Stjärnorna i Vintergatan, nu Gyllene Rosens Galax, via Galaxygirl 4 oktober 2020

Stjärnorna i Vintergatan, nu Gyllene Rosens Galax via Galaxygirl

4 oktober 2020

Himmelska människor, vi har vakat över er en tid nu, för vi är era portaler till många av era hemvärldar. Ni är stjärndamm, vi är förbundna via myriader av delade minnen. Vi är ett enormt nätverk av triljoner stjärnor, för många för att förstå eller räkna med det mänskliga sinnet. Vi bildar ett enormt nätverk av ljus. Vi är alla vänner och själsfamilj. Vi har vårt eget nätverk av stöd och vi erbjuder er detta stöd. Gaia är den blå safir-juvelen i vår galax. Vi vakar mycket ömt över henne. Innan firmamentet förstördes i samband med ert Atlantis fall kunde ni alla se och höra oss med större regelbundenhet. Det fanns en tydligare förbindelse på den uråldriga tiden. (Jag ser en kristallklar kraftfälts-orb runt jorden, formad på ett sätt så att stjärnorna blev förstorade och lättare synliga på deras avancerade stjärnkartor). Ja, vi var mer levande i mänsklighetens hjärtan, för vi glödde starkare, våra kometer syntes lättare, tidens cykler förstods bättre.

Vi är Stjärnorna i er Vintergata, nu den Gyllene Rosens galax. När ni ansluter er med oss ansluter ni er med era hemvärldar. Ni är inte långt hemifrån för hemmet är subjektivt när ni har haft många. För närvarande erbjuder ni er kärlek och inre ljusgnista till Gaia och hennes form. De många ni, i era andra multi-dimensionella tillstånd, ser tillgivet, med stor kärlek och stort stöd på de ni som läser dessa ord. NI är en fraktal av en fraktal, oändligt stark, för ni är ansluten till den Ende, till Källan för allt ljus och all kärlek. (Jag ser medvetande vävas in och ut mellan stjärnorna som ett nät av levande ljus som andas, sjungande stjärnor till skapelse, och en överväldigande närvaro av kärlek. Utrymmet mellan stjärnorna är starkt förbundet och fyllt med detta medvetande. De är ett levande nätverk av ljus, likt rötterna på ett träd). Vi vill att ni känner denna förbindelse till allt liv, för allt är skapelse i sfären av form som ni vistas i. I andens sfär är allt ljusmedvetande och det finns starkt kamratskap och stark vänskap. Ni kan dra denna känsla, denna vibration till er och svepa den runt er som ert eget firmament av stjärnor, som höljer er i ljus och kärlek och stöd. (Jag ser ett nätverk av stjärnljus bilda en sfär runt ljusarbetarna och ljuset från stjärnorna bli helande strålar av ljus som går in i deras kroppar. Utrymmet i denna bubbla är fyllt av frid).

Vi har sett många stjärnor stiga och falla, bildas och förflyktigas in i alltet. Gaia kommer inte att förflyktigas. Gaia är gudomligt beskyddad. Hon kommer att bli en stjärna men i denna stund av hennes tid är hon ett överlägset exempel på kärlek för alla planeter att söka efterlikna. Hon är vördad över hela multiversum för sin heder, sitt offer och sin överlägsna tro och kärlek till det mänskliga kollektivet, vilket sakta men säkert höjer sig för att möta henne. Hon är en förträfflig förebild för er också. Ta åt er själva samma kvaliteter. Hedra er själva med ert eget inre ljus. Hedra varandra. Hedra allt liv. Lev i förening med oss, med kosmos, och i och med det kommer ni att hitta den gäckande inre friden ni söker, men vi ser att många ljusarbetare redan har funnit den mitt i kaoset av energistormar på er ytvärld. Vi låter er få tillgång till detta stjärn-nätverk av energirensning. Därför att den stora centrala solens nätverk finns inom oss. Vi kommer att fortsätta arbeta med mänskligheten på många nya och spännande sätt. Ni kan känna denna överlägsna kärleksexplosion nu, kära outtröttliga ljusarbetare. Ni kan känna denna kärlek nu. Vi skickar er ett exempel. Fyll era kroppar med vårt ljus, skapelsens ljus, kosmos ljus, som belyser ert eget omvandlande DNA till regnbågsljus. Sänd stjärnljus till Gaia, inneslut henne i vår strålning. Sänd detta ljus till de problem ni ser i ert nuvarande liv och se förändringen, känn det inre miraklet hos en själ som är i frid och förväntansfull om ett positivt resultat. Stjärnljus är mycket kraftfullt. Gaias ljus är mycket kraftfullt. Ljuset hos det mänskliga kollektivet som skapare är extremt kraftfullt. Ingen kan förminska ert ljus om ni inte tillåter det. Tillåt inte det längre. Var de strålande söner och döttrar av ljus som ni är. Vi begär att ni sänder den violetta flamman till Gaias kristallhjärta och vi kommer att förstärka den med stjärn-nätverket. Detta kommer att välsigna galaxen, multiversum, med ännu mer ljus och förser oss med fler sätt att tjäna er, fler sätt att tjäna alltet och att stå till tjänst bringar oss den största glädje och det största nöje.. Vi skiner vårt ljus starkt, kontinuerligt, och vi erbjuder er oss som förebilder. Er egen sol Helios går genom en massiv transformation också, för inåt expanderar han med dessa högre energier, som en portal för de många andra portalerna i det inter-galaktiska rese-nätverket. (Jag känner mig yr, jag ser de inre delarna av solen expandera i storlek och energin stiger. Jag ser också en civilisation i solen. Den är bebodd men det är allting, men jag känner en stor stad där, så ljus att jag inte kan se någon fysisk form).

Vi är Stjärnnätverket i er Vintergata. Ja, vi är alla för det mesta bebodda, liv finns i varje hörn av galaxen och där nya utrymmen för expansion skapas närs livet. Ett tomt utrymme är inte vad ni tror det är. Det finns väldigt lite tomt utrymme i rymden. (De ler, skrattar av lycka). Källan befinner sig alltid i expansion. Enorma steg har vidtagits för att för att hålla er galax balanserad. Gaia är den slutliga nyckeln. Med hennes healing och uppstigning, uppstiger vi alla högre, längre, snabbare. Vi darrar av glädje över utsikten för healing av er ytterkant i galaxen. Er ytterkant har varit fylld av krig, av smärta, av avskyvärda experiment utförda av dem som valde att blockera kärlek. Men det blir deras egen destruktion och smärta. Utrymmena mellan oss runt ert planetära område vimlar av skepp från våra älskade familjemedlemmar i form och inte i form. Vi lånar alla ut vår kärlek, vårt ljus. Vi hurrar för er, kära ni. Vet ni hur dyrbara ni är, hur älskade ni är, hur välkända ni är?

Vi är Stjärn-nätverket i er Vintergata. Vi står energetiskt mycket nära er. Vi skiner vårt ljus med syfte och stor kärlek. Anslut er nu med oss med er inre sol i ert hjärtutrymme och precis nedanför mitten på er buk. Se en glödande boll av vitt ljus inom er och anslut den till oss, till er sol, som är ansluten till den centrala solen, vilken är del av vårt nätverk. Som druvor på en vinranka är vi alla anslutna med varandra. Våra energier och vårt medvetande delar vi med er nu. Det kommer att förhöja era sista dagar i den lägre sfären och vi ser att detta projekt ligger nära fullbordan. Mycket glädje, mycket ljus ser vi för mänskligheten. Vi omfamnar er med vår kärlek. Vi är Stjärn-nätverket i er Vintergata, nu den Gyllene Rosens Galax.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...