Saul via John Smallman, 26 mars 2022

 

Saul via John Smallman, 26 mars 2022

Praktiskt taget alla som inkarnerar glömmer att de har ett andligt syfte.

av John Smallman

 

Click here to listen to an audio clip.

Kärlek är allt, utan den finns INGET! Kärleken är ALLT, och ALLT är ren energi i överflöd, gränslöst och i oändligt överflöd, som rikligt tillgodoser alla era behov och önskningar. Eftersom människor upplever drömmen/illusionen om separation, så kanske inte detta verkar gälla, men gränser är normalt när man finns i kroppar, och att finnas i kroppar innebär att vara i ett tillstånd av begränsning. Faktum är att i dagens värld är gränserna endemiska, utbredda, svepande och det leder till att många undrar hur livet på Jorden kommer att kunna upprätthållas, när ni ställs inför de stora sakerna som slutligen förhindrar ytterligare expansion, med krav på rent vatten, färsk mat och energi, som mycket snabbt verkligen överträffar er förmåga att hitta nya reserver, för att tillfredsställa era mänskliga jordiska behov.

 

Men eftersom ert liv i kroppar helt enkelt är en dröm ni vaknar ur, så finns det verkligen inga gränser, de kommer att upplösas tillsammans med drömmen när ni vaknar till verkligheten av ett oändligt överflöd. Det är väldigt svårt för er att tro att detta är möjligt, eftersom ni har matats med historien om brist och begränsning sedan barndomen i många generationer, och det finns djupt rotat i det kollektiva sinnet, och ni är omedvetna om att det är ett vetenskapligt bevisat faktum. När det ses från er begränsade och förvirrade medvetenhet så verkar det faktiskt sant. Men när den kollektiva medvetenheten expanderar, blir det ganska tydligt att det finns många andra sätt att hantera dessa till synes stora och svårlösta problem, och ni kommer att få mycket användbara sätt för att lösa dem.

 

Vi kommer därför tillbaka till det inledande uttalandet i boken ”En kurs i Mirakler: ”Inget verkligt kan hotas, inget overkligt existerar, häri ligger Guds fred.” Ingen är overklig! Livet är i evig fred med sig självt, i ett tillstånd av konstant skapande glädje. Tillståndet av separation, drömmen eller illusionen, i vilken det verkar som om ni är nedsänkta tills döden avslutar er mänskliga existens, var ett försök av Guds son att bevisa att han kunde leva helt fri från varje koppling till Källan, sin Fader. Men eftersom Källan är ALLT som existerar, så är naturligtvis oberoende eller separation omöjlig, och den till synes mycket verkliga upplevelsen av det tillståndet, är totalt illusoriskt.

 

Samtidigt, när ni engagerar er i det overkliga tillståndet, och tror på det helt och fullt, som så många fortfarande gör, kan och upplever ni genom den egna fria viljan, ångest, rädsla, smärta, lidande och de känslor som gör att det verkar verkligt. Naturligtvis upplever ni också glädje och lycka, men ni fokuserar mest på livets negativa aspekter, och lägger mycket tid på att försöka lindra eller ta bort dem. Det är som att försöka ta bort ”nedåt” och samtidigt ha kvar ”uppåt”, motsatser måste integreras – göras till en – eftersom de är helt beroende av varandra. Om jag kunde förstöra er, och gjorde det, då skulle jag också oundvikligen förstöra mig själv, eftersom ni och jag, naturligtvis, är ett. Krig och konflikter är helt enkelt försök att göra just det, och naturligtvis misslyckas det eftersom ni/jag är motsatser och endast kan integreras, eftersom förstörelsen av något Verkligt är omöjligt. Reinkarnation, vilken är overklig, är bara en aspekt av livet i kroppar inom drömmen/illusionen, vilket betyder att så länge ni väljer att behålla illusionen och engagera er i den, så kommer ni att reinkarnera i kroppar för att hantera karma från tidigare liv. Ni behöver inte fortsätta göra det, till synes oändligt under tusentals liv i kroppar, istället kan ni välja att vakna. Många gör det nu, och det innebär att illusionen kommer att stängas, och det mänskliga kollektivet vaknar. Livet är GOTT!

 

När ni ger er in på er absolut nödvändiga dagliga resa inom er själva, tillbaka till Källan för några ögonblick av vitalisering, fokusera på förundran, livets mirakel och den fullt medvetna medvetenheten som ni upptäcker där. När ni tillåter er själva att stanna djupt inom er tillräckligt länge för att era sinnen ska få pauser mellan tankarna, för att ge er själva stunder av frid då inget händer, kommer ni att upptäcka att er fysiska energi blir mycket återställd, så att den fortsatt dagliga verksamheten med att vara människa, blir mindre krävande.

 

Att ta sig tid för sig själv är viktigt, speciellt nu när ”grejer” fortsätter att dyka upp i allas medvetenhet och kräver uppmärksamhet. Innan ni inkarnerade visste ni att ni den här gången skulle få ett mycket svårt liv att hantera, vilket gör att det som uppstår i illusionens nuvarande ögonblick, blir mycket problematiskt. Men innan ni inkarnerade visste ni också att ni skulle få fullt stöd av andra i kroppar som ni skulle samverka med – även om dessa interaktioner stundtals orsakade konflikter – och även stöd av de som vakar över er från de andliga rikena, vilka ni kan kalla på 24/7.

 

Ändå glömmer praktiskt taget alla som inkarnerar att de har ett andligt syfte, att de är på en andlig väg som de ytterst noggrant har planerat för sig själva, med den mest underbara gudomliga vägledningen och visdomen. Många finner sig själva leva antingen ett liv som verkar meningslöst, eller lever ett liv där knappast någon ser eller uppskattar dem, eller det arbete de utför. Ja, ni har alla valt mycket tuffa vägar i tjänst för det mänskliga kollektivet, men djupt inom er själva vet ni att ni får totalt och kärleksfullt stöd varje ögonblick, trots de rädslor, den oro och det lidande ni genomgår. Det är därför det är så viktigt att ni söker inre vägledning varje dag, för att höja er stämning tillräckligt mycket för att ge er tron, styrkan och uthålligheten att fortsätta.

 

Ni är alla, utan några undantag, på Jorden för att kraftfullt hjälpa till i den kollektiva uppvaknandeprocessen, så skicka kärlek till alla eftersom ni behöver varandras stöd, för det lovade ni varandra innan ni inkarnerade. De som verkar ha gått vilse och arbetar på egoistiska och narcissistiska sätt, och använder bedrägeri och korruption för skydd och vägledning, behöver ännu mer kärlek, så rikta den mot dem när ni sätter er dagliga avsikt. Döm dem inte, eftersom det uppmuntrar er egen egoistiska känsla av att rättfärdiga ilska – era egon är en viktig aspekt av att välja att uppleva livet i kroppar – vilket leder till att det känns berättigat, eller till ett yttre uttryck av fördömande och en önskan om att se dem straffade. Era egon är som små barn som  behöver gränser för att kunna utvecklas. Om de inte får det så börjar de känna sig ha rätt till, och förväntar sig, att ni ska lösa alla deras problem åt dem. Det kan ni inte göra, eftersom era barn, precis som ni, har sina egna andliga vägar de behöver bli medvetna om och leva efter. Detta är vad mänsklig evolution handlar om. Och era egon är bara delar av era sinnen, som kommer att integreras i det Enda Sinnet när ni vaknar.

 

Tusentals generationer av mänsklighet har passerat, och den mänskliga evolutionen har gått framåt och bakåt många, många gånger. NU när evolutionen är fullbordad – även om det ofta inte verkar så – kan det kollektiva uppvaknandet komma till en ytterst magnifik avslutning.

 

Kom därför ihåg, och fortsätt komma ihåg, att det bara finns Kärlek. Påminn er själva om detta många gånger dagligen, när problem uppstår som kräver er uppmärksamhet, och kom också ihåg att alla gör sitt bästa . . . alltid. Kärlek är botemedlet, är healaren, är ALLT. Bjud in den att omfamna er så att ni också endast kommer att engagera och interagera kärleksfullt, vad som än kan uppstå.

 

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...