Saul via John Smallman, 26 december, 2017

Saul

via John Smallman

26 december, 2017

Uppgiften för var och en är att vara den Kärlek som man är.

Julhögtiden är en tid för förnyelse när ni gör förberedelser för att fira årsdagen för Jesus födelse, genom att alltmer fullständigt öppna era hjärtan för den Kärlek som är det energifält inom vilket ni för evigt befinner er. I och med att ni öppnar upp era hjärtan, blir alla med vilka ni på något sätt samverkar, själva hjälpta med att öppna sina hjärtan, så intensifiera er avsikt att enbart vara kärleksfulla, vad som än dyker upp.

Det finns en tendens till en hel del stress vid denna tid på året, vilket beror på innebörden i denna högtid och alla mänskliga åtaganden som detta innebär, så vänligen säkerställ att ta er tid åtminstone en gång varje dag för att gå inombords, oberoende av hur lite tid ni förefaller ha. Att ta denna tid för er själva är nödvändigt för ert eget välbefinnande och ert eget välbefinnande är nödvändigt ifall ni ska kunna hjälpa andra i deras uppvaknandeprocess. Och det är vad ni samtyckte till att göra innan ni inkarnerade inför denna mänskliga livstid.

Julen är inte bara Juldagen. Det är en tid för förnyelse som börjar med tiden vid början av Advent, fyra veckor före jul, fortsätter över Nyårsdagen och fram till den 6 januari – trettondedag jul. Perioden för förnyelse och förberedelser varar fram tills Juldagen, sedan kommer tiden för att tacka – ALLA har något som de kan tacka för – och att erbjuda förlåtelse till dem som ni tror att, avsiktligt eller oavsiktligt, sårat eller förolämpat er eller någon av era nära och kära, och detta inkluderar naturligtvis er själva.

Nästintill ni alla har från er kultur lärt er att vara själv-nedsättande, själv-dömande och själv-förminskande. Och i egenskap av människor gör ni misstag, det är en aspekt av att vara mänskliga och därför, att vara begränsade i era förmågor att helt och hållet hålla er i linje med Kärleken, er sanna och evig natur. För att kunna framskrida längs era andliga vägar i er evolution behöver ni uppmärksamma, acceptera och förlåta era misstag och de som andra har begått. Att förlåta är att acceptera och ni alla, utan undantag, söker efter villkorslös acceptans, för det är hur ni blev skapade. Ni alla är Guds, er Skapares, er Fader/Moder/Guds, perfekta och älskade barn, de älskar er villkorslöst precis sådana ni är för ni är, precis som den gudomliga och eviga Källan, PERFEKTA.

Vad som sker när ni upplever er själva som människor – såsom mindre än perfekta varelser – är att ni spelar spel som handlar om att vara ofullkomliga – och sedan börjar ni tro på de karaktärer som ni tar på er eller ingår i för att spela dessa roller. Dessa är inte verkliga!

När ni kan få er själva att förlåta – er själva och andra – och till en början är det svårt, för ni har blivit så vana vid att döma och skuldbelägga, känns det som om en enorm tyngd hade lyfts av er. I och med det kan ni öppna er upp till insikten om att det inte finns något eller någon att förlåta eller skuldbelägga, på grund av att allt har varit overkligt.

Verkligheten är KÄRLEK! Och ni börjar se och känna att en enorm börda av dömande, skuldbeläggande och självnedsättande bara viker undan som mantlar, slöjor eller till och med bälten av tyngder som ni har burit och ni skiner strålande, magnifikt upplysta av Kärlekens Ljus, som är och har varit er sanna eviga natur alltsedan er skapelsestund.

Julen är verkligen en tid för att få minnas vilka ni är och när ni erbjuder kärleksfulla gåvor till familj och vänner, medan ni samtidigt förlåter varandra för allt dåligt humör eller förolämpande som ni har fått ta emot eller åsamkat, så kan ni inte göra annat än att bli medvetna om de intensiva känslorna av kärlek inom er för dem alla. Kanhända att ni samtidigt till och med känner er mindre än fullständigt värdiga den kärlek som de erbjuder er.

Nåväl, denna känsla är fullständigt ogiltig! Släpp den och hedra er själva såsom ni hedrar andra. När ni gör det, så förstärker ni kraftfullt det kärleksfält som omger er i varje stund av er existens, och andra kommer tacksamt och uppskattande att känna av detta när det samverkar på ett högst underbart sätt med dem själva.

Ni är KÄRLEK och ni har inkarnerat för att dela med er av denna Kärlek och sålunda hjälpa andra att lära känna sig själva såsom Kärlek. Detta är den viktigaste uppgift som någon människa har åtagit sig och i sanning finns det ingen bland er vars uppgift är annorlunda. Allas uppgift är att vara den Kärlek som de är och var och en har ett annorlunda, individuellt och fullständigt kreativt sätt att bringa detta till förverkligande.

Gläd er över alla de många kreativa olikheter ni kan se i alla runtomkring er, fastän ni inte helt förstår dem. Kom ihåg att er förmåga att förstå och uppskatta varandra i egenskap av människor, är allvarligt begränsad, MEN att de som befinner sig i de andliga rikena ständigt finns med er för att hjälpa er att utvecklas och växa bortom dessa begränsningar, så att alla ska kunna leva i frid och harmoni.

Julen är en tid då ett stort antal av er samlas för att kraftfullt ha för avsikt att fred ska råda över hela planeten. Säkerställ att var och en av er har denna avsikt säkert och ständigt i era hjärtan och sinnen alltigenom hela denna högtid. Så som ni så ofta har fått höra så är detta verkligen mycket kraftfullt och ni valde att inkarnera just nu, så att ni skulle få hjälpa och vara en del av detta storslagna uppvaknande. Och det är vad ni alla gör, så ha för avsikt att vara medvetna.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, December 26th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...