Saul via John Smallman, March 18th, 2023

Att vakna är att veta att endast kärlek är verklig.
2023-03-18 Saul via John Smallman
När de dagliga nyheterna fortsätter att rapportera om nya stora korruptionsfrågor och konflikter över hela världen, påminn er själva om att alla dessa i själva verket är problem som har pågått under mycket lång tid. Deras avslöjande intensifieras nu så att de tydligt kan ses och släppas, och på så sätt bjuda in och tillåta Kärleken att flöda fullt och fritt genom hela mänskligheten, och väcka alla till behovet av stora förändringar i mänsklighetens attityder och beteenden. Dessa förändringar sker och löser effektivt gamla rädslor, ilska, hat och förbittring som många har hållit fast vid, och som därmed döljer för sig själva den personliga medvetenheten om att kärlek är deras sanna och eviga natur. Att vakna är att veta att endast kärlek är verklig, och att förstå att allt som strider mot Den är helt overkligt, ett påhitt av allvarligt skadade och traumatiserade mänskliga psyken, som blockerar och döljer medvetenhet från människor om deras egen oföränderliga sanna natur.
När er kollektiva uppvaknandeprocess snabbt kommer till dess slutförande, fokusera er uppmärksamhet inom er, till era hjärtcentra där ni absolut kan och kommer att känna kärleken som ni bor där. Du kommer också att vara medveten om smärtan och lidandet som till synes omsluter stora delar av mänskligheten, så återställ bara dina mest kraftfulla avsikter – jag kan inte tillräckligt betona vikten av detta. Bara vara kärleksfull vad som än uppstår, minst en gång dagligen, och även närhelst en situation uppstår i ditt eget dagliga liv som rör upp känslor av rädsla eller ilska inom dig. Du är för närvarande inkarnerad för att göra just detta, för att fullborda förändringarna i dina egna attityder och beteenden som ännu inte är helt i linje med kärleken. Gör detta som är ditt huvudsakliga syfte som människa i form, det är extremt kraftfullt. Många av er har gjort detta i decennier, och bevisen på dess effektivitet kan ses över hela världen i den vänlighet och generositet som så många av er visar dagligen.
Bli inte distraherad och desillusionerad av det ständiga drama som sociala och andra medier oavbrutet presenterar dig med. Den ständiga presentationen av oändligt drama är en viktig aspekt av den kollektiva uppvaknandeprocessen, eftersom den tydligast visar för alla det intensiva behovet av stor omvandling på det sätt som meningsskiljaktigheter, gräl och kontroverser hanteras över hela världen. Alla vill bli behandlade med heder och respekt utan att bli hårt bedömda för fel, och att bli hörda till fullo. Alla förtjänar verkligen att bli hedrade, respekterade och hörda – det är vad kärlek alltid gör!
Var och en av er utan undantag är ett evigt älskat Guds barn. Ni är bröder och systrar i en evig och okrossbar relation med varandra – även om detta kanske inte är uppenbart, och även om tanken på detta kan skrämma några av er. Ni behöver därför erbjuda varandra kärleksfullt stöd i varje interaktion – aldrig förakt – även när ni inte håller med dem, eller när de inte håller med dig. Konflikt löser INGENTING! Att vakna är att gå bortom konflikt till ovillkorlig kärleksfull acceptans av varandra, vilket är ett tillstånd där, även idén om konflikt, aldrig kan uppstå.
Ett av huvudområdena för mänsklig oenighet är tron om, som många håller fast vid, att om ” hårt står mot hårt” och en överenskommelse inte kan nås på fredlig väg, så kommer konflikt med största säkerhet leda till ett tillfredsställande resultat för dem som vet att de ”är i striden!” Alldeles för många håller fortfarande fast vid denna totalt orealistiska tro, särskilt om de tror att de själva kommer att vara långt borta från alla faktiska fysiska konflikter som kan uppstå. Som ni är väl medvetna om tillåter de som har makten och auktoriteten att inleda konflikter, som nästan aldrig faktiskt varken sig själva, eller sina familjer personligen blir insnärjda i. I själva verket drivs konflikter ofta enbart av retoriken från dem som hävdar auktoritet över andra, och av de som oundvikligen kommer att dra nytta av dem oavsett resultatet.
Att många ”andra” kommer att skadas svårt, lemlästas eller dödas bekymrar dem inte det minsta – det har alltid varit fallet – trots retorik om motsatsen. Den stora majoriteten av mänskligheten definitivt nu är fullt medveten om: ”Konflikten är långt över sitt försäljningsdatum!” Det är nu äntligen dags att se till att de som har makten aldrig mer har privilegiet att inleda krig, oavsett vilka skäl de än kan presentera som motivering för att göra det. De som har auktoritet är där bara för att tjäna hela mänskligheten, och aldrig för att använda dig för sina egna skändliga syften.
De av er som läser eller lyssnar på detta budskap, vet att ert syfte och er natur är kärlek. Genom att sätta den dagliga avsikten att bara vara kärleksfull, intensifierar du massivt det kärleksfulla energifältet som du delar och utökar runtomkring dig och på så sätt i hög grad hjälper andra att bli medvetna om, att de också är kraftfulla och Suveräna Kärleksväsen. Kärlek är det oändligt stora energifältet där allt som existerar är evigt närvarande – NU! Det är Moder/Fader/Gud som uttrycker sig rikligt så att varje behov omedelbart blir tillfredsställt – helt och övergripande innan det ens erkänns – så att varje kännande varelse, varje magnifik reflektion av modern själv, i varje ögonblick omfamnas av henne och insveps i henne. Det finns ingen annanstans.
Därför, när ni gör era regelbundna besök i djupet av er varelse, till era egna individuella heliga inre helgedomar för att visa respekt för er själva och till er gudomliga moder, gör en poäng av att påminna er själva om att: ”Det finns ingen annanstans förutom den kärleksfulla Källa som är din Moder som skapade dig för ett evigt glädjefyllt liv.” Du är ett med henne i varje ögonblick, så avfärda alla tvivel som du kanske fortfarande klamrar dig fast vid om din värdighet att vara i hennes närvaro, för det är bara dina egna djupt rotade självtvivel som blockerar din medvetenhet till att känna till undret och värdighet för vem du är.
Med så mycket kärlek, Saul.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *