Saul via John Smallman, 4 mars 2023

 

Saul via John Smallman

4 mars 2023

 

Ni är alla inkarnerade på Jorden just nu därför att ni valde att hjälpa till i det stora uppvaknandet, som nu är nära förestående. Ingen är här av misstag, så även de ni kan tro försenar eller förhindrar uppvaknandet, följer faktiskt målmedvetet sin väg mot uppvaknandet, deras eget och mänsklighetens. Som ni kan se, av det som rapporteras på många platser, förekommer det stor smärta och stort lidande som i övermått upplevs av många i världen. Det som händer är att urgammal rädsla, ilska, förbittring och hat som människor förnekat och vägrat erkänna i eoner, nu stiger upp  i medvetenheten hos många – som inte ens varit inblandade i det som hände för länge sedan – så att de kan bli hedrade … Ja, hedrade! … tackade för de lektioner de erbjudit, och släppas fria. Om ni inte själva är inblandade, fokusera inte överdrivet er empatiska uppmärksamhet på dessa platser eller personer. Var medvetna, sänd dem kärlek, men ägna inte tid åt att föreställa er hur hemskt det måste vara för dem, eftersom det dränerar er energi, och reducerar effekten av er kärleksfulla avsikt att stort hjälpa till i uppvaknandet. Dessa lektioner hade alla ett syfte, vilket var att visa människorna det vansinniga i konflikt. Detta blev inte erkänt vid den tiden, så det kommer nu upp i ljuset för att förlåtas och frisläppas, så att inga hinder kvarstår som hindrar det fria flödet av Kärlek på Jorden.

Kärlek är, som ni alla vet och därför inte kan betvivla, den enda Verkligheten! Ni är Kärlek. Det är så därför att Moder/Fader/Gud, Källan, Högsta Visdomen – eller vilket ord ni nu använder för att benämna vår gudomliga Skapare – är Kärlek, och ni blev skapade ur Kärlek. Kärlek är vår Källa, så ni är alltid Ett med den, ni är lika identiska med den som en droppe vatten med havet. Det finns ingen annan möjlighet.

Emellertid, ni valde att använda er fria vilja för att konstruera vad som för er förefaller vara en annan eller alternativ verklighet, men den är förstås overklig. Sedan ni gjorde det har ni övertygat er om att den – det materiella universum som är enormt i jämförelse med er individuella storlek som människor i form – är den enda verkligheten, och därigenom har ni gömt den sanna Verkligheten för er själva, den absolut oändliga väldigheten av Kärlek i vilken ni har er eviga existens, genom att använda den som en slöja eller sköld bakom vilken ni valde att placera er själva, blinkande och oseende. Att vakna upp, vilket mänskligheten är på väg att göra, är att avlägsna och upplösa denna kortlivade skärm som för närvarande hindrar er att känna er själva som de ni verkligen är, Guds gudomliga avkomma, som för alltid vistas i Hans oändligt kärleksfulla Närvaro.

Att vakna upp är att känna er själva, och som människor i form har många av er ägnat livstider åt att söka Kärlek … för er själva! Nu, slutligen, har det mänskliga kollektivet förenats som ett i relation till sig självt – de flesta av er förblir omedvetna om denna viktiga, briljanta och mycket nyliga förening – för att spektakulärt fullborda uppvakningsprocessen för alla. Detta är verkligen en fantastisk och spännande tid att vara på Jorden som människa i form. Som jag ofta sagt er är inte ens en enda av er, inte en enda människa av de miljarder som är här, här av en slump. Ni valde alla att vara här för att deltaga och hjälpa till i processen, och ni lyckas magnifikt med att aktualisera den.

Påminn er ofta om detta – var och en av er – att ni verkligen är gudomliga varelser, permanent och mycket glädjefullt i Moder/Fader/Guds Närvaro. Ni och Gud är Ett, och därför ytterst och fullkomligt oskiljaktiga från Henne ens i det kortaste av ögonblick. Vetande detta, djupt inom er, omfamna och hedra er själva, och släpp all känsla eller tro ni kan ha klamrat er fast vid om att ni är ovärdiga syndare, eller att ni på något sätt är för skamliga, för vanhedrade, för att ens tänka tanken på att associera er med er gudomliga och himmelska Fader. Han skapade er, och som er Fader är hans Kärlek till er oupphörlig. Hans Vilja är att ni till fullo accepterar er själva, precis som Han gör, och att ni är totalt och glädjefyllt i frid i Hans Närvaro, vilket är ert eviga Hem. All känsla av skam eller ovärdighet, till vilket några av er kanske hänger er fast vid, är lika overklig som den illusoriska omgivning ni som människor i form befinner er i.

Ni är inkarnerade nu eftersom ni individuellt valde att gå genom det trauma ni visste det skulle orsaka er, för att så kärleksfullt hjälpa till i uppvaknandet av mänskligheten och er själva. Ni var inte tvungna att vara här, och kunde mycket vackert ha hjälpt till från de icke-fysiska sfärerna, men ni valde modigt och kärleksfullt att uppleva livet i form, återigen tack vare den kraft av Kärlek ni alla är. Som ni är väl medvetna om, delar och utsträcker sig Kärlek alltid obegränsat och ovillkorligt till allt kännande liv. Det faktum att ni är närvarande som människor på Jorden i denna tid visar verkligen mycket tydligt den Kärlek ni alla är, även om, återigen på grund av de begränsningar ett liv i form lägger på er, ni inte får en riktig känsla för de magnifika varelser ni helt säkert är.

Se till att dagligen spendera tid djupt inom er, i era heliga inre helgedomar, och medan ni är där, återbekräfta för er själva att ni verkligen är mycket vackra och heliga gudomliga varelser som hjälper till i det kollektiva uppvaknandet, som ni också deltar i. Ni är alla för evigt och mycket kärt älskade av er gudomliga Moder som duschar er med Välsignelser då ni så vackert fullgör de uppgifter ni valde innan inkarnationen. Ni är på väg Hem!

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *