifierats för många. Den intensiteten orsakas av att de våldsamt har trängt in i ert medvetande och inte ger er annat val än att erkänna dem.

Bekräftelse av dem är allt som är nödvändigt, och sedan att låta dem passera. Att involvera sig med dem är en distraktion, som fördröjer ert uppvaknande i onödan, och det dränker er ännu en gång in i djupet av illusionen där era kärleksfulla avsikter löses upp. Det är som en intressekonflikt, men sådana konflikter behöver inte ske, och kommer inte att ske om ni bara öppnar era hjärtan till fältet av gudomlig Kärlek som omger er, och väntar på att ni accepterar Den.

Ni kommer att acceptera Den eftersom det är den Verklighet som löser allt som inte är i linje med Den, och, naturligtvis, finns det ingenting som inte är i linje med Den, eftersom Verkligheten är Allt som existerar. Ni kan välja att vara kvar i mardrömmen på obestämd tid, men inte för evigt då den är tillfällig, den förruttnar och den kommer att lösas upp. Ja, den är bekant, plågsamt välbekant, men den ger er ingenting av värde, så släpp den och vakna upp till den glädje som Gud har förberett för er evig lycka.

Att fördröja den glädje som er återkomst till Verkligheten ger, är helt meningslöst oavsett. Så släpp ert grepp om illusionen, på den kärlekslösa mardröm som verkar ha insnärjt er i sina otaliga tentakler, och den kommer att falla bort då ni stiger upp, fria och segrande.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

You may also like...