Saul via John Smallman, 6 juli

56

Saul, 6 juli 2016
via John Smallman

 

Hedra och respektera er själva och bete er på ett sätt som lever upp till den hedern och respekten.

Förändringar sker slag i slag på jorden då fler och fler av er blir medvetna om att ni har blivit allvarligt vilseledda av dem i maktpositioner, under en mycket lång tid. Ni har ett talesätt som tillskrivs engelsmannen Sir John Dalberg-Acton, ”Makt tenderar att korrumpera och absolut makt korrumperar absolut. Stora män är nästan alltid dåliga män.” Sanningen i detta uttalande blir tydligare dagligen, då visselblåsare avslöjar allt mer korruption i regeringar och multinationella företag över hela världen. Det är chockerande för många av er att inse att så många av dem ni litat på, i att vara ärliga, har svikit det förtroendet.

Emellertid har denna typ av svek varit endemisk inom illusionen under eoner och det måste ses, så att mänskligheten kan gå ut ur sin blinda acceptans av uttalanden från auktoriteter, som är gjorda för att förvirra och skrämma er till att acceptera dem som ärliga individer med ert bästa för ögonen. Ni ser nu att det inte är så! Många personer som har varit kända för allmänheten och presenterat sig som förnuftiga och balanserade ledare, ses nu vara helt ego-drivna då de kämpar för att förstöra andra som konkurrerar med dem om världsliga maktpositioner och inflytande. Detta är verkligen ett ögonblick av uppvaknande för mänskligheten över hela världen. Blunda inte eller vänd er bort!

Ni uppmanas inte att döma eller fördöma någon! Var bara medvetna om det fullkomliga vansinne i så mycket av det mänskligt beteendet, och inse att Kärleken är er natur, den sanna naturen av alla livsformer, och engagera er kärleksfullt i livet. Ni kan inte och kommer inte att lösa de frågor som mänskligheten står inför om ni fortsätter att bete er på det sätt som har orsakat så mycket lidande för så många under eoner. Det finns ett mycket bättre sätt, det har visats av kloka och kärleksfulla heliga människor under hela er historia, och ändå har ni fortsatt att konspirera, fuska och manipulera varandra, eftersom i ert egoistiska tillstånd av medvetenhet tror ni att ert sätt är det bästa sättet, det rätta sättet, trots det faktum att om och om igen visar det sig vara fel! Då går ni in i förnekelse och skyller på någon annan för de fel som ni har gjort.

Nu är det dags för förändring, att ni ska återvända hem till era riktiga jag, varelserna av Kärlek som ni har dolt under slöjan av rädslor som era egon har vävt, och öppna era hjärtan för varandra så att förtroendet återvänder till mänskliga relationer och så att viljan att vinna, medan andra förlorar, upplöses. Då kommer ni att samarbeta i gudomlig harmoni för att skapa underverk bortom era vildaste drömmar. Ni kan göra detta och ni kommer att göra detta, när ni gör valet att engagera er kärleksfullt i varje interaktion med andra. Ni är de andra så det visar bara rädsla och galenskap, båda overkliga aspekter av illusionen, när ni isolerar er från varandra och drar er undan in i misstro och ångest. Det är egentligen misstro till och oro för er själva, ert värde som en människa. Men naturligtvis är ert sanna värde oändligt eftersom ni alla är Guds älskade barn.

Förtroende finner man genom att utöva den, genom att engagera sig med kärlek i stället för med rädsla. I gångna tider verkade denna idé galen för då var oärlig självcentrering det sätt på vilket nästan alla betedde sig. Det är inte längre fallet. Kärleks-Tsunamin som nu kontinuerligt sveper fram och tillbaka över planeten har förändrat energifältet hos var och en av er, och inom alla finns det nu en medvetenhet om att en förändring av enorm omfattning är avgörande, om ni ska kunna skapa fred och överflöd till alla på Jorden. Det är också ganska uppenbart att ärlighet, integritet, förtroende och acceptans för andra med olika livsstilar, filosofier, utseenden och religiösa övertygelser, är alla aspekter av den gudomliga kreativa driften inom er alla. Hedra varandra oavsett alla dessa skillnader, då kan dessa skillnader börja arbeta tillsammans i en harmonisk utvidgning av alla era kreativa förmågor så att ni kan lösa de problem som har varit så splittrande på Jorden så länge.

Sannerligen, de möjligheter som nu presenterar sig för mänskligheten erbjuder otroliga möjligheter att skapa fred och överflöd till alla på Jorden. Flöda med dem, diskutera dem, engagera er med dem eftersom det är därför de kommer fram nu. Denna tid är det idealiska ögonblicket att införa ett system för samverkan på alla nivåer av mänsklig utbyte som gynnar alla utan undantag. Att ge vård och trygghet till dem som för närvarande är i de mest eländiga omständigheter, och samtidigt hedra förmågorna och kompetenserna hos varje människa. Det finns ingen på Jorden utan någon förmåga och kompetens, det är bara det att i ert nuvarande extremt konkurrenskraftiga sätt att leva och arbeta förbises de med mindre förmågor och beskylls sedan för att vara en belastning för skattebetalarna. Kom ihåg att alla är en! Att gå förbi eller ignorera någon är att göra det mot er själva, och det är därför era nuvarande samhällssystem kraschar ned omkring er.

Kärlek – vilket är vad ni alla är – tar gudomlig hand om alla sina medlemmar utan undantag. Ni ser det demonstreras där föräldrar kärleksfullt tar hand om sina sjuka, handikappade eller psykiskt utmanade barn, där de yngre bland er tar hand om de gamla, sjuka och handikappade, där kärleksfulla frivilliga besöker och tar hand om dem utan vänner eller familjer och de i fångenskap. När ni alla verkligen bryr er om varandra utan att döma, då kommer det mänskliga samhället att blomma ut eftersom dess fulla potential lyfts fram i ljuset.

Som jag har sagt så många gånger förr ”Behandla alla andra kärleksfullt, hedra och respektera dem, och se hur era egna individuella liv blir mer tillfredsställande, mer inspirerande och roligare.” Livet handlar inte om andra och hur de har gjort er illa, lurat er eller svikit er, det handlar om er och hur ni har gjort detta mot er själva.

Hedra och respektera er själva och bete er på ett sätt som lever upp till den hedern och respekten. När ni gör det kommer ni att möta andra som gör detsamma. Många gör redan detta och världen förändras till det bättre på grund av det. Bara vet att även ensam, gör var och en av er en enorm skillnad och hedra detta ansvar. När ni gör det kommer ni känna mer glädje och tillfredsställelse i livet än ni nu tror är möjligt.

Er individuella uppgift på Jorden i denna tid av enorm förändring förblir vad den alltid har varit, nämligen att vara Kärlek i handling, det är att vara Er Själva, de magnifika varelser Gud skapade. Kärleken ligger fast förankrad i kärnan av er varelse. Ni kommer åt den genom att ta ledig tid från er dagliga verksamhet och gå in i det tysta och sublima inre utrymmet, den heliga helgedomen som Kärleken aldrig lämnar. Den finns alltid där och väntar tålmodigt på det ögonblick då ni väljer att gå in i Dess Närvaro, så att den kan omfamna er. Och alla, utan undantag, kommer att gå in i det heliga utrymmet så småningom, så varför fördröja, när den glädje ni söker väntar på er där i varje ögonblick? Gå inombords och gläds, då ni kommer att lysa med glädje och Kärlek medan ni magnifikt hjälper till med mänsklighetens uppvaknandeprocess som är ostoppbar.

Med så mycket kärlek, Saul.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...