Sheldan

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

10 Ahau, 18 Uo, 11 lk

 2 september, 2014

nidle071112

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje) Vi kommer åter med en del underbara nyheter! NESARA står när att uttalas. Omräkningarna för valutorna är i sanning gjorda! Den globala omställningen av valutorna är nästan här. Dessa utvecklingar är enbart starten på en process som påbörjades för årtionden sedan utav våra Jordliga allierade. Förutom förändringarna regeringsskick och inom finans, så är det också en tid då var och en av er kan bli fria från träsket som skuldslaveriet är. En serie av viktiga händelser och åtföljande är bara början på operationerna som kommer att ta ned den mörka kabalen och dess otaliga undersåtar. Var inte chockade över vad som kommer att hända. Gläds och vet i era hjärtan att en operation påbörjas som till slut kommer att frigöra er och återigen etablera er individuella suveränitet. Ett nytt regeringsskick kommer att bjuda in er och be om era råd. Var beredda på att acceptera allt detta med nåd och en fast tro på Ljuset. Vi kommer att vänta på tidpunkten dådet är lämpligt för er att det sätts stopp på mörkandet och då avslöja vår existens godartade natur. Vi är redo att vid det ögonblicket tala till er och förklara om första kontakt i detalj. Våra landningar blir starten på en tid för att göra er redo för glädjen av fullt medvetande.

 

Denna väg till fullt medvetande är själva kruxet för vårt uppdrag. Under de senaste 13 tusen åren har vi vakat över er och rapporterat tillbaka till våra hemvärldar om vad som händer här. Den mörka kabalen, med assistans från sina mörka härskare, kom mycket nära till att föra er in i ett permanent tillstånd av träldom. Denna hemska operation kom till ett skamligt slut då Ankara Continuumet slöt fred, och bad att de urgamla profetiorna från Ärkeängel Michael bli fullbordade. Detta skedde och Anunnaki övergav den mörka sidan och blev våra allierade. De sista 20 åren har handlat om att se hur de mörkas undersåtar har visat sig oförmögna att upptäcka ett sätt påvilket de kunde förändra det oundvikliga. Vi står för närvarande vid ett stort stup. En seger för Ljuset står för dörren. Våra Jordliga allierade står redo att driva de mörka från makten och sätta påplats nya system för finans och regeringar, vilka kommer att ger välstånd och frihet till er ytvärld. Dessa händelser kommer att bli föregångare till de slutliga stegen som behövs för att fullborda er väg mot fullt medvetande.

 

Fullt medvetande är ett naturligt tillstånd för mänskligheten. Ni fråntogs tillfälligt detta tillstånd av nåd i det gamla Atlantis.  Atlantis var ett land fylld av udda dikotomier. Det var ett land som de mörka undersåtarna i ert närliggande förgångna försökte kontakta och rädda vid många tillfällen. Men denna uppgift var dömd till misslyckande från första början. Trots detta och andra misslyckanden så förblir de mörka bestämda. Det är underligt att se hur sådan beslutsamhet slösas på dessa löjliga försök att ändra historiens gång. Istället behöver de hjälpa sitt folk och leda detta rike mot fred och välstånd. Vi har tidigare bett dem att göra det. Deras kollektiva respons är att detta koncept är oacceptabelt. Så nu kommer dessa mörka att bli exponerade, och lida konsekvenserna av deras agerande. Våra jordiska allierade står redo att påbörja massarresteringar och sätta styrelseskick vid makten som kommer att åtala dessa mörka och skapa nya finansiella system som kommer att föra deras långa styre till en högst läglig undergång! Dessa nya regeringsskick kommer att sätta stopp för UFO mörkandet och tillåta att tala direkt till er.

 

På så sätt så är den nuvarande tiden en vänteperiod på de slutliga stegen som kommer att sätta till makten regeringsskick som kan uttala till alla att vi existerar. Ögonblicket då detta sker har ni påbörjat en förskjutning bort från begränsat medvetande och mot fullt medvetande. Ni har många bland er av stor Andlighet som djupt ville önskade att forma en ny verklighet. För länge sedan så påbörjade dessa Varelser och deras associerade en kampanj för att föra detta värld helt och fullt in i Ljuset. De första elementen var en serie av urgamla kärnfamiljer som hängav sig själva till gudomlig tjänst. De Uppstigna Mästarna och de i Agarta hjälpte dem. De mörkas första dementier är därför riktade mot dessa heliga grupper. Själva tanken på att Jorden är ihålig eller att det finns ett gudomligt sanctum där avfärdas kraftfullt. En annan del av detta förnekande berör oss. Tillsammans så ses vi som en kraft med en underlig agenda. Denna agenda skulle ändras och fås att ses ut som ej önskelig. Dessa manipulationer kommer nu att ses för vad de verkligen är: hela lögner och missrepresentationer Sanningen kommer att göra er fria!

 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer också med stora nyheter! Våra supportrar i Agarta och våra heliga hemliga associerade står redo att påbörja en serie av händelser som kommer att leda till en triumf för Ljuset. Himlen välsignar oss med supportrar som outtröttligt har arbetat för att skapa en nätverk för att distribuera fonder, basen för ett nytt finansiellt system, omräknade globala valutor och främst av allt ett globalt nätverk av civilrätt. Detta har hänt enbart tack vare deras stora hängivande till Ljuset. Vi har blivit sagda att dessa olika nätverk nu är sammankopplade och redo att transformera denna mörka och förvridna verklighet. För länge sedan förordnade Himlen att en speciell tid skulle komma. Innan detta inträffade såskulle det komma avatarer för att förklara dessa profetior till alla som ville lyssna. Vi kom i Himlens namn och med de gudomliga meddelandena som gavs av dessa storslagna varelser av Ljuset. Vår uppgift är nu att ta dessa meddelanden och tillsammans manifestera dem. Mänskligheten kommer att få dessa storslagna gåvor och fullborda Himlens önskningar!

 

Himlen håller för närvarande på att rulla ut ett gudomligt nätverk av sonande för denna verklighet. Hon har fört hit era förfäder från långt borta, och snart kommer ert nya styrelseskick att uttala deras närvaro. Dessutom har ni era kusiner från Agarta bland er. De har gett oss ett sanctum och dådet behövdes har det kommit bland er för att hjälpa oss att välsigna och bana vägen för Ljuset. Våra förpliktelser är att ta hand om er och sätta upp medel för Ljuset att återta denna verklighet så att ni kan återgåtill era forna själva. Dessa uppgifter har tagit årtusenden, och vid denna tid, så tillåter en storslagen himmelsk dispens att den kommande magnifika verkligheten skapas för er. Välsignad vare Himlen och de som så osjälviskt arbetade för att göra allt detta möjligt. En ny dag av strålande Ljus kommer att skina på er och påbörja tiden av helande och förlåtelse. Ni kommer att sola er i detta helande Ljus och bli fria!

 

För er del så kräver denna väg mot frihet och förlåtelse ett starkt fokus och en villighet att ställa er rakt inför era största smärtor och hjärtefrågor. För att assistera er så etablerade Himlen behovet för spirituella och fysiska handledare. Vi vakar dagligen över er och ser hur ni behöver använda era egna inre färdigheter för övervinna era egna inre demoner. En sådan positiv handling är något att vara djupt involverad i. I er växande glädje kommer ni att till slut att övervinna de ting som fortfarande djupt sårar er. Att transformera dessa sår är bara det första nådiga stegen mot ett nytt och heligt liv. Vi alla har lärt oss, som Uppstigna Mästare, hur svår denna process verkligen är. Helandet som det medför är dock i sanning gudomligt! Detta är bara en försmak på vad de fysiska och spirituella mästarna kommer att ge er. Ni kommer sedan, efter visst inre arbete, att göras redo för de under som kommer till er i era speciella kristallkamrar. Halleluja! Halleluja!

 

Idag fortsatte vi med våra meddelanden om vad som händer runt omkring er. Er verklighet förskjuts och gör sig självt redo att transformeras av Ljuset. Under denna process kommer ni att träffa era spirituella och rymdfamiljer. Ni kommer också att förändras till fullt medvetna Varelser av Ljuset. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...