Saul via John, Ditt Ego Leder dig Vilse, 8 juni 2023

 

 

Saul via John, Ditt Ego Leder dig Vilse

8 juni 2023

Av John Smallman
https://johnsmallman.wordpress.com/

När mänskligheten förväntansfullt väntar på dess kollektiva uppvaknande, översvämmar vi i de andliga eller icke-fysiska världarna Jorden och alla hennes kännande livsformer med Kärlek och helande energier. Vi stärker enormt era individuella livskraftfält när ni genomgår de intensiva och pågående energifrekvensförändringarna eller transmutationerna som är en del av er uppvaknandeprocess.

Händelser av till synes betydelsefull karaktär inträffar över hela världen, vilket sätter er alla under enorm stress. Vet att det är säkert att dessa kommer att lösas, och att ni kommer att vakna.

När ni alla hjälper varandra, hela mänskligheten, att komma till en full medvetenhet om galenskapen i så många av era nuvarande former av interaktion – en och en eller globalt – är er huvudsakliga uppgift bara att vara. Jag kan inte tillräckligt betona vikten av detta. Att bara vara är att tillåta er själva att inte engagera er ilsket, rädslofullt eller dömande när ni blir ”triggade”.

Alla blir triggade, det är en del av ert kollektiva såväl som era individuella egon. När det händer är det väldigt viktigt att kunna ta ett eller två andetag innan ni svarar – KÄRLEKSFULLT.

Ni vet att Kärlek är den enda Verkligheten, och ändå blir ni regelbundet distraherade från er medvetenhet om den Sanningen, när ni går i era dagliga liv och händelser eller situationer uppstår som misshagar er. Kärlek är det enda förnuftiga svaret i någon situation eller interaktion, och det är vad så många äntligen börjar inse.

När Kärleken fortsätter att uttrycka sig själv mycket kraftfullare genom var och en av er, kommer de som engagerar sig i livet kärlekslöst att finna att färre och färre människor är villiga att stödja dem i deras oacceptabla ord och handlingar.

Människor vänder sig till Kärlek eftersom de inser att inget annat fungerar eller någonsin har gjort det, och att KÄRLEK GÖR DET! Kärlek, kärleksfullt och ärligt engagerad i, läker ALLA sår. Kärlek är er natur, Kärlek är er Verklighet, Kärlek är den ni är. Påminn er själva ofta om denna gudomliga sanning.

Lägg märke till hur uppvaknandeprocessen fortsätter att uttrycka sig kärleksfullt i alla era liv genom att mjuka upp era känslor när de uppstår och genom att uppmärksamma er på den intensiva effektiviteten av att vara kärleksfull istället för att döma, skylla på eller fördöma antingen er själva eller andra för upplevda fel, oärliga handlingar eller avsiktligt bedrägeri.

Ni är alla Guds älskade barn, och därför är er avsikt alltid att vara kärleksfulla, även om ni som människor i form ofta glömmer detta. Att vakna är att komma ihåg detta och omsätta det i praktiken i era dagliga liv. Ni vet att detta är det enda meningsfulla och ärliga sättet att leva på, men era egon uppmärksammar er ständigt på tider eller minnen när andra, enligt din åsikt, har behandlat dig orättvist eller orättvist.

Dessa tider eller minnen är väldigt djupt inbäddade eftersom du kan bli sårad och kränkt när de inträffade. Men du kan bara bli sårad eller kränkt om du väljer att acceptera dessa ovänliga och ogiltiga erbjudanden från andra och uppehålla dig vid dem och på så sätt bekräfta dina egna inre känslor av att vara oacceptabel eller av ovärdighet.

Som ni vet, djupt inom er själva kan ni omöjligen vara oacceptabla eller ovärdiga, eftersom ni är Guds älskade barn, skapade i Kärlek till evig Glädje.

Men alla ni, blev under spädbarnsåldern och barndomen i viss mån skamsna, vanärade och bedömda som ovärdiga, och i det där tidiga skedet av era liv – när ni fortfarande var delvis medvetna om era uppenbara val att separeras från Moder/Fader/Gud – bar ni redan på en underliggande skuldkänsla.

Era egon byggde på detta för att kunna styra och kontrollera er, och har verkligen varit mycket framgångsrika i att göra det. Och ändå har ni alla en underliggande känsla av att detta inte kan vara rätt, att ni har rätt att finnas till och att andras negativa omdöme är ogiltigt. Denna kunskap är oroande, och era egon har gjort ett utmärkt jobb med att använda detta för att undergräva er tro på er själva – kunskapen om er gudomliga natur som Gud inspirerade er med i ögonblicket för er skapelse, en oändligt lång tid innan ni föddes in i form som ett mänskligt spädbarn.

Ja, som människor i form är era egon användbara, men när ni utvecklade dem var det bara med avsikten att ha dem till hjälp. Men på grund av den typ av miljö ni konstruerade för att uppleva separation, fann ni det användbart att ge dem ökande mängder makt eller kontroll över er genom att låta dem styra din kropps känslomässiga reaktioner på händelser och situationer som uppstod i era liv, och du såg andra göra likadant.

Ni, som det var, drog er tillbaka från beslutsprocessen och lät era egon styra fritt. Detta har hänt i många eoner, och nu är det dags att återta er suveränitet från era okloka och rädda egon.

Ni är Suveräna Varelser, så återta er Suveränitet NU!

Som ni har fått höra så ofta, och som jag nu upprepar igen, är det absolut nödvändigt att ni tillbringar tyst tid ensamma dagligen med alla kommunikationsmedel tystade.

Tillåt er själva att vara fria från alla tankar eller oro under denna tysta tid; när de uppstår var medvetna om dem och välj att inte bry er om dem. Fokusera bara på att återställa er avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än uppstår under dagen – djupt inom dig är allt detta alltid din avsikt, och du vet det – bjud sedan in Kärleken att flöda fritt in i era hjärtan och därifrån flöda genom er ut till världen för att hjälpa alla i deras individuella uppvaknandeprocesser.

ALLA vaknar, även om det inte ser ut så för dig. Och du kan hjälpa dem, i själva verket hjälper du dem, om du inte gör ett mycket bestämt egoistiskt val att inte göra det.

Ni vet alla att era nuvarande liv som människor har ett djupt andligt syfte. För det mesta lägger ni naturligtvis mycket tid på att antingen avfärda den möjligheten så att ni kan fokusera på ”verkligheten”, era krävande dagliga mänskliga liv och det ansvar som de innebär, eller så spenderar ni tid på att undra hur du, otillräcklig och ovärdig som du tror dig själv vara, skulle möjligen kunna ha ett sådant syfte.

Så, än en gång, måste jag påminna er om att som Gudomliga Varelser är alla era tvivel och bekymmer om otillräcklighet för er uppgift eller ovärdighet att tjäna Moder/Fader/Gud helt och hållet ogiltiga.

Gud skapade er alla som perfekta varelser som Henne Själv, och det Hon skapar är oföränderligt och evigt Gudomligt.

Än en gång, Släpp era Ego-drivna tvivel och er oro, och tillåt er själva att känna och vara fullt medvetna om den kärlek som ni är i varje ögonblick, även när ni tappar lugnet och reagerar argt på någon.

Den förlusten av kontroll, eller, mer korrekt, överlämnandet av kontroll till era egon, är ett overkligt och endast tillfälligt uttryck för era känslor.

Era känslor är alltid giltiga, men det är i allmänhet kärlekslöst att uttrycka dem i en attack eller ett dömande av antingen dig själv eller andra, eftersom de ofta är flyktiga, olämpliga och snabbt går över om du inte håller fast vid dem, en vana som många har svårt att bryta.

VAR VÄNLIGA. Det är er natur, och njut av lugnet och tillfredsställelsen som blir resultatet.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *