Sheldan Nidle, 11 november 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

2 Oc, 8 Xul, 11 lk

11 november, 2014

Dratzo! Många ting i er värld är nu på väg att manifesteras. Möten sker över hela världen för att utforma ett nytt och mycket transparant finansiellt system. En mycket viktig del av dessa förhandlingar är behovet av att omvärdera och ställa om den globala valutan. Tillsammans med detta finns behovet att allmänt återgå till en guldstandard. Vi övervakar och observerar dessa samtal. De urgamla familjerna äger enormt mycket av tidigare okända gulddepåer. En stor del av dessa skall användas för att backa denna valuta och bli basen för de globala välståndsfonderna. Dessa är först och främst humanitära i karaktär. Dessa fonder kommer att möjliggöra en explosion av projekt som storslaget kommer att gynna det globala samhället. De kommer också att göra det möjligt för er att lära er om vad som för närvarande är hemlig kunskap, och förbereda er att bättre förstå hur Himlens policyn utvecklas. De kommer också att vara behjälpliga för globala avslöjanden. Detta välstånd kommer därför att bana vägen för en ny verklighet och medvetande om vad som kommer att hända inom en nära framtid.

När vi började vårt första kontaktuppdrag för över två årtionden sedan så kontaktade vi er Spirituella Hierarki för detta heliga klot och upptäckte historian och meningen med och bakom era Uppstigna Mästare. Denna kunskap ledde oss till att kontakta dem och börja formulera hur vi skulle stöda varandra. På vägen började vi också ett närstående och sammanflätat uppdrag med Agarterna. Vi upprättade till slut en större bas där och påbörjade långa och involverade möten med deras huvudråd. Vi bad dem att öka antalet uppdrag till ytan av Jorden, som de hade utfört under årtusenden. Sedan bad vi dem att assistera oss med att sätta samman liknande uppdrag med vår egen personal. För närvarande utför vi tusentals av dessa uppdrag utöver hela ytan av jorden. Samtidigt har vi delvis hjälpt de som är hängivna åt avslöjandena. Det är nödvändigt att sådana uppdrag utförs i hemlighet. Deras resultat har därmed fört fram mycken information om era samhällen och om er.

Vi har träffat de som idogt arbetar för att införa detta nya regeringsskick. Våra förbindelsegrupper har i hemlighet kontaktat dessa underbara individer och använt sig av våra resurser för att hjälpa deras sak. Det är viktigt att de mörka besegras. Majoriteten av detta arbete behövs utföras av individer såsom de vi just har beskrivit här ovan. Ni har förmågan att möjligheten att bokstavligen ändra er värld. Vi är här för att ge tillräckligt med hjälp åt er då det behövs. Vi förstår vad Himlen gör och önskar innerligt att stöda dessa serier av nobla orsaker till förändringar. I själva verket har vi visat upp oss vid ett antal hemliga möten inom den mörka kabalen för att yrka dem att följa ert exempel. Himlen har gett oss stor rörelsefrihet i detta. Vi ämnar därför att helt och fullt att öka rollen för våra förbindelsegrupper att öppna upp och fastställa rediga kommunikationsmedel mellan Ljusets krafter på er värld och också att utvidga rollen av vissa Agarter som redan är involverade i denna process.

Ändamålet med allt detta är helt enkelt att göra det möjligt för våra allierade att säkerställa deras segrar och förbereda er värld för en radikalt nytt regeringsskick. För över 200 år sedan hjälpte Greve Saint Germain till med att skriva ned detta i ord i den Amerikanska Frihetsdeklarationen. Vi är fullt och fast hängivna åt att se till att vad de mörka så innerligt ville förstöra nu kommer att blomma ut över hela världen. Denna process är bara början på vad vi ämnar för era handledare att introducera till er. Galaktiska samhällen kan lätt påbörjas i salarna av sant och öppet regeringsskick. De resulterande utbytena är högst lämpliga för vad våra handledare kommer att diskutera med er. Vi ser därför dessa nya regeringsskick och deras policy för fullt avslöjanden som ett sätt för er att öppna upp en global dialog med oss. Ert öde är att återknyta er med era spirituella och rymdfamiljer. Då kan ni börja komma ihåg vilka ni verkligen är, och gladeligen återgå till fullt medvetande. I detta tillstånd så kan ni bli en sann förvaltare av denna värld, och också hela fysikaliteten.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med fler goda nyheter! För närvarande arbetar vi nära med våra bundsförvanter med att finna sätta för ett massivt frigörande av humanitära och välståndsfonder. Vi har utlovats av Agarterna att dessa fonder skyddas, och distribution är nära förestående. Vi ber er vara tålmodiga och redo att ta emot era välförtjänta välsignelser. De mörkas bundsförvanter faller sönder under en bred juridisk attack, som hotar hela deras existens. Använd därför era egna inre resurser för att assistera med att manifestera en ny verklighet för mänskligheten. Då ni gör detta så öppna era hjärtan till Ljuset och förena er med oss, med nåd. Tillsammans är vi verkligen en ostoppbar kraft, ödesbestämt att besegra makten hos mörka kabalen och alla dess undersåtar. Det nuvarande huvudsakliga målet är att arrestera dessa skurkar och isolera dem från er.

Då ni förbereder er att ta emot era många välsignelser så var medvetna om era medmänniskors öden. Denna värld har stora behov för att förbättra sin infrastruktur. Dessa behov kommer att ses till. Vad vi önskar att ni gör är helt enkelt att nå ut till varandra. Var villiga att ta kontakt med varandra. Lär er om hur var och en av er reagerar på de kommande förändringarna, och hjälp varandra igenom det. Många mäktiga inre uppfattningar kommer att krossas under de kommande tiderna. Se till att ni kan ge varandra omsorg. Var förmögna att hjälpa, först er familj, sedan vänner. Försäkra alla att allt är i själva verket väl. Vi kommer också att använda vår förmåga att hjälpa och se om er. En stor serie av uppfattningar kommer att attackeras. Krama om mänskligheten och använd sociala medier för att trösta många. Använd er vishet för att betrygga och förklara. Denna nya verklighet kommer att sätta punkt för regeringars tyranni och byta ut det mot en institution som är tillägnad mänskligheten.

I denna nya värld kommer ni att bli välmående, och likaså fria. Ni kommer till sist att fritt och öppet kunna uttrycka er själva gentemot andra. Använd denna tid för att föra en dialog med varandra och lära er om denna nya värld. Vi är redo att bidra till denna dialog genom att lära er en serie av viktiga lektioner om livet och om hur vi kom hit. En sann moralitet baserad på dessa lektioner kommer att framstå. Vi ämnar se till att intentionen från avatarerna, som har uttryckts till deras inledande följeslagare, nu blir känt för er. Denna stora vishet handlar helt och hållet om kärlek och Ljus. Det handlar om hur ni alla bildar ett globalt mänskligt samhälle. Detta samhälle behöver komma samman för att uttrycka denna kärlek genom att se till att varje nytt regeringsskick i sanning tjänar allmänheten och detta nyligen uppstådda samhälle. Det är dags att komma samman och tjäna Himlen och Gaia.

Idag har vi gett er en överblick av vad som för närvarande håller på att komma fram, likväl som ert växande ansvar att hjälpa till med att det manifesterar. Många magnifika ting står redo att ske. Trots det så ge dem tid att manifestera framgångsrikt! Förbli positiva, trots att ni känner en del inre frustreringar. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...