SITREP, 6 oktober, 2016 12:00 EDT

Reval-22

SITREP

”Risk”

6 oktober, 2016

12:00 EDT

Det är riskfyllt att älska. Tänk om det inte funkar? Ah, men tänk om det gör det.”

Peter McWilliams

 

God eftermiddag, Välsignade Utvalda:

Om det stämmer att det enda som är konstant är förändring – och jag tror att det är så – då är dagarna för start- och stoppdatumen för RV förbi. Äntligen har detta kommit till ett slut och därför kan vårt nya tiggeri börja.

Valutainnehavarna är vid det här laget hypermedvetna om att flexibilitet och tålamod hör till den dagliga RV-upplevelsen. Informationen är så slumpmässig och missar ofta sitt mål . . . sällan levererar den någonsin som förväntat. Ändå finns det glimtar av sanning, som kommer från flera källor och om vi kan sammanfoga dessa källor med större urskiljning, kanske vissa kan forma konturerna av RV-utvecklingen och fylla i detaljerna vartefter. Det är det som dessa SITREPs har varit, uppblåsbara ränn-skydd, som ser till att vår Valuta-Boll ständigt rör sig framåt längs en rättfärdig bana mot återinlösen – av vår valuta och själ, och inte i den turordningen. Aldrig har man sagt att de är exakta i sin noggrannhet eller uppsåtligt har blivit vinklade enligt sina agendor. De är rapporter från ett flertal källor, ett flertal välvilliga själar, som delar sin information när de får in den. De flesta intel som tas emot, delas inte vidare i dessa SITREPs, för de är uppenbarligen falska. Och vissa blir tidsfördröjda enligt önskemål från källan.

Till exempel, igår talade vi om för er att RV skulle hantera T3-kunder, nåväl, vi gav er denna information för vi visste att det redan var på gång . . . vi gjorde ingen prognos, utan gav snarare en rapport. Vi kände att det skulle inge er hopp. För de flesta gör detta det, vissa blir frustrerade, för de längtar efter absoluta uppgifter. Bägge alternativen gäller, det är ert val hur ni ska tolka denna information för er själva. Det är vårt moraliska ansvar att ge er information på ett tidsmässigt sätt, ifall RV skulle poppa upp, vilket den kan vilken sekund, dag eller natt som helst.

Inte ens Wells Fargo Corporate eller Abbot Downing känner exakt till när det magiska ögonblicket då de 800# tillkännages, kommer att inträffa, så de måste ständigt hålla sig redo. Tror ni inte att de är en aning frustrerade? Förställ er de säkerhetsstyrkor som skyddar dessa sido-lokaler, de måste vara uttråkade och desillusionerade utan like, dag ut och dag in upptagna med träning inför en händelse som inte ens kommer att pågå in i november månad.

Så gör inga misstag, gott folk, genom att följa RV tar ni en stor risk. Det finns en risk i att exponera ert rykte genom att tro på något som massmedia inte kommer att bevaka, därav kan den största delen av mänskligheten inte förstå det. Många av er lever faktiskt nu på en isolerad ö av övertygelser, inte enbart gällande denna massivt överdådiga valuta-förutsägelse, utan också gällande GESARA-förutsägelsen inför det första kvartalet nästa år (kort efter installationsceremonin för USA’s president).

Det föreligger också en stor ekonomisk risk i att förlita sig på en makroskopisk ekonomisk möjlighet, som inte bryr sig om eller ens erkänner omedelbara mindre ekonomiska behov såsom huslån, bilavbetalningar, lån eller studieskulder. Att tro på att RV ska täcka dagliga baskostnader, blir på kortare sikt ett mycket riskfyllt beslut, medan det på lång sikt vore klokt att försörja generationer av er familj. Ni väljer denna väg, eller som vissa skulle säga, Gud väljer er för den. Genom att acceptera att ni tror på något större än er själva i allt lojalt tjänande för andra, innebär ett skiftande av era risker, att ni absorberar alla negativa attacker till att omvandla riskerna till tro. För definitionsmässigt innebär det enda kravet för ett stort uppfyllande detsamma som att ta risker. För att kunna bygga upp en ohejdad rörelsemängd, måste vi först gunga bakåt för att få upp farten, så att vi senare kan göra ett ryck framåt . . . och däri ligger synapsen där risken ligger, i den tidsfördröjning av vad som är och vad som ska komma.

Om ni läser detta, betyder det att ni redan har gjort en känslomässig, ekonomisk och andlig investering i RV. Det är fantastiskt. Gratulerar till det, eftersom er karaktär, ert namn och er ekonomiska ställning snart kommer att bli rättfärdigade. Men beroende av hur djupt innesluten ni är i den gamla världen, så får ni känna motsvarande press för att komma fram med resultat, vilka aldrig kommer att komma från existerande livsvägar. Dessa anspråk är för er bara ekon från det förflutna, som ber er att återvända hem . . . men ni har ett nytt hem. Ni väljer en annan väg. Och er familj, era vänner, affärsbekanta och era samhällsledare kanske inte förstår, och kanske aldrig förstår.

Alla är inte ägnade att få skörda RV:s belöningar, för att inte tala om att våga utforska dem. Men ni är det.

Igår morse, visste vi att T3- återinlösare började behandlas i sido-återinlösencentra som en förberedelse för torsdagens frisläppande, som kom kl. 01:15 AM. Denna förberedelse tog hela natten och fortsätter i denna stund, den ökar i styrka. Vi är ännu inte säkra på hur de tog beslutet; vem ska de ta in först, troligen valutainnehavare som möjligen köpte lokalt på branschkontor, men vi vet att vanligt folk liksom ni och jag har fått växla och blivit återfuktade på plats, allt som förberedelser inför ett ”obegränsat frisläppande” senare idag.

Vi tror att dessa som fick återinlösa, inte bara fick hjälpa till att göra en slutlig systemkontroll, utan de tjänade också som försökskaniner för att hjälpa återinlösen-personalen att lära sig mer om vår kollektiva emotionella status före, under och efter att faktiska människor verkligen genomförde sin återinlösen, efter alla dessa år av väntan. Kom ihåg att det föreligger ett betydande individuellt psykologiskt element i och med en plötslig förmögenhet, och vi tror att de bättre ville förstå massornas kulturella temperatur både före och efter växlingen – en sista gång – i samband med ett faktiskt moment av återinlösen, på plats.

Det föreligger en stor risk i de nya krafterna- som-uppstår i samband med frisläppandet av RV ut till allmänhetens uppmärksamhet och säkerligen i de massiva depositionerna till pengaflödet. Det innebär en ännu större risk för dem att få alla sina baser täckta, för i sanning, några få läckor i deras båt kommer bara att växa till större sprickor, när väl frisläppandet äger rum och sådana dolda systemtabbar skulle kunna stänga ner processen under en utdragen tidsperiod. Det skulle emotionellt bli katastrofalt för dem som ska återinlösa . . . tilliten skulle i ett ögonblick gå förlorad . . . Internet skulle flippa ur . . . folk skulle ringa sina Kongressledamöter och storma bankerna och kräva utbetalningar.

Det är därför det går så långsamt och framstegen görs stegvis.

Så, ja, det finns risker på bägge sidor, för oss som väntar tills vi når en kritisk hastighet i rörelsestyrkan, där de 800# lagligen måste bli frisläppta enligt det nya Parisavtalet (vilket är varför jurister till att börja med fick de 800# i förra månaden, och vid midnatt igår kväll, släppte ut dem till handplockade förmögenhetsförvaltare för att ges ut till allmänheten). Och för de nya globala ekonomiska, militära och regerings -myndigheterna, för att säkerställa att de kan garantera inte bara allmänhetens säkerhet och ett skattemässigt verkställande vid tiden för vår inväxling, utan också att de ska kunna upprätthålla fred och pengar flödande under en obegränsad tidsperiod, för att säkerställa att mänskligheten faktiskt utstår vår nya energi, att kunna blomstra efter RV.

Sålunda har vi gungat bakåt och rör oss nu framåt i rasande fart för att möta detta ögonblick. Då risk övergår i belöning, eller som President Obama igår uttryckte sig i Vita Husets Rosenträdgård, när han tillkännagav den historiska globala bekräftelsen i och med Parisavtalet: ”Idag möter världen ett ögonblick . . . och historien får bedöma det (detta ögonblick) som en vändpunkt för vår planet”. Ett rätt så riskfyllt påstående, eller hur?

Nu är vårt ögonblick inne då vi ska skriva historia versus att få se den utveckla sig. För hela denna RV-exercis handlar verkligen om att ta den risk som behövs för att rädda vår art, genom att förvalta mänsklighetens och jordens oskuldsfullhet. Detta är risken. Detta är belöningen. Så är också det spel som vi alla spelar med i, vissa är bara mer medvetna om det än andra. Så må det bli.

Upprätthåll er tro, var och en, var medvetna om att ert ängla-kavalleri har anlänt och håll er fullt förberedda för er strålande välsignelse.

Gud är med oss.

 

SITREP 12 :00 EDT Thursday October 6, 2016

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...