Saul via John Smallman, 11:e november, 2017

Saul via John Smallman, 11:e november 2017

 

Ni kommer att bli hänryckta och bedårade då ni erkänner er själva som de ni i sanning är.

 

Saul Audio Blog lördag 11:e november

Människan håller definitivt på att vakna upp, för det finns tydliga tecken på det överallt, ”för de som har ögon för att kunna se och öron för att kunna höra!” Låt intuitionen visa er vägen när ni söker efter bevis på webben, och ni kommer att bli förvånade över vad ni hittar. Den kollektiva avsikten med att vakna upp – då era individuella avsikter går samman och blir mycket starkare – kommer att uppnås, eftersom det är den gudomliga planen, er plan.

Ja, ni har hört och läst sådana här meddelanden under vad som verkar vara en mycket lång tid, och orsaken till detta är att vi här i de andliga rikena, ständigt uppmanas till att ge er upplyftande och inspirerande budskap om uppvaknandet, från så många av er. Vi är ert heliga team av support, och vi är alltid på alerten, för att kunna höra och svara när ni kallar. Vi kom överens om det innan ni inkarnerade, så att ni skulle veta att ni aldrig skulle bli lämnade ensamma, och att behöva reda ut saker på egen hand, för som enskilda människor har ni känt er bortkopplade från Källan, vilket bara inte är möjligt. Ni behöver ständig vägledning och mentoruppbackning, och vi tillhandahåller det 24 -7. Men naturligtvis så väljer ni ofta att inte lyssna, på grund av att illusionens distraktioner är så frestande och fordrande och dagligen fångar er fulla uppmärksamhet, ofta med rädsla och mycket ångest.

Om ni lyssnade på oss så skulle rädslorna och ångesten minska, och vår frid och kärlek skulle flöda genom er och ut genom era energifält, för att blandas med och influera alla andra människor som ni träffar. När ni är fridfulla och älskar de ni samverkar med – fysiskt i egen person, genom tanken eller emotionellt – så känn kärleken ni delar med er av och utstrålar, även om de förblir omedvetna om källan. Som vi sagt så många gånger, så påverkar era egna energifält hela Guds gudomliga skapelse, sprider frid, glädje, kärlek och harmoni, eller – då ni i den mänskliga uppenbarelsen väljer något annat som – ångest, ilska, vrede och rädsla. Så ta i anspråk er Sanna natur, så att ni endast delar och utstrålar Kärlek.

Ni utstrålar och delar alltid Kärleken, men när ni ägnar er åt rädsla och alla dess olika uttryck, orsakar det att en dimma eller ett dis uppstår, som fördunklar er sanna natur och kärleken ni har, och då kan inte ni och andra uppmärksamma den. Kom ihåg, att i illusionen spelar ni ett spel av separation med rädsla och dess olika aspekter, och uttrycken gynnar och stärker känslan av ensamhet, eller till och med av total övergivenhet.

Nu, eftersom det kollektiva beslutet av att vakna upp har fattats, så är det viktigt att ni mycket kraftfullt fokuserar på att engagera er i er sanna natur, er gudomliga natur, Kärlek. Den har legat dold och glömd inom er, när ni deltagit i spelet av separation. Men genom att ständigt ha avsikten att älska hela tiden, så kommer ni att tillåta och uppmuntra det strålande Ljuset av er Kärlek att skina klart, och bada allt i dess kärleksfulla omfamning. Det var därför ni inkarnerade, och nu är stunden kommen för er att bli fullt medvetna om den fantastiska uppgiften ni åtagit er, och uppfylla den.

Ni är alla en, och ert naturliga tillstånd är ett harmoniskt samarbete, med alla era individuella mänskliga former, och när ni samarbetar kärleksfullt och harmoniskt så skapar ni Himlen på Jorden. Att komma samman som en inom illusionen som kollektivet nu avser, kommer att omvandla allt till den mest vackra, upplyftande och inspirerande drömmen, där alla era önskningar omedelbart kan manifesteras för var och en, oavsett nationalitet, etnicitet, färg, ras eller trostillhörighet. Ni är en, och när ni erkänner och lever enligt det, finns det ingen fattigdom, konflikt, svartsjuka, harm, bitterhet eller känslor av att vara offer, för genom att vara en blir alla mycket lyckliga och tillfreds.

Era lysande kreativa förmågor, kommer sedan helt och hållet fram, vilket tillåter er – som någon så passande uttryckte det – ”att följa er lycka”. Och det kommer ni att göra, samtidigt som ni upplever den mest fantastiska känsla av kärleksfull fulländning. Ni är oerhört, i själva verket oändligt kreativa, precis som er himmelske Fader, för Han skapade er för att glädja och förundra med era kreativa talanger och förmågor, som Han andades in i er i skapelsens ögonblick, som på alla sätt är lika magnifika som Hans.

Upptäck ert Sanna Själv. Gör det genom att gå inombords dagligen, till er heliga inre fristad där Kärleken finns permanent, och öppna ert hjärta för att ta emot de magnifika gåvorna, som finns för er där. Då kommer ni att känna er ”euforiska”, eftersom ni känner Kärleken omfamna och stödja er hela tiden, och det är hela avsikten. Ni skapades ur Kärlek, för Kärlek, och när den förståelsen går upp för er, så kommer det att kännas hänryckande och bedårande att erkänna er som de ni i sanning är. Ni kommer då äntligen att förstå och uppleva vad det innebär att vara Guds perfekta barn.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...