Saul via John Smallman, 23 januari

56

Saul

Ni har det som krävs för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess

23 januari 2016
Kanal: John Smallman

 

Det händer mycket nu som kommer att glädja er! Sanningen är att det sker stora förändringar som permanent kommer att förändra den illusoriska värld där ni upplever hur det är att vara människa. Och dessa förändringar är till gagn för alla på jorden, ja, även de som verkar vara förbundna med mörkret. Ni har bett om detta och haft en avsikt att det ska ske, så er kollektiva avsikt har nu blivit oföränderlig, och den kommer att upprätthållas.

Er Kärlek och era kärleksfulla avsikter har förändrat världen! Det finns ingen återvändo till de gamla sätten med bedrägeri, svek, och konflikter. Ni (hela mänskligheten) kan bara gå framåt, längre in i Kärlek. Det är ert naturliga tillstånd, ni har erkänt det, och det driver er framåt, framåt, allt närmare ert himmelska öde eftersom ni skapades där i oändlig glädje för att uppleva och njuta av detta tillstånd i evighet, och så kommer ni att återvända dit.

Mardrömmen, det separerade tillstånd där ni har upplevt så mycket lidande, till synes för eoner, är i upplösning. Ni anar det, ni känner det, då era olösta problem stiger till ytan till ert medvetna medvetande för att erkännas och släppas. Ni kanske tycker att detta oroande, störande, och frestas att se förbi. Låt bli! Möt dessa mörka energier som uppstår inom er men identifiera er inte med dem eller samarbeta inte med dem, bara låt dem vara. Observera dem, inse att de inte är ni och låt dem rinna igenom. Att engagera sig med dem eller identifiera sig med dem ger dem en del av er energi, så att de kan slåss med er och påstå att ni inte är tillräckligt bra, att ni är ovärdiga, vilket innebär att ni känner er dränerade och deprimerade.

Varje kännande varelse som Gud någonsin har skapat, har sitt eget individuella energifält som skapats i samma ögonblick av skapelsen, medan samtidigt förbli Ett i evighet med Honom. Enhetsfältet, Guds gudomliga energifält, kan aldrig på något sätt minska, och ni kan aldrig skiljas från det, men ni kan låta ert fält minskas genom att välja att samarbeta med de mörka eller de missledda som går förlorade och livrädda i illusionen, och som behöver livnära sig på energin hos andra eftersom de känner sig helt åtskilda från sina egna energifält, med deras existens farligt hotad.

Era individuella energifält är livskraften som går igenom era kroppar. När ni valde att uppleva separation från er gudomliga Källa så valde ni att uppleva era energifält som separerade från den Gudomliga. Sen upptäckte ni att ni kunde gömma er från Ljuset och skapade, till synes, mörkret. Det mörka är bara frånvaro av Ljus, men den frånvaron är skrämmande och den verkar ha enorm makt. Anledningen till att den verkar vara så kraftfull är att ni, skenbart har separerat era individuella energifält från Guds energifält och känner er mycket försvagade – Ljuset har så att säga slocknat, och mörkret verkar omsluta allt.

Naturligtvis har inte Ljuset försvunnit, det är bara så att er medvetenhet om det försvagas när ni fokuserar på mörkret. Var medveten om mörkret, skicka er kärlek, er medkänsla, er förlåtelse, men engagera er inte med det eller tro på det för er själva. Det är overkligt och ni är verkliga! Den kärlek, medkänsla och förlåtelse ni skickar till det, hjälper andra som är till synes djupt nedsänkta i det, och visar dem att det finns ljus i slutet av tunneln, och uppmuntrar dem att gå mot det.

Som ni har blivit tillsagda så ofta: Era kärleksfulla avsikter är oerhört kraftfulla, även när ni känner er låga eller deprimerade. Dessa känslor passerar bara igenom, precis som era olösta problem som nämns ovan, så bry er inte om dem då det bara bromsar deras fart när de passerar. Var medveten om dessa känslor, erkänn dem, de kan vara ett resultat av smärtsamma händelser i ert förflutna som fortfarande har ett grepp om er; erbjud dem kärlek och tröst snarare än förkasta eller förneka dem, och på så sätt görs det möjligt för att ett inre helande kan ske. Detta följs av frid.

Er natur, att vara Kärlek, är därför också Frid. När ni oroar er för problem eller frågor som verkar viktiga för er, så stänger ni av er av från frid eftersom friden är fri från bekymmer. Ofta när ni oroar er så tycks de frågor som ni oroar er över, växa i betydelse och ta upp mer utrymme i era sinnen, och lämnar mindre utrymme för frid, som i sin enklaste form är just frihet från bekymmer. Praktiskt rationellt tänkande om hur man handskas med frågor är vettigt, och det inkluderar exempelvis, att acceptera att ni för tillfället kanske inte har all information som ni behöver för att hantera en viss fråga.

I stället för att oroa er medans ni väntar, gå då vidare till en annan fråga som ni har information om eller ta er tid att lukta på rosor – eller kanske, då detta är januari, lek i snön! Att göra något som ni gillar, utan skuld, är mycket healing eftersom det visar er att ni tar hand om er själva, och det kommer att sätta leenden på era ansikten. Och att le, ökar er njutning, hedrar er och hjälper till att lösa era bekymmer.

Att hedra och respektera er själva är mycket viktigt. Gud skapade er som perfekta varelser och han ärar och och respekterar er alltid, så följ hans exempel.

Som människor är ni begränsade i ert medvetande, i er intelligens, i er förståelse, och så är livet ofta mycket svårt för er. Ni gör misstag, ni säger eller gör saker som är kärlekslösa, ovänliga, även avsiktligt, och antingen mår ni dåligt och känner er skyldiga senare, eller direkt, eller så vägrar ni att erkänna dem och låtsas att de aldrig hänt. Men alla dessa saker är lärande upplevelser som ni växer av, så acceptera era begränsningar, de är en del av illusionen, förlåt er själva snabbt för era misstag, och hedra er för de lärdomar som ni har lärt er och för att förlåta och älska er själva .

Om ni inte behandlar er själva väl kommer ni inte att kunna behandla andra väl, eftersom det ni gör mot er själva är vad ni gör mot andra. Så att behandla er själva väl, skapar en win-win-situation och utökar era kraftfullt kärleksfulla energifält utåt för att interagera i harmoni med andras energifält automatiskt. Människor mår sedan bra runt omkring er, och ni själva mår sedan naturligtvis bra runt dem. Med en sådan flödande energi, kommer den information som behövs för att lösa problem att dyka upp, lätt och snabbt.

Ni har det som krävs för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess, det är därför ni är på Jorden vid denna betydelsefulla tidpunkt. Bli inte avskräckta när ni känner er trötta eller deprimerade. Gå inåt, fråga oss, era kärleksfulla guider och mentorer, för att få hjälp och en kärleksfull kram för att höja ert humör. Och sedan, när ni är lagom utvilade, bekräfta er avsikt igen att vara kärleksfulla i varje situation och fortsätt att väcka mänskligheten. Ni får det att ske.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...