Saul via John Smallman, 8 april, 2023

 

Era individuella ”fridsfält” är alla sammanlänkade.

08.04.2023 av John Smallman

Saul genom John Smallman

När det mänskliga kollektivet fortsätter att rusa mycket snabbt framåt mot Nu-ögonblicket av dess mest härliga uppvaknande, fortsätt att etablera och återställa din avsikt att bara älska vad som än uppstår. Att göra just detta är enormt kraftfullt. Det är din egen individuella, och även kollektivets avsikt att mänskligheten ska vakna, och den avsikten är ostoppbar och oåterkallelig eftersom den är helt i linje med Guds vilja för er alla. Ert uppvaknande är gudomligt säkerställt.

När ni väntar, ber och mediterar entusiastiskt och förväntansfullt varje dag, vet ni, trots alla tvivel som era egon kan angripa er med, att ni befinner er djupt inne i uppvaknandeprocessen och att det här är en tid att vara vi gott mod. Ja, ni har humörsvängningar, men när ni blir medvetna om rädda eller oroande känslor som uppstår innan ni engagerar er med dem, kan ni välkomna dem, tacka dem för deras service och släppa dem så att ni förblir i ert naturliga tillstånd av frid. Kärlek är er natur, och den accepterar alltid fridfullt allt som uppstår utan villkor eller bedömningar, och behandlar sedan på ett vackert sätt detta nu ögonblick på vilket sätt det än visar sig för alla inblandades bästa.

Ni behöver påminna er själva ofta om er sanna natur så att ni förblir engagerade i den i varje ögonblick. Det kommer dock att finnas tillfällen, kanske väldigt ofta, när känslor av kärlekslös natur uppstår och era egon rusar till ert försvar, bullrigt uppmuntrande er att engagera er i dem och göra dömanden, och till synes upplöser eller förstör er sinnesfrid. Gör en poäng av att ha er medvetenhet, er mindfulness aktiverad, så att era egon inte lyckas dra in er i interaktioner med andra som är mindre än kärleksfulla, och sedan lämnar er i ett tillstånd av chock när ni inser att istället för att vara kärleksfulla, undanhöll ni er kärlek vilken alltid, till sin natur, är helande och fridsskapande.

Om detta händer, så fort ni blir medvetna, förlåt er själva! Engagera er inte i skuldkänslor och de resulterande negativa självbedömningarna, för verkligen, i det ögonblicket svarade ni efter bästa förmåga, som ni alltid gör.Alla gör fel och engagerar sig kärlekslöst ibland, det är en del av att vara en människa i form att uppleva den skenbara verkligheten av overklighet – separation och rädsla.

Det fysiska tillståndet att leva i form som människa, illusoriskt eller drömlikt som det är, är overkligt och därför är allt kärlekslöst som du kan engagera dig i också overkligt och kan inte förekomma. Ja, det verkar vara extremt verkligt, speciellt om din kropp blir fysiskt skadad, eftersom ni konstruerade detta tillstånd för att se så verkligt ut som möjligt, och ni gjorde det mycket framgångsrikt. Att vakna är att komma till en fullständig förståelse av dess overklighet, och att glädjas över den fullt medvetna medvetenheten om att du aldrig, inte ens för ett mikroögonblick, har blivit separerad från Närvaron av Moder/Fader/Gud. Det är som att komma hem från en lång och mödosam resa, och i din upplevelse i detta nu-ögonblick är det vad det verkligen verkar vara, att komma Hem. Och du längtar naturligtvis efter att resan ska bli komplett.

Slutet, eller kanske början, eftersom ni inte har något tidigare minne av verkligheten, är väldigt nära, och det finns stora tecken på detta på många platser runt om i världen. Det har blivit ganska uppenbart för den stora majoriteten av människor att stora förändringar i hur ni lever och interagerar med varandra, från en mot en till nation mot nation, måste inträffa och sker över hela världen just nu. Bara detta ger anledning att fira.

Allt eftersom tiden lindas av och du lever mer och mer i nu-ögonblicket, den enda tiden du någonsin kan uppleva, känn den frid som är din natur, trots allt kaos som kan manifestera sig i din närhet. Ni är Frid, ni ärKärlek, inget annat är verkligt, och när ni känner frid inom er själva, inom det medvetande som ni upplever huvudsakligen som era kroppar, kan ni omöjligt förbli omedvetna om denna gudomliga Sanning.

Att vara medveten om ditt medvetande som ett evigt väsen av Kärlek och Frid är vad du kan komma åt när du går inom, till dina egna heliga och individuella inre helgedomar, när du spenderar tyst tid ensam varje dag. Om du kan börja din dag med att gå inom, om än bara för några minuter, till det heliga inre utrymme som finns inom var och en av er i varje ögonblick, så förbereder det dig på ett vackert sätt för att engagera dig i din dag och att agera medvetet och kärleksfullt med alla som du upplever att du interagerar med. Din inre känsla av frid stärker enormt dina energifält, och andra kommer att känna den där lugna friden som utgår från dig och bli inspirerade och upplyfta i din närvaro, även om de kanske inte har någon medveten medvetenhet om det.Således kommer er interaktion med andra att flyta mycket smidigare än de gör när ni av någon anledning inte är avslappnade och i frid med er själva.

Allt kommer tillbaka till att bara vara! Det är ert huvudsakliga syfte på Jorden i form just nu. Genom att bara att vara, skapar ni och tillhandahåller utrymmen, områden mycket större än ni kan föreställa er, där andra känner sig trygga. För de flesta människor i form är säkerhet inte ett tillstånd där de har många möjligheter att delta, att uppleva, på grund av deras upplevda behov av att vara alerta och på försvar när de hanterar livets osäkerheter, och den oro som det innebär verkar ständigt presenteras för dem. Era individuella ”fridsfält” är alla sammankopplade över hela världen, och när fler och fler av er tillåter er själva att vara i frid internt, möjliggör och uppmuntrar ni andra att göra likadant, även om detta sker nästan helt under er nivå av medveten medvetenhet, om ni inte har medvetet valt under en längre tid att vara så uppmärksamma som ni kan för att hjälpa till i uppvaknandeprocessen. Ni inkarnerade alla för att göra detta, men molnet av minnesförlust som omslöt er vid ögonblicket för era fysiska födslar var väldigt tjockt eller tungt, och det har varit extremt svårt för de flesta att skifta eller flytta ut ur det förutom under korta ögonblick.

Det förändras nu väldigt snabbt eftersom Kärlekens Tsunami som översvämmar Planeten Jorden fortsätter att intensifieras – den måste göra detta mycket försiktigt eftersom era fysiska former tar tid att anpassa sig till den oändliga kraft som dess energi erbjuder er – och allt eftersom ni blir mer accepterande av Verkligheten att er sanna och enda natur är Kärlek, kan ni lättare anpassa er för att acceptera och resonera med Den. Det är därför ni för närvarande är inkarnerade, och ni lyckas fantastiskt med att utföra de uppgifter som ni var och en individuellt ställde upp på frivilligt inför era nuvarande fysiska livstider. Ni är, var och en av er för närvarande inkarnerade, fullständigt briljanta ljusvarelser, lätt skärmade så att ni inte bländar dem som ni så kärleksfullt interagerar med. Fortsätt därför att vara kärleksfulla och erbjuda kärlek vad som än uppstår, så att ni verkligen kan njuta av dessa återstående ögonblick av världsomspännande kaos och förvirring, MEDVETNA om att allt är gudomligt omhändertaget.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *