Saul via John Smallman, 4 juli 2022

 

 

Saul via John Smallman

4 juli 2022

4 Juli Meddelande

Vi närmar oss snabbt ögonblicket för mänsklighetens kollektiva uppvaknande. Jag vet att vi redan ofta talat om att denna högst magnifika och förunderliga händelse är nära förestående. Det beror på att det är mycket viktigt att ni är redo direkt när det sker. Ni vet alla att tid är en aspekt av illusionen, och att den därför är illusorisk, overklig, och att det bara finns NU. Så fortsätt att förvänta er att det ska ske mycket snart, NU, och fortsätt ha avsikten att alltid vara kärleksfulla, oavsett vad som händer i ert dagliga liv, vetande att ni får det att hända. Det är därför ni just nu är inkarnerade, ni hjälper mycket stort dem som sover djupt att inträda och delta i er kollektiva uppvaknandeprocess. Uppväckandet av de sovande är avgörande, för Moder/Fader/Gud vill inte lämna kvar någon sovande och drömmande, och er makt att hjälpa dem att vakna upp är enorm.

De flesta av er har spenderat stor del av era liv i väntan – på att bli sex, tjugofem, gifta, befordrade – och ni har kulturellt uppmuntrats att vänta. Att vänta på ert uppvaknande är därför inte något de flesta av er tycker om. Så vänta inte! Njut av den här tiden, vetande att ert uppvaknande är absolut oundvikligt, och att er glädje när det händer kommer att förbluffa er. Ni är medvetna om att många lider som svar på det nuvarande tillståndet av världsomfattande politisk förvirring och konflikt, hälso- och sjukdomsproblem och relationsproblem, och er uppgift är att kvarhålla och förstärka det ständiga och mycket kraftfulla energiflödet av Kärlek som omsluter planeten och omfamnar alla kännande livsformer i detta och varje ögonblick. Att er närvaro gör detta – och det är en mäktig uppgift ni tagit på er – är absolut nödvändigt, och ni är till fullo stöttade i detta, i varje ögonblick, av era stödteam i de icke-fysiska sfärerna.

Uppvaknandet löper precis som är gudomligt avsett, det kan inte och kommer inte att bli någon återvändo eller några avvikelser. Allt flödar perfekt mot sin oundvikliga och mycket magnifika förutbestämda fullbordan – medvetenheten om er oskiljbara och glädjefyllda Enhet med Moder/Fader/Gud. Släpp alla tvivel ni måhända klamrar er fast vid, i rädsla för att släppa utifall något sker som lämnar ert hopp ödelagt och er otröstliga och lidande i stark sorg, därför att:

DET KOMMER INTE ATT HÄNDA! Ert kollektiva uppvaknande är gudomligt garanterat, och Moder/Fader/Gud håller alltid sina löften.

Er uppgift, förplanerad och avsiktligt satt i rörelse när ni inkarnerade, är både enkel – att bara vara och ha avsikten att bara vara kärleksfull i varje ögonblick – och komplex – alla kännande livsformer är involverade – eftersom bara Moder/Fader/Gud kan planera en sådan operation och få den att bära frukt precis som planerats och avsetts. Därför, påminn er själva ofta under dagen om er gudomliga och oföränderliga natur som Ett med Källan, och om det faktum att ni just nu är i form för att kraftfullt hjälpa till i det kollektiva uppvaknandet, ett uppvaknande som kräver och är beroende av er kärleksfulla Närvaro och avsikt.

Livet i form har alltid varit en resa mot detta ögonblick av uppvaknande, och även om det verkar som om livet i form pågått i eoner – miljarder år, miljoner livstider – är det bara ett ögonblick sedan resan började. Dess illusoriska natur har varit beroende av tiden och dess skenbart oändliga natur, och då ni mer och mer uppmärksammar nu-ögonblicket kommer aspekten av tid att minska och upplösas, försäkrande er om att ni vaknar upp från drömmen, och genom det, kommer till full insikt om att separationen aldrig hände, och att ni fortfarande är, och alltid har varit, fullt närvarande i närvaron av er Källa, Moder/Fader/Gud, KÄRLEK, hela tiden sedan ögonblicket för er skapelse.

Tillåt er därför att acceptera vetskapen om att ni är evigt och oändligt älskade barn av Gud, för djupt inom er vet ni detta. Släpp ert totalt ogiltiga egoistiska negativa själv-dömande – jag är en syndare, jag är ovärdig, det går inte att älska mig – inget kan vara längre från sanningen. Kom ihåg att ert liv i form är illusoriskt, overkligt, och att era synder, misstag, oacceptabelt uppförande, eller vad som nu bekymrar er och får er att tvivla på att godheten och kärleken som ni är, aldrig inträffade – ni bara drömde om den – och kommer att vara borta när ni vaknar.

Det finns bara Kärlek, därför är NI Kärlek. Tillåt er att sluta dölja den vetskapen för er själva, och gör sällskap med Moder/Fader/Gud i en total och evig Omfamning om den riktiga ni, där inget ego existerar som hånar eller dömer er. Det finns inget dömande. Det finns ingen skuld. Det finns inget fördömande. Det finns ingen bestraffning. Ni är i varje ögonblick Ett med och i Närvaro av Kärlek, vilket är er sanna och eviga natur.

Jubla! Ni har all rätt att göra det, eftersom ni och Moder/Fader/Gud är ett Helt, hela tiden upplevande den skönhet, magnifiscens och lyskraft av ER SJÄLVA som är Ett och Allt.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...