Saul via John Smallman, 16 maj 2023

 

 

Saul via John Smallman

16 maj 2023

NI ÄR ALLA ABSOLUT GRÄNSLÖSA VARELSER

Då ni förväntansfullt och lite otåligt väntar på att mänsklighetens kollektiva uppvaknande skall hända, att det ska bli det ni upplever nu, fortsätt att ha avsikten att bara vara kärleksfulla oavsett vad som sker. Som era medier hela tiden klargör för er, är det mycket kaos och förvirring i hela världen, och det verkar som om det inte finns någon som ens har någon liten aning om praktiska lösningar på de frågor som orsakar så mycket ångest, lidande och smärta. Det är därför som jag hela tiden påminner er om att dagligen sätta och ha en kärleksfull avsikt.

Er individuella och kollektiva avsikt att bara vara kärleksfulla är vägen framåt mot ert stora uppvaknande. Förlora inte tro eller tillit till Guds löfte till er, för jag försäkrar er om att ni ÄR mycket fast förankrade i uppvakningsprocessen. Den är totalt oåterkallelig, fullkomligt ostoppbar, och den fantastiska kraften och effektiviteten i att ni dagligen sätter avsikten att bara vara kärleksfulla, ligger långt bortom människans förmåga att föreställa sig den.

Kom ihåg att ni skapades lika till Gud, ytterligt och totalt fria att bara VARA, medan ni behållit full tillgång till den Makt som är Moder/Fader/Gud – KÄRLEK – vilket förstås är var och en av er! Ni är alla absolut gränslösa varelser. När ni vaknar till Verkligheten om vilka ni är, och med full medveten medvetenhet vet och förstår att ni, var och en i varje ögonblick av er existens, är införlivade i den HÄRLIGHET som är GUD, som viktiga, eviga och oersättliga aspekter av denna Enda oändliga gudomliga Varelse, då kommer er Glädje att vara utan gränser!

Ni är alla fullt medvetna om, även om ni kanske inte vill erkänna det för er själva, att er viktigaste uppgift – inte er enda uppgift, men er viktigaste uppgift – som människa i form, är att bara VARA. Att vara är Mäktigt! Ni är mäktiga, och er bemyndigade närvaro i mänsklig form i denna tid – precis Nu – är inte en slumpmässig företeelse. Er närvaro i mänsklig form just nu är Guds Vilja, vilket ni alla mycket kärleksfullt och nådigt accepterade. Ni vet verkligen hur kraftfull er närvaro på Jorden är, och ni valde att vara här för att utöva denna makt för att mäktigt hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande. Ni har ingen aning om den heder och respekt som vi i de andliga sfärerna håller er, då vi kärleksfullt omfamnar och stöttar er på denna magnifika resa, er väg till att minnas och erkänna vilka ni i sanning är.

Enhet betyder just det – att ALLA är Ett. Kärlek är Källan, det oändliga fältet (i brist på bättre ord) av Energi som ÄR Moder/Fader/Gud, det medvetna, potenta, starka och livfulla som i all oändlighet bemyndigar ALLT som Hon skapar. Det ligger mycket bortom förståelse och innehåller i all dess oändliga VÄLDIGHET Allt som har, är, eller kommer att skapas i den kontinuerligt expanderande oändlighet som Kärlek ÄR.

Verkligheten att ni är omätbara, oräkneliga, enorma. Ni, medan ni är i mänsklig form, har absolut inget koncept eller språk för att ens avlägset försöka förklara eller klarlägga vad ni i Sanning är. Den minnesförlust ni villigt gick med på att uppleva för att inkarnera i denna inkarnation, i vilken ni nu befinner er, är också totalt bortom er förmåga att förstå – demens eller liknande sjukdomar med minnesfrågor är inget i jämförelse – det mänskliga intellektet kan inte uppfatta vad minnesförlusten av ert overkliga eller drömlika tillstånd innebär, eftersom det förstås ligger bortom förståelse och är ytterst overkligt! När ni vaknar upp kommer allt att avslöjas i häpnadsväckande klarhet, och firandet för att hedra er återkomst till full och oändlig medvetenhet om att Vara Levande, till Verkligheten, till Enhet med Källan, väntar på er kärleksfulla Närvaro så att det kan sättas igång.

Sätt igång ögonblicket för att börja Firandet genom att dagligen sätta och ha era kärleksfulla avsikter när ni går inombords till era heliga inre helgedomar och inbjud Kärlek att fylla era hjärtan. Ni är Kärlek inkarnerad, och när ni inbjuder Kärlek till era hjärtan expanderar ni dem enormt, sålunda utsträckande era gudomliga energifält att översinnligt interagera med och i total harmoni samarbeta med de individualiserade fälten av oräkneliga andra som dagligen satt samma avsikt. Detta är orsaken till att ni alla är inkarnerade NU.

Att vakna upp till Verkligheten, lämnande bakom er drömmen eller mardrömmen av livet i mänsklig form, är ert syfte, och ni främjar det syftet genom att bara vara. Ja, jag upprepar mig, för det är omöjligt att överbetona vikten av er individuella närvaro, inkarnerade som människor nu i den kollektiva uppvakningsprocessen. Ni skrev alla på för detta, ni inkarnerade för att till fullo delta, och ni gör precis det. TILLÅT INTE något självtvivel, någon känsla av ovärdighet, oförmåga eller ineffektivitet leda er att tro att medan andra kanske gör ett gott jobb med att hjälpa till i uppvaknandet, ni själva egentligen inte hjälper till i detta stora arbete. Inget kan ligga längre från Sanningen!

Ni, var och en av er, skapades av Moder/Fader/Gud som oändliga perfekta gudomliga varelser, lika Henne själv. Detta är det enda sättet på vilket Hon skapar. Sluta därför att låta era rädda egoistiska naturer – de overkliga aspekter av er själva som förefaller vara er verkliga identitet, och som gläds åt att fylla er med skuld, ängslan och rädsla – vägleda eller övertala er i tanke, ord eller handling. Bli tysta, låt er få tid att lyssna. Er intuition kommer att kommunicera med er och erbjuda er den vägledning ni behöver i varje ögonblick. Om ni känner eller hör något från den, då finns det i det ögonblicket inget ni måste svara på, bara vara. Då ni övat mer på att lyssna till visdomen hos er egen inre vägledning – ert högre Själv eller den Helige Ande, om ni föredrar sådana eller liknande termer – kommer ni att erkänna och acceptera dess heliga visdom. Denna heliga visdom finns alltid med er, ni behöver bara kalla på den och den svarar, och om den bara är tyst, då är dess vägledning för er i ögonblicket att också vara tysta.

NI ÄR ALDRIG ENSAMMA! Gudomlig vägledning finns alltid tillgänglig, lita på att er Heliga Moder aldrig lämnar er i nöd. Och kom ihåg att ni alltid har totalt fri vilja, och att ni alltid gör valet om ni ska lyssna eller inte och bli vägledda. Därför, gör en punkt av att välja klokt och kärleksfullt, och njut av den känsla av frid och belåtenhet som uppstår.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *