Teamet via Peggy Black, 18 augusti

 

Teamet, 18 augusti 2015  

Via Peggy Black

 

 

Vi är här och omsluter er med vår tacksamhet och djupa respekt för er villighet att än en gång vara förmedlare för förändringen av er verklighet. Vi är medvetna om intensiteten i gränsområdet mellan den här dimensionen och de täta vibrationer och frekvenser ni ständigt möter.

Mänskligheten är mitt uppe i en aldrig tidigare skådad förvandling. Denna förändring, denna utveckling, denna uppstigning till de högre dimensionerna har gradvis pågått i årtionden. Många människor är totalt omedvetna om att det här pågår. De fortsätter att sova, omslutna av massmedvetandets täta frekvenser.

Men det finns energifrekvenser och vibrationer, som erbjuds av nollpunktens galaktiska centrum, som snabbt ökar och stimulerar det elektromagnetiska fältet och er planets energi, såväl som varje människa.

Dessa nya, kraftfulla vibrationer aktiverar er slumrande multidimensionella medvetenhet och förståelse. Själva ert DNA genomgår en återjustering. Inaktiva förmågor håller snabbt på att vakna till liv och de felmodifierade programmen eller mönstren i ert system håller varsamt på att elimineras.

Detta är processen av utveckling och uppstigning. Ni har blivit uppmanade att acceptera och glädja er över er rättmätiga plats som de Stjärnfrön ni är. Se er själva som sanna galaktiska medborgare som vistas här för att förankra det kollektiva uppvaknandet och förvandlingen.

Denna tredimensionella verklighet, som ni befinner er i, är bara en liten aspekt av många gudomliga verkligheter som är tillgängliga. Vi följer ert dagliga liv som ni ägnar er familj, ert arbete, era nöjen och de utmaningar ni upplever i en tät fysisk kropp.

Men kom ihåg att ni är Stjärnfrön här i den täta tredje och fjärde dimensionens verklighet för att förankra gudomligt medvetande. I denna verklighet av polaritet och fri vilja, krävs det sätt på vilket en omvandling kan ske en stjärna för att till fullo förkroppsliga och uppleva de mycket täta och dysfunktionella energierna som sina egna.

När väl dessa upplevelser har ägt rum, uthärdats, observerats och förankrats i era personliga elektromagnetiska mentala och emotionella fält, är de upp till er att omvandla och lyfta upp dem. Kom ihåg att ni är alkemister som är här för att omvandla och höja täta, dysfunktionella energier.

De djupgående galaktiska vibrationerna som erbjuds, aktiverar och triggar igång er sanna förståelse för det här uppdraget. Vi förringar inte era personliga fysiska upplevelser, vi är här för att påminna er om att ert syfte är mycket större än ni tillåter er själva att acceptera.

Det här är en dysfunktionell planet. Den gudomliga skaparförmågan har missbrukats av de varelser som kom hit för att förankra det galaktiska arvet. När ni tittar på alla de otroliga livsformer som finns på er planet, fråga då er själva var blåkopian till en sådan fantastisk variation av unika livsformer kommer ifrån?

Dessa livsformer fördes från er galax till den här dimensionen. Ert utvidgade medvetande förändrar de felmodifierade skapelserna i ert kvantfält. Ni håller på att vakna upp, och som en uppvaknad multidimensionell varelse av gudomligt medvetande, har ni förmågan och behärskar konsten att förändra det som är avskräckande i livet.

De nya kraftfulla vibrationerna, som håller på att expandera och omjustera ert slumrande DNA, ökar ert gudomliga medvetande. Mänsklighetens utvidgade medvetande börjar erbjuda nycklar, lösningar, metoder och inspiration till att rena luften och haven och till att ta hand om andra levande varelser och att återställa er planet till den vackra trädgård den en gång var.

Vi ser att det långsamt håller på att hända just nu. Ni kan också observera det. Vi bjuder in er att fokusera på det som händer som verkligen gör skillnad, de positiva livsuppehållande förändringarna som sker. Kom ihåg att ni är involverade med alla andra levande varelser. Er vision, den som ni förankrar, och de personliga begränsningar eller funktionsrubbningar ni gärna vill förändra, sprider sig ut över hela fältet.

Börja välkomna och tillåta er själva att villigt införa de frekvenser och vibrationer som sköljer över mänskligheten. Bjud in dem; tillbringa personlig tid med att förbättra ert fysiska, emotionella och mentala energifält som bidrar till er egen magnifika och unika energisignatur. Var medvetna om att ni med er kunskap och kraft verkligen gör skillnad. Äg det!

Ägna tid åt att föreställa er en ny verklighet för er planet och se den framför er. Tillbringa tid med andra likasinnade vakna individer och skapa den tillsammans. Hitta många skäl till att känna glädje, tacksamhet och uppskattning. Förstärk dessa frekvenser, tankar och känslor.

Kom ihåg att tänka varje morgon när ni vaknar: jag är till fullo förkroppsligad, jag är förankrade i den här planetens elektromagnetiska och geomagnetiska fält och jag är ansluten till min gudomliga källa. Detta uttalande är extremt elegant i sin enkelhet.

Den intentionen hedrar både ert fysiska och ert gudomliga jag och bildar ett medvetet partnerskap, vilket sedan förankrar det partnerskapet till planetens energi, samtidigt som det bekräftar att ni alltid är anslutna till det Gudomliga Medvetandets Källa. Förstå att det här är en form av treenighet.

Vid någon tidpunkt kommer ni att bli medvetna om att det är ert multidimensionella gudomlig medvetande som tittar ut genom era fysiska ögon. Ni kommer att se den här verkligheten ur det perspektivet. Ni kommer att börja lägga märke till att ni med lätthet skiftar från en dimension till en annan.

Ni kommer att vara öppna och mottagliga för gudomlig inspiration och idéer, för att höja och förändra det som sker på er planet. Det här är övergångens framkant. Ni är förändringsagenterna – ni är alkemisterna.

Var snälla mot er själva och andra. Hedra er fysiska kropp och förstå att när ni förankrar dessa förändringar och skiften i era celler och ert DNA, kommer ni ofta att känna obehag i olika former. Koppla av i obehaget eller de störande yttringarna av dessa förändringar. Motstånd intensifierar ofta de fysiska sinnesförnimmelserna/känslorna.

Ha kontakt med er kropp, använd energiverktygen för att släppa allt motstånd eller obehag. Använd er fantasi och skapa en alkemists helande kammare, se er själva ligga i den innan ni faller i sömn eller när ni känner någon form av obehag. Kalla på gudomligt helande energier och icke-fysiska varelser av kärlek och ljus, för att hjälpa er att integrera de nya frekvenserna.

Vi hyllar det som håller på att hända i mänsklighetens tilltrasslade värld. Vi hedrar och prisar er egen omvandling, expansion och medvetenhet som medlem av stjärnfamiljen. Vi förenar oss med er i ert åtagande och engagemang för att höja dysfunktionella och begränsade energier, och ert arbete med att förankra den nya livsuppehållande galaktiska blåkopian.

Gudomligt Medvetande av Kärlek och Ljus, i alla dess otaliga former, är alltid tillgängligt för att hjälpa och stödja på begäran. Vi erbjuder vårt stöd och vår tacksamhet för dem ni är. ”Teamet”.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...