Saul

Saul

Ingen har någonsin kommit hit på annat sätt än av sin egen fria vilja

10 augusti 2014  via John Smallman

 

Nu börjar det hetta till, kan man säga! Det finns otaliga grupper över hela planeten som dagligen mediterar för fred, och med bra effekt! Fred kommer att råda eftersom det är Guds Vilja såväl som den stora mänskliga majoritetens vilja. De som önskar intensifiera pågående konflikter eller skapa nya kommer att misslyckas i sina uppsåt. Jorden är nu en fredlig planet och de konflikter som fortfarande finns kommer att slås ned och upphöra då det inte längre finns något tillgängligt stöd till dem som önskar behålla eller utöka dem. Och detta är anledning att fira!

Firandet ökar energifälten hos de som medverkar. De öppnas upp för att känna och medverka i Kärleks-tsunamin. Livet är sannerligen skäl att fira, speciellt nu då det som varit livets motstånd är på väg att försvagas och luckras upp. Mänskligheten önskar leva i fred och harmoni och överallt börjar människor att samarbeta väldigt effektivt för att förnya och återuppliva planeten där hon blivit så lättsinnigt våldsförd och skövlad. Den nya Gyllene Åldern är strax säkert etablerad på stark och orubblig grund, Kärlekens grund.

Gamla sjukdomar som är baserade på rädsla, ilska, hat och förbittring är på väg att utrotas då era gamla ibland er, som är infekterade med dessa sjukdomar erhåller viss visdom och ser onyttan med att hålla fast vid gamla och uttjänade bitterheter, medans era ungdomar som inkarnerat förstår detta och uppmuntrar medkännande de äldre att släppa sina ohälsosamma fokus på minnen av smärta och lidande som inte tjänar något annat syfte än att ge mer lidande. Smärta finns i nu-ögonblicket  medan lidande är orsakat av att hålla fast minnet av gamla smärtor. Släpp dessa sorgliga minnen som inte är något annat än en dödslängtan och som ett direkt resultat kan göra slut på lidandet.

Detta låter kanske alltför enkelt, och ändå är det onekligen sant. Nästan dagligen hörs historier om människor som förlåter andra som sårat dem, eftersom de har insett den enorma läkande kraften av förlåtelse. Och genom förlåtelse så helar de inte bara sig själva utan även dem de har förlåtit. Förlåtelse är ett redskap med oerhörd kraft, omfamna den, använd den och upptäck samt gläds själva åt den underbara känsla av frid som den för med sig.

Förlåtelse är vägen till uppvaknande. Det hjälper inte till att tänka på vissa brott som oförlåtliga eftersom det stänger era hjärtan för de Kärleksfält som ni evigt omsluts av, samt begränsar era möjligheter att bli fria från bekymmer. Medans ni stänger era hjärtan för Kärlek kommer ni inte att finna någon lycka eftersom lycka är bekymmerslös, glädjefylld, obegränsad och inspirerande. När ni är glada kan ni göra mer eftersom ni har obegränsad energi till livet, och den glädjen, som är fast etablerad inom er, kommer både att lyfta upp och uppmuntra de ni interagerar med. Ni har alla upplevt glädjen i att observera småbarn som bubblar över av glädje och sen blivit förtjusta och oförmögna att hålla tillbaka ert egna goda humör.

Ni skapades i Kärlek för evig glädje. Att ha roligt ger er glädje, så fokusera era avsikter att engagera er i glädje och ge er själva mer liv. Att leva som människor upplevs som svårt begränsande vad gäller de restriktioner som er kultur, ras, kön och religion ålägger er redan vid födseln. Hur som helst, ni som för närvarande finns på Jorden har inkarnerat med avsikten att svepa bort och lösa upp de onaturliga begränsningar som har funnits, i eoner av tid, och har gett så mycket onödig smärta och lidande.

Inom er själva, så vet ni detta, och det är därför ni känner er så obekväma som människor. Ni inkarnerade för att ta bort alla begränsningar och ändå verkar ni vara fångade och förslavade av dem.

Lyckligtvis har ni minnen från lyckligare tider, minnen som visar för er galenskapen i många av de restriktioner som ni har accepterat och levt med under denna livstid. Ni blir alltmer medvetna, ni har blivit medvetna i flera generationer nu, av Guds givna och oavhändliga rätt till frihet, att vara er själva och leva de liv som gör er lyckliga. Då fler och fler av er går mot frihet och lär sig att alla har rätt till frihet så förlorar restriktionerna och begränsningarna, som har förslavat er så länge, makten över er.

Då ni återtar er frihet så tappar de, som har kontrollerat och förtryckt er, sin makt över er och det skrämmer dem. De är totalt ego-drivna, har ingen känsla för mänsklighetens eviga andliga arv, utan känner bara till rädsla och  syftet med makt och den kontroll det medför. När de förlorar kontrollen så kollapsar de då deras storslagenhet avslöjas för vad det faktiskt är istället, en svag och skrämmande mask som de gömt sig bakom och låtsats vara kloka, ärliga och med avsikt att gynna de som valt dem. Faktum är att det nu är uppenbart att de fullständigt bara tänkt på sig själva i sin aldrig sinande strävan efter att behålla maktpositioner och auktoritet,  och målmedvetet stått över de lagar som de gladeligen påtvingat de som valt dem.

Det här påvisas regelbundet på alla möjliga sätt runtom i världen så fort politiker strävar efter att bli omvalda och de gör allt som står i deras makt att använda varje tänkbart vapen i sin arsenal, för att övertyga väljarna om att det ligger i deras intresse att återvälja dem och de förvränger sina åsikter eller övertygelser i försök att tilltala dem som de tror lyssnar på dem. Med era moderna kommunikationssystem som ger omedelbar publicitet så är det praktiskt taget omöjligt för dem att fortsätta lura er på det sättet. Det system de har förlitat sig på som skydd,  den s.k ”mainstream media” kollapsar också eftersom den glatt kringgås av oberoende reportrar och journalister vars enda syfte är att rapportera rena fakta och inte de hopdiktade fantasier som auktoriteter skulle vilja att de publicerade.

Då det gamla systemet fortsätter att upplösas och dess ohyggliga hemligheter avslöjas för alla, ska ni förstå att det som sker nu är planerat sen lång tid tillbaka. Jorden är en planet av fri vilja och alla som är inkarnerade här har valt att vara här. Ingen har kommit hit på annat sätt än av egen fri vilja. Över eoner av tid har ni lärt er om frihet och dess missbruk i ett tillstånd av svårt begränsad medvetenhet. Den stora majoriteten, det kollektiva mänskliga medvetandet, förstår nu att fri vilja är ett ansvar som måste tränas med stor omsorg och försiktighet för att försäkra att ingen missgynnar någon för egen fördel på något sätt och då försäkras liven av gemensamt samarbete, fred och harmoni för alla.

Denna lektion har fallit väl ut, och som ett resultat av det gamla systemet, systemet av kontroll, förtryck och slaveri, så kollapsar det nu oåterkalleligt. Ni kan påskynda denna oundvikliga kollaps genom att under era dagliga meditationer, dela er inre Kärlek genom att skicka ut Den genom all skapelse till alla kännande varelser. När ni gör detta så genljuder kraften av Kärleken glädjefyllt och väcker oupphörligt alla de som har valt att vakna upp. Detta är vad ni inkarnerade till att göra, och nu är ni på väg att fullfölja den uppgiften.

Med så mycket Kärlek, Saul

 

Översättning: Helene Alexandersson www.st-germain.se

Du gillar kanske också...