Saul via John Smallman, 31 augusti 2017

Saul via John Smallman

31 augusti 2017

Kärlek genomtränger allt. Allt ni behöver göra är att öppna er för att ta emot den.

Mänsklighetens uppvaknande framskrider snabbt, och mycket entusiastiskt, för, trots de oroande och störande nyheterna i medierna, börjar människor överallt se Ljuset och känner sig upplyfta och inspirerade att varje morgon ha för avsikt att, vad som än händer, vara kärleksfulla genom hela dagen. Bara att göra detta är enormt kraftfullt och effektivt, det är vad ni alla inkarnerade för att göra – att vara kanaler för den Tsunami av Kärlek som omsluter planeten.

Alla vi i de andliga sfärerna – de formlösa sfärer där det bara finns den Enda, Medvetande, fältet av gudomlig Kärlek i vilket allt som skapats har sin existens, där faktiskt hela skapelsen bor evigt och glädjefyllt – talar ständigt om för er, genom olika kanaliserade meddelanden, att Kärlek är allt, det finns ingenting annat! Fokusera därför på Kärlek.

Då ni gör det kommer frid och välmåga att omfamna er och hjälper er att tillfredsställande hantera de mänskliga frågor ni alla möter och måste lösa, frågor som inte är i perfekt orientering med Kärlek – inga andra frågor existerar – och även dessa är overkliga, en aspekt av er intensiva känsla av separation. Då ni fokuserar på Kärlek lättar den känslan av separation för det hjälper er att komma åt er känsla av anslutning till Källan, den anslutning som aldrig brutits eller tagits bort, vilket aldrig kommer att hända, för den är evig.

Ni är alltid omslutna och omfamnade av det gudomliga fältet av Kärlek i vilket hela skapelsen för evigt är närvarande. Emellertid kan ni vägra omfamningen, och de flesta av er gör det nästan hela tiden för ni är så fångade av den konstanta ström av distraktioner med vilka illusionen bombarderar er, och som förefaller bekräfta att ni är separerade, övergivna och ensamma i en farlig värld. Ni har alla sett små barn vägra bli tröstade när de hindras att göra något, de blir arga för de känner sig övergivna, ensamma och oälskade i den stunden, och vägrar därför acceptera den kärlek och omsorg som erbjuds. Det kallas att ”tjura” och tjänar ingen för det förlänger bara lidandet som upplevs.

Kärlek genomtränger allt. Allt ni behöver göra är att öppna er själva för att ta emot den … inifrån er själva där den alltid finns närvarande. Dock har dömande blivit så utbrett att kärlekens närvaro inom er knappt är märkbar, om inte en tillsynes större provokation för in den i er medvetenhet. Och dömande blockerar Kärlek, för det är ett val ni gör att distansera eller separera er från den eller det ni omedvetet dömer – ofta er själva som inte varande god nog, klok nog, snabb nog, eller någon annan form av nedvärdering ni regelbundet använder mot er själva.

Därför fortsätter vi att påminna er om att ni skapades till perfektion av Gud, och att ingenting kan förändra det. Då ni växer in i acceptans av detta enkla faktum och inser att det är sant för alla människor, kommer ni finna att ni i ökande grad kan förlåta eller tillåta, både er själva och andra, istället för att döma. Ju mer ni kan tillåta, och med det menas att acceptera vad som än händer, desto mindre hamnar ni i känslomässigt kaos när ni eller någon annan säger eller gör saker som skadar eller sårar.

När ni ovillkorligt accepterar er själva, precis som ni är, kommer ni lättare att kunna handskas med situationer som uppstår. Det betyder inte att ni ska förneka fel eller välja att inte rätta till dem, det innebär förståelse för att ni som människor gör fel och accepterar det, om er själva och andra, och sedan accepterar den lektion som felet presenterar er, och lär av det.

Som människor som upplever livet i fysisk form är ni väl medvetna om de begränsningar som det tillståndet lägger på er, så istället för att harmas över det, påminn er själva om att ni valde att vara mänskliga i denna tid i mänsklighetens evolution. Evolution är den form i vilken andlig tillväxt och utveckling sker för er som människor. Det finns bara LIV, vilket förstås, är KÄRLEK. Emellertid, för er som människor, förefaller det som om inte allting har liv i sig, att det finns ett extremt stort och varierande fält av saker som innehåller livlös materia, döda saker. Men i sanning är ingenting livlöst, det bara verkar så för människor på grund av deras mycket begränsade förmåga att känna, eller känna igen liv annat än genom deras fysiska sinnen. Denna brist på förmåga att uppfatta det liv som strömmar genom planeten är en av huvudorsakerna till att ni så ledigt skadat henne så mycket.

Alla har förmågan att ansluta till de icke-fysiska sfärerna – Verkligheten – genom intuition, böner eller meditation, men den förmågan har till största delen glömts bort eller lagts undan när ni vuxit från barn till vuxna. Dock har ni den kvar och ni kan få tillgång till den om ni gör det till er avsikt och sedan tillåter den att utvecklas i er. De av er som medvetet följt en andlig väg kan mycket väl ha upplevt situationer där ni visste saker om en situation eller ett föremål som ni inte uppfattat med era fysiska sinnen, och på så sätt gjorde er helt på det klara med att den fysiska omgivningen bara är en mycket liten del av Verkligheten.

Era dagliga visiter i er heliga inre fristad, då ni väljer att vara där ett tag i bön eller meditation, kommer att hjälpa er att få kontakt med denna aspekt av er själva. Det kräver övning och tålamod för ni måste lära er att tydligt skilja mellan de högljudda rösterna från era egon och de milda knuffarna från er intuition. Intuitionen är alltid mild och tankeväckande, aldrig krävande och påstridig, det är så ni kan skilja mellan den och era egon. Det höga ljudet från egot hindrar er ofta från att höra den tysta, förnuftiga och visa vägledningen från djupet inom er. När ni accepterar denna vägledning flödar livet lättare och smidigare.

Ni är alla andliga varelser som valt att uppleva begränsningarna som form, genom själva sin natur, lägger på er. Och ni valde att ha den upplevelsen under en begränsad tid bara. Den tiden har nu kommit till sitt slut, så det är dags för er att avsluta den och återvända till medvetenhet om er sanna natur som En, med varandra och med Gud. Fokusera på Kärlek och låt allt som inte är kärleksfullt eller i linje med Kärlek bara falla bort, och njut av den frid och välmåga som bara Kärlek kan ge er.

Med så mycket Kärlek, Saul

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...