Saul via John Smallman, 12 mars 2023

 

Saul via John Smallman

12 mars 2023

Då ert kollektiva uppvaknande kommer allt närmare – ja, jag vet att ni börjar bli trötta på att höra mig tala om att det är nära nu – fortsätt hålla i, dela och sträcka ut den kärlek ni alla är genom att bara vara. Ni behöver inte göra någonting, men om någon av er blir intuitivt vägledd – INTE egodrivet – att bli en aktivist för fred, för då den kärlek ni är till möten av den typen, och ha avsikten att sprida den fritt och urskillningslöst till alla som är närvarande. Att göra det är extremt kraftfullt och effektivt, vilket många av er redan insett. Ni är KÄRLEK, och ni delar och utsträcker den genom att vara sårbara, genom att bara vara er själva. Ni inkarnerade med avsikten att VARA; att älska hela mänskligheten och stort hjälpa till i uppvakningsprocessen, och det är vad ni mycket framgångsrikt gör.

Spelet av väntan – som började när det kollektiva beslutet att uppleva separation implementerades, för eoner sedan i er tid – är snabbt på väg mot sitt slut. Mänskligheten är urless på att leva det illusoriska liv som varandet i form innebär, liksom på de gränser det verkar pålägga dess suveräna Guda-givna skapar-förmågor, samt det endemiska lidandet och den smärta som är förhärskande över hela världen. Detta är orsaken till att det kollektiva beslutet att vakna upp slutligen togs och implementerades. Det fortskrider i snabb takt och kan inte saktas ned, inte heller stoppas eller upphävas. Ni vaknar upp, och om ni är uppmärksamma kan ni se tecken på detta även i till synes osannolika platser. Det finns i sanning ingenstans på Jorden där uppvaknandet är osannolikt, eftersom valet och beslutet att vakna upp var ett kollektivt beslut som involverar hela mänskligheten, oavsett etnicitet, nationalitet eller religiös och politisk inriktning. Att vakna upp är ert öde och er destination, det är Guds Vilja för er, och alla som för närvarande är inkarnerade gjorde det generösa och kärleksfulla valet att vara inkarnerade nu för att starkt hjälpa till i den process som bringar denna massiva och högst förunderliga händelse till fullbordan.

Släpp därför alla tvivel ni kanske hänger er fast vid – rädsla för att se löjliga ut i andras ögon, eller att drabbas av vånda själva om inget underbart händer – eftersom ert uppvaknande är Guds Vilja, därför kan eller kommer inget att gå fel. Den gudomliga planen för mänskligheten, för dem som spelar separationsspelet, flyter perfekt mot sin mycket vackra och oundvikliga fullbordan. Den glädje som väntar er ligger långt bortom er förmåga att föreställa er den, eftersom er fantasi bara vägleds av vad ni materialistiskt föreställer er vara lyckliga och fridfulla existenstillstånd som varelser begränsade av form, medan de faktiska möjligheterna till frid och glädje, som Guds barn kan välja att uppleva, är oändliga och utan några gränser. Det är ett tillstånd av oändlig, ändlös frihet att skapa med fullkomlig spontanitet utan restriktioner, därför att Kärlek, ert naturliga och eviga tillstånd, hela tiden entusiastiskt uppmuntrar er att uttrycka er själva gång på gång, helt brilliant som de individuella och varierade manifestationer av Moder/Fader/Gud som ni alla är. Den glädje ni kommer att skänka Moder/Fader/Gud och alla era systrar och bröder då ni utrycker er fullt ut, som ni i sanning och för evigt gör, kommer aldrig att upphöra att förbluffa och förtjusa er. Ni skapades i Kärlek, ur Kärlek, som oändligt kreativa uttryck för att bringa oupphörligt jubel till alla, och det är vad ni kommer att upptäcka att ni gör.

Ni skapades i glädje till allas glädje. Det tillstånd i vilket ni skapades är för alltid oföränderligt, för det är ert sanna tillstånd, det tillstånd till vilket ni skapades för evig glädje. Som människor i form verkar det omöjligt att så kan vara fallet, eftersom, om det skulle vara sant, hur kan en oändligt kärleksfull Moder/Fader/Gud någonsin låta er uppleva och lida den smärta som varande en människa innebär. För ert extremt begränsade mänskliga sinne verkar det helt ologiskt.

Så ni ägnar livstider åt att söka den verkliga meningen med livet, och vägrar att acceptera det till synes oundvikliga och meningslösa med en temporär existens som slutar i annihilation, utplånande och slutligen, förintelse. Och naturligtvis är detta meningslösa syfte, som visar sig för så många, inte, och kan aldrig vara, livets syfte. Livet är en evig gåva från Gud, för att ytterligt och fullkomligt avnjutas i evighet. När insikten kommer till en själ om att döden inte är en slutlig händelse, utan istället en mycket förunderlig transformerande händelse, ersätter en stark känsla av frid det nästan konstanta tillståndet av rädsla och ångest som enorma mängder människor blivit vana vid.

Denna insikt börjar för närvarande dyka upp i medveten medvetenhet hos alla som drunknar i tvivel och rädsla – tvivel och rädsla de ignorerat, förnekat, och sedan begravt under deras nivå av normalt mänskligt medvetande – och det för till dem en ovan känsla av glädje till vilken det inte verkar finnas någon orsak. Det känns bra, men varför? Det beror på att de vaknar upp till deras naturliga tillstånd, ett tillstånd av varande de tidigare inte kunnat nå.

Så förbise och sålunda försumma inte er dagliga stilla stund, det är en viktig del av er uppvaknandeprocess. Med alla distraktioner från dem ni regelbundet interagerar med, och från sociala och vanliga medier, så är det alltför lätt att glömma eller distraheras från att gå inombords. Ni vet att det är vettigt, därför att när ni spenderar den stilla tiden ensam och bjuder in Moder/Fader/Gud att fylla ert hjärta, och låter Henne göra det, flyter hela er dag alltid mycket smidigare. Hedra er själva, ta er tid till detta, oavsett andra förpliktelser er dag lägger på er, på det viset säkrar ni att era dagar flyter i linje med Kärlek, istället för att ladda er dag med stress och ångest.

Med så mycket Kärlek, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *