Saul via John Smallman, 23 april, 2017

Saul, 23 april 2017

 Via John Smallman

 

Verkligheten är ett mycket enkelt koncept

som är absolut perfekt på alla sätt

 

När mänskligheten vaknar, som den med all säkerhet kommer att göra, kommer häpen förundran att sprida sig över hela planeten, när de GODA NYHETERNA fyller ALLA media – de vanliga och de alternativa kanalerna! Det ögonblicket är närmare än ni vågar hoppas på. Otrolig läkning har skett globalt under de första månaderna av 2017, och resultatet av den läkningen håller på att bli mycket synlig.

Mänsklighetens intresse för nyheter har i evigheter varit mest fokuserat på dåliga nyheter och det håller på att förändras väldigt snabbt nu, eftersom folk är trötta på de ändlösa rapporterna om katastrofer, konflikter och krig och vill ha goda nyheter. Ni behöver goda nyheter, för det inspirerar och lyfter upp er, vilket gör att er energetiska signatur höjer sig och fyller er med en motiverande entusiasm, och visar att var och en av er har en kraftfull och viktig roll att spela i den kollektiva uppvakningsprocess, som alla för närvarande genomgår.

Mänsklighetens kollektiva avsikt att vakna har byggts upp och förstärkts under de senaste sju eller åtta decennierna, och är nu redo att tränga in i medvetandet hos alla dem som inte gör ett mycket medvetet val att förbli omedvetna och förneka sitt sanna väsen, den andliga naturen, den enda naturen, som Kärleksväsen. Kärlek kan inte hållas tillbaka eller förnekas i evigheter – även om den har förnekats av mänskligheten under alldeles för lång tid – och den perioden i er utveckling, i vilken många av er har förnekat och motstått Kärlek, är på väg att ta slut.

Kärlek är er natur och ni håller på att ta tillbaka Den. Illusionen, ert kollektiva val, har dolt Den för er i eoner. Men något som är dolt är inte förlorat eller glömt, det är bara undanträngt eller förlagt och kommer att hittas igen. Er uppvakningsprocess är det projekt som ni var villigast att åta er, för att återigen bli fullt medvetna om er sanna natur. Som ett resultat börjar ni se Kärlek på alla möjliga och omöjliga platser, och alla dessa till synes olika platser är på en mycket djup nivå, fullständigt integrerade och kopplade till var och en av er.

Som ni ständigt blir påminda om finns det bara Kärlek, allt annat är overkligt, och sanningen om Den kan inte längre förnekas av någon som är villig att gå till sitt inre, slappna av och tillåta den Kärlek som bor där, att göra Sin Närvaro känd. När denna inre Kärlek upplevs för första gången förstummar den, eftersom den skingrar alla tvivel om Guds existens och visar dem som upplever Den att de är ovärdeliga, av oändligt värde och är evigt älskade barn av Gud. Det är överväldigande, oförglömligt och det skingrar all rädsla en gång för alla.

Rädsla är den blockering, det hinder, den mur som ni har byggt upp för att göra upplevelsen av separation från er gudomliga Fader möjlig, och nu håller den på att rivas. När rivningen fortskrider uppstår sprickor i den illusoriska fasaden, som ni infogade mellan er själva och det gudomliga Kärleksfältet, där allt som är medvetet, allt som någonsin har blivit skapat, är för evigt närvarande och Ett med Gud. Och genom dessa sprickor strömmar ständig Kärlek för att infiltrera varje hjärta som är öppet för att släppa in Den. Det är därför som Den förekommer på så många oväntade platser, platser de flesta av er skulle döma som onda, förlorade, korrupta eller ovärdiga.

Kom ihåg att det bara finns Kärlek! Vad ni uppfattar som syndigt, ondskefullt, oanständigt, ovärdigt och oacceptabelt är orealistiskt! Guds barn har antagit många former för att spela det spel som illusionen föreslår och uppmuntrar, men det kan inte och gör inte att deras sanna och eviga natur förändras. Guds barn är för evigt perfekta aspekter av Gud, från Vilken det inte finns någon separation.

Gud, Kärlek, Enhet är de oräkneliga och otaliga förbindelser som sammanfogar allt inom medvetandets fält, där all existens finns. Det fältet är allomfattande, det har inga gränser eller begränsningar och det finns ingenting bortom det. Ni kan inte falla ut ur det och in i något annat – helvetet, skärselden, eller limbo till exempel – för det är ALLT, det finns ÖVERALLT och det är VERKLIGHETEN!

Ni är alla gudomligt omhändertagna från det ögonblick ni skapades, för ni är födda in i det gudomliga fältet som ständigt förser er med allt som ni någonsin behöver och önskar. Ni är oändligt Ä L S K A D E! Och eftersom ni är älskade och skapade av Gud, så finns det inget som kan skada er; det finns ingen motsvarighet till Gud, eftersom Gud är Allt.

Verkligheten är ett enkelt begrepp som är helt perfekt på alla sätt. Däremot är illusionen ett komplicerat gungfly av förvirring, oenighet, konflikter, lidande och intensiv smärta. Ni vet det för ni upplever det, och därför har ni äntligen tagit det kollektiva beslutet att vakna. Inom illusionen är det enda sättet att påverka förändringar att göra ett kollektivt val, ett kollektivt beslut, och det är vad ni har gjort – och det kollektiva valet och beslutet är att vakna upp från den dröm som orsakar er så mycket smärta.

I Verkligheten finns det bara ett val, en avsikt, och det är Guds Vilja. Den är inte auktoritär, den är inte krävande, den är inte kontrollerande, den är alltid kärleksfull, samarbetsvillig och ett spännande äventyr, där alla utövar sin fulla kreativa potential att producera en Helhet som är ett med dem själva och Gud. Det här får Gud att le när Han i glädje ser Sina barns lustfulla, ohämmade och underbara bedrifter.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...