Peggy Black och ”teamet”  ~ Kollektiva känslor, 26 januari 2024 

 

 

Peggy Black och ”teamet” 

~ Kollektiva känslor 26 januari 2024 

Vi är här för att påminna och bjuda in er att kliva in i er personliga kraft. Ni är kontaktpersonerna och de som överbryggar mycket information och skapar många förbindelser i denna och i andra dimensioner. Detta är servicearbete, och ni är respekterade och skickliga på denna uppgift. 

Vi inbjuder er och andra att kalla på hjälp från det icke-fysiska området. Ni är väl medvetna om att denna hjälp alltid är tillgänglig. 

Det är lätt att falla in i den där platsen av tvivel och oro, bekymmer och rädsla. Alla upplever sina egna personliga dolda rädslor, förstorade av de händelser som äger rum i den nuvarande verkligheten. Det finns vågor av ångest, sorg, rädsla och raseri som sveper energetiskt över planeten. Precis som vattnet från orkanen sveper över det fysiska och förstör allt inom sin väg, finns det nu en energetisk orkan av vånda, sorg, rädsla och raseri som rör sig i de immateriella rikena. 

Dessa vågor av vånda, sorg, rädsla och raseri triggar alla personliga dolda känslor av samma natur och energetisk signatur som finns i psyket hos dig och varje människa. 

Dessa emotionella aspekter som varje människa bär på, oavsett hur väl kamouflerade eller dolda de är, kommer att aktiveras av liknande känslor i det energetiska rutnät som skapas av var och en av människorna på er planet. 

Alla människor är empatiska, känsliga och mycket skickliga på projektion. Därför, när ett trauma, en chock eller en tragedi drabbar en annan eller många andra, känns det på ett personligt sätt. Det är här varje medveten, multidimensionell stjärnmänniska kan omvandla sin personliga samling av vånda, sorg, rädsla och raseri. Det är er verkliga uppgift. 

Det är på detta sätt dessa samlingar av känslor skiftas, helas och frigörs. Varje person är ansvarig för sina egna känslor och sin egen energetiska signatur. Det är ett stort ansvar, oavsett vem du är eller var du befinner dig. 

När varje individ är villig att bearbeta, omvandla och frigöra dessa känslor på ett hälsosamt och medvetet sätt, hjälper de mänskligheten att omvandla dessa låga, täta frekvenser. Alla är ett. När en blir helad och upplyft, blir alla helade och upplyfta. 

Varje människa har total hjälp och stöd från de himmelska rikena. Nyckeln ligger i att fråga och be om hjälp och stöd. En aspekt av detta hologame är att det är en zon av fri vilja. Därför måste allt stöd eller hjälp från de himmelska och icke-fysiska rikena begäras och inbjudas. Denna begäran kommer alltid att besvaras. 

Er planet genomgår en enorm evolution och upplyftning. Detta utspelas på skärmen i er verklighet. Varje dag erbjuds varje människa möjligheten att omvandla täta, tunga och låga frekvenser, känslor och tankar. 

Detta görs med tydlig avsikt, integritet och medvetenhetens färdigheter. Det finns många verktyg och mycket hjälp som erbjuds för att omvandla denna våg av ångest, sorg, rädsla och raseri som sveper över er nation och världen. Vi inser att dessa negativa och felkvalificerade känslor lätt utlöser era egna personliga känslor av hjälplöshet, raseri och rädsla. 

Ett av de mest kraftfulla verktygen är begäran om att gudomligt ljus och kärlek ska vara fullt närvarande inombords, och att kunna stråla ut det till alla. 

Bön som är fylld av uppskattning och tacksamhet för denna omvandling är också kraftfull. Den medvetna användningen av avsikt och bön ~ att begära och bjuda in närvaron av de himmelska rikena och den himmelska familjen för att hjälpa ~ är en annan övertygande källa man kan vara säker på att använda. 

  • I varje ögonblick har du en möjlighet att omvandla och transmutera någon aspekt av det globala lidandet. 
  •  I varje ögonblick har ni en möjlighet att erbjuda och ingjuta en högre frekvens och en renare vibration i matrisen; åberopa känslorna av hopp, glädje, tacksamhet och uppskattning. 

Dessa är som ett elixir, en lugnande balsam som erbjuds till dig själv och andra. Föreställ er detta elixir och denna lugnande balsam av höga rena hjärtvibrationer, som energetiskt badar energifälten och den energetiska matrisen på hela planeten. 

Denna medvetna övning och medvetna process kommer att vara en inflytelserik kraft för att förändra mänsklighetens medvetande och det lidande som är så närvarande globalt. 

Var medveten om att matcha dessa känslor av lidande. Matcha dessa känslor av ångest, hjälplöshet, sorg, rädsla och raseri som annars bara läggs till i det kollektiva. 

Som en multidimensionell stjärnmänniska kan du avväpna och lyfta upp mycket av de täta känslor som upplevs genom den innerliga gåvan av dina renaste, högsta känslor av kärlek, ljus, tacksamhet och uppskattning. 

Dessa tider framstår som utmanande. Det är i utmaningen som möjligheterna till tjänst blir den största gåvan. Det är mycket som utspelar sig på livets skärm. Vet att allt är väl. 

Håll och förankra den medvetenheten, den insikten, vibrationen ~ utstråla och förmedla bara de högsta och renaste tankarna och känslorna till kollektivet. 

Vi uppskattar er förmåga att lägga era projekt, uppgifter och fysiska måsten åt sidan för att fokusera och omvandla dessa täta känslomässiga energier. Vi inbjuder er att avsätta tid för att föreställa er att er energi av kärlek, helande och förlåtelse är en övertygande våg som strålar ut och omger er planet. 

Detta tar inte lång tid; det är den tydliga avsikten och den hjärtfokuserade övningen som är det viktigaste. När du finner dig själv mest nedslagen av dina nyheter eller världshändelser, är det dags att skifta din uppmärksamhet och attityd, och erbjuda din dedikerade tid en kort stund, för att skifta det som har stört dig. 

Framtidens administratörer och de himmelska rikena är djupt tacksamma för ert hängivna servicearbete med att omvandla och lyfta upp mänsklighetens medvetande. Det är verkligen så här det går till; eftersom varje medveten varelse gör en betydande skillnad. 

Vi kommer vid ett annat tillfälle att dela med oss av din känsla av att befinna dig mellan flera olika verkligheter, för vi vet att detta är en universell känsla för många just nu. 

Var i frid, älsklingar. 

~ ”Teamet ©2024 Peggy Black 

Alla rättigheter förbehållna. Meddelande ges om att skapandet av videor av andra personer än författaren, kanalen och skribenten är förbjudet. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *