Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 30 juni

Brendas Blogg

30 juni 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära Ni

Ni börjar märka av förändringar inom er varelse. Kanske känner ni att ni blir rörda av någon eller något som aldrig förut. Kanske ni närmar er en person eller upplevelse på ett annorlunda sätt. Det är indikatorer på att ni inte är densamma som ni var för bara några månader sedan.

Ni har tagit bort omslaget på er varelse. Ert nya jag börjar gnistra på sätt som ni inte förväntade er – och det är lika förvånande för er som för de omkring er.

Några av er tror att ni är tillbaka till ert jag från förrförra året – en yngre, mer kärleksfull version av er. Så kan det vara. Men ni har de senaste årtiondena tillfört element som säkrar att era nya jag upplevelser är djupare och rikare på kärlek och glädje.

Kanske ni ännu inte känner kärlek eller glädje. Det är att förvänta då ni helar/processar de energier ni så gärna tog in i er varelse tidigare i år. Många av er är/var på randen av överhettning, utbrändhet – till och med mänsklig död. Ni accepterade så mycket energi ni trodde att er kropp tålde och bad sedan om mer. Så ni behöver kanske hela en tid till.

De av er som inte accepterade så mycket energier eller har en starkare fysisk kropp börjar känna att känslor och handlingar förändras. Som om en cementvägg runt ert hjärta börjar falla sönder – så är det.

I denna fas anpassar ni er till de nya känslorna ni läser om, men som ni inte i någon tidigare livstid har  upplevt.

Som barn kanske ni kände mer kärlek för andra – och för er själva. Men åren av slit och släp; av att acceptera sådant som inte var acceptabelt inom er varelse; av att låtsas vara något någon annan ville att ni skulle vara och andra jordliga erfarenheter som skapade er cementvägg av känslomässigt skydd är på väg att blekna till ett minne med färre känslor av rädsla, ringaktning, ilska eller svårmod.

Dessa minnen kommer snart att kännas mer som en historiebok än en personlig verklighet. En historik som är rörande, sorgsen eller till och med glädjerik men inte direkt förbunden med er.

Ert hjärta kan inte bli fritt att flyta in i ert nya jag förrän ni accepterar och älskar allt som är ni. Detta är inte möjligt om ni fortsätter att grubbla, medvetet eller omedvetet, på allt ni gjorde fel i jordeliv efter jordeliv. Detta skifte från personliga minnen till en opersonlig historik var den knuff som gavs av energiskurarna i april/maj – gåvor från Universum som ni allihop begärde. För ni insåg att ni inte kunde rensa ut de många delar av rädsla och smärta som hör ihop med er unika väg i denna livstid utan Universell hjälp.

Ni accepterade denna Universella hjälp bara för att upptäcka delar av 3D smärta ni behövde adressera och rensa ut innan ni kunde gå vidare. Och så gör ni med förvånansvärt resultat.

Några av er har blivit nästan som nya väsen inom er fysiska kropp. Era tankar, övertygelser, uppfattningar och handlingar är lika nya för er som de är för andra. Ni upptäcker nya djup, färre rädslor och förbluffande direktiv nästan dagligen.

Kanske är ni trött. Det är förståeligt med tanke på allt ni upplevt och upplever. Låt det vara så. Pressa er inte till utmattning. Samtidigt ska ni veta att det nya jag som börjar sippra in, att känna, tänka och tro på ett annat sätt, verkligen är ert nya jag i all er glans.

Var inte rädda för ert nya jag. Njut av den nya, mjuka och kärleksfulla varelse som ni upptäcker gömd under ert betongskydd. Ett skydd som var nödvändigt för er för att kunna leva ett fysiskt jordeliv genom era 3D rädslor och förväntningar.

De som är nya på jorden – som upplever jorden för första eller en av de första gångerna – upplever inte de förändringar som ni gör. Så är det för de behöver inte skyddande omslag. Men de har heller inte upplevt jordisk kärlek eller rädsla på det djup ni har eller förväntar er att uppleva.

Kanske kommer ni att bättre förstå de som inte verkar bry sig om någonting om ni inser att de är främlingar i ett främmande land. De är från andra ställen – inte återkommande jordlingar vilket gäller för de flesta som läser dessa ord.

De är inte intresserade av helande eller att expandera sina kärlekskanaler. De noterar bara förändringarna – ungefär som en resande i ett främmande land skulle göra. De tycker vissa saker är fängslande men inte tillräckligt för att dedikera sig själva åt jorden eller dess förändring såsom ni gör.

För er verkar de vara frånkopplade för att de är det. De förväntar sig inte att bli en jordling – åtminstone inte nu. Men istället njuta av det nya i ett nytt land.

De är bara jordobservatörer. Men så fort de kom in i tyngden av jordens atmosfär glömde de sitt Universella syfte och blev en av de distanserade jordlingar ni förbluffas över.

De verkar inte vara fästa vid någonting eller någon. De kanske säger de rätta sakerna eller gör saker rätt men det finns ingenting ni kan känna bakom deras fasad. Även om de kan ha auror är de som ett tomt blad för övrigt.

Några av er ljusbärare har tagit sådana varelser in till den här världen genom födsel eller på annat sätt och blir nu mer och mer förbluffade över deras frånkoppling från er. Observera dem i några timmar och ni kommer att se att de också är frånkopplade från alla andra eller de allra flesta. Det finns ingenting där som ni kan använda.

De av er som är insnärjda med någon som inte är av jorden kommer troligtvis att känna skuld för att ni inte får någon kontakt med dem. I verkligheten har ni givit dem allt de ville ha – tillgång till jorden under denna stora förändring.

Ni har fullföljt ert kontrakt med dem. De kommer att lära sig vad de vill lära sig när de vill göra det. Er enda uppgift var att tillåta dem att komma till jorden genom er anvisning eller inbjudan. Gå vidare precis som de gör. Det finns inget band till dem. Ni kommer att känna det när ni försöker få kontakt med dem och känner bara lite eller ingenting.

Ni kanske undrar om detta är kontraproduktivt mot fraserna ”Vi är alla ett”, ”Älska andra såsom dig själv”.

NI kan inte tvinga in någon i en kärlekslåda. Tillåt er själva att släppa skuldkänslan av att tvinga någon att bli någonting de inte är – högst speciellt de jordobservatörer som inte har någon avsikt att återvända till jorden eller bli en del av lösningen för jordens helande. Umgås med de som känner kärlek och är kärleksfulla.

Observatörer är inte intresserade av den aspekten i livet på jorden. De är inte zoombies, bara observatörer – liknande de som besöker ett zoo. Även om ett besök på zoo kan vara berikande har ni inget behov av att hoppa in i en bur för att vara med djuren eller dela deras erfarenheter.

Så är det ni upptäcker ytterligare en del av er själva – skuld relaterat till interaktion med observatörer – ni kan omvärdera och avlägsna om ni så väljer. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...