Seth via Beatrice Madsen, March 9th, 2019

Seth  via  Beatrice Madsen          190309

Jag säger det igen, jag är lika missuppfattad som Judas. Många av er blir skeptiska när jag slår igenom och det är fullt förståeligt. Ni ska testa , vara kritiska och inte osorterat ta till er allt som sägs och skrivs. Tänk själva, känn och testa. Låt det vila, ta till er igen och känn om det är sant i edra hjärtan. Ni är föregångare och ni är de som bäddar om sopar rent bildligt talat för den stora massan som kommer efter. Er uppgift är ofattbart stor och eran sång kommer att klinga i etern likt änglaspel i en tid som såväl behöver det.

Min uppgift en gång var att iscensätta dramat, i en djupare mening på samma vis som Judas. Min roll var mycket viktig och nu kan man säga att mitt karma (leende) är att hjälpa mänskligheten att om möjligt avdramatisera dramat. Min långsiktiga intention är att genom kanalen skriva en bok angående detta, om hennes fria vilja accepterar detta. Så småningom väntar jag på ett JA eller NEJ från henne, men tiden är långt ifrån mogen.

Det kan var svårt att tro men det är dags för en mildare rörelse på planeten. En ljummare vind, vilket inte betyder att ni ska känna mindre eller vara mer ”fadda”, vilket det kan låta som utan det betyder att dramat inte behöver vara så kraftfullt som det har varit för att inlärning ska vara möjlig.

Ni blir mer fínkalibrerade. Detta innebär att er frekvens så mycket snabbare snappar upp varandras sinnestillstånd utan att det behöver bli så dramatiskt. Så småningom kommer ni att kunna kommunicera med varandra genom telepati, dock är vi långt ifrån där. Första steget på telepatisk kommunikation är att ni känner in varandras känslor. Det här är delikat för det är också bäddat för projektioner. Tydligheten behöver ni och var inte rädda för att ”reda ut” det ni uppsnappar angående varandra så att ni inte fastnar i projektioner.

Ni är mycket,mycket komplexa varelser. Storheten av er komplexitet skulle ta lång tid att förklara och går helt inte heller att göra det. Men, jag Seth vill hedra den. Den gör er till aktiva medskapare och i friktionen mellan era komlexa egenskaper föds kreativiteten och ni är i sanning medskapare och större än vad som kan vara fattbart mina vänner.

Ni har alla er uppgift att fylla precis som jag en gång hade. Kära du jag vill säga, älska din uppgift och det du är. Ingen är större eller mindre än något annan. Ni har så många värderingar om status och rangordnar vad ni gör och är men detta är tillika en av de tankeformer som ska falla i och med att ni blir mer finkalibrerade.

Min önskan är att ni ser två djurarter som era lärare och mästare i resan mot att bli avdramatiserade och mer finkalibrerade. Dessa djur är elefanterna och valarna. De befinner sig på en hög frekvens och är Moders Jords stora frekvenshållare. De är fullkomligt telepatiska och har ett mycket avancerat känsloliv. Båda djuren kommunicerar med varandra via stora avstånd, telepatiskt. De tillåter sina känslor att flöda men om de inte utsätts för för stor press reagerar  deras reaktioner helt i överensstämmelse med deras intention och önskan. De precis som ni har under så lång tid varit utsatta för övergrepp och förslavande men de har inte tappat kontakten med sina rötter utan vibrerar helt i samklang med Moder Jord. I detta nu håller en av arterna på att besluta sig för om de ska vila ett slag från inkarnationesprocessen på Moder Jord då deras själar är så trötta och slitna. Kanske endast aktiva kärleksgärningar kan rädda deras från början goda intention.

Jag vill uttrycka mig så till er genom kanalen att ”simma lugnt”kära ni. Vet att ni bäddar för planeten och ni bäddar om, sopar och tvättar bildligt talat för att det ska bli renare, mer fridfullt, lugnare och flera oktaver högre.

Seth har talat

Du gillar kanske också...