Teamet via Peggy Black, 17 juni

Teamet

17 juni 2015

Via Peggy Black

Vi är alltid här för att stödja och uppmuntra er förståelse för vilka ni är. Vi fortsätter att påminna er om att ni är ren medvetandeenergi och ljus. Ni är oändliga och gränslösa. Dessa begrepp och idéer har erbjudits er i många former och från många källor. Vi är också skickade för att driva på ert uppvaknande till er egen obegränsade storslagenhet.

Vi hedrar er också i er fysiska form och inser att det har varit ert främsta fokus. Men tiden har dock kommit när ni inser sanningen om vilka ni är, varelser av ljusmedvetande i en matris skapad av tanken. Ni existerar i ett tankeuniversum.

Föreställ er för ett ögonblick att er verklighet är ett hologram av tanke- och ljusvibrationer. Vi vill påminna er om ett citat från en av era visa män känd som Albert Einstein: ”Verkligheten är bara en illusion om än en mycket långlivad en.” Så vi förstår verkligen era svårigheter med att upprätthålla detta medvetandefält, medan allt omkring er känns så solitt och ”verkligt”.

Ponera att om allt är vibrationer och frekvenser, vilket det är, och er hjärna är programmerad att tolka dessa vibrationer på ett visst sätt, finns det en verklig möjlighet att dessa begränsade program, denna begränsade information, dessa begränsade föreställningar, som har inkodats i själva ert DNA, är till nackdel för ert uppvaknande. Er hjärna avkodar och projicerar på det energifält som skapar illusionen av er fysiska värld, utifrån all desinformation och begränsade föreställningar som går i arv från en generation till en annan.

Era media, era religioner och andra former av kommunikation, fortsätter att tillåta och förstärka dessa begränsningar. Tänk på att varje varelse på er planet bidrar till denna illusion med sina egna begränsade föreställningar och program. Ni börjar förstå hur den här verkligheten fortsätter att hållas kvar i denna dysfunktionella värld.

När ni som nyfödd tar ert första andetag inlåter ni er med denna energimatris, detta hologram eller som vi brukar kalla det ett ”holospel”. Ni beslöjar ert oändliga vetande för att spela i den tredje dimensionens verklighet.

Kom ihåg att era tankar är en frekvens, en vibration, och era ord skapar i denna holografiska matris. Era medvetna vibrationer samspelar med det här enorma energifältet. Även er mänskliga aura är ett ljusfält som andra kan känna av. Vi har kallat dessa olika vibrationer från era tankar, känslor, trosuppfattningar och program för er energisignatur.

Det är denna energisignatur som vi bjuder in er att äga på ett nytt medvetet sätt för att börja ta er ur alla programmerade föreställningar som ni har förvärvat, och som kan vara begränsande på något sätt. Börja ifrågasätta dessa övertygelser. Undersök var ni förvärvade dem och vad som håller dem kvar. Börja med att erkänna det transtillstånd ni befinner er i, och fråga er själva hur dessa begränsade föreställningar kan sabotera aspekter av ert liv, såväl som er önskan att hjälpa mänskligheten med livsuppehållande åtgärder för att omvandla den här planeten.

Kom ihåg att er fysiska form är uppbyggd av energiatomer och ljus. De här energiatomerna talar med varandra hela tiden. Varje aspekt av er egen fysiska form kommunicerar alltid med helheten. Så fråga er själva vad som är ert eget personliga kroppsspråk. Vad säger ni till er fysiska kropp under dagen? Erkänner ni dess stöd och välbefinnande? Bekräftar ni ständigt fysiska begränsningar? Lyssnar ni på olika frekvenser av de delar som utgör er fysiska energikropp?

Vi inbjuder er att överväga att er kropp är ett hologram av tankar, föreställningar och program. Även om den känns och upplevs som solid, är den en matris av ljuspartiklar som samverkar och reagerar på andra ljuspartiklar av olika vibrationer och frekvenser.

Föreställ er att era tankar är de byggstenar som bildar hologrammet. Det är den gudomliga tanken som är skaparen av enheten, och ni är en del av denna enhet. Det har ni alltid varit och kommer alltid att förbli. Det är gnistan av gudomlig tanke/vibration inom er som är skaparen av allt ni upplever. Denna enda sanning kan göra er fria från alla begränsningar. Vi kommer att upprepa det här för er, att det är gnistan av gudomlig tanke/vibration inom er som är skaparen av allt ni upplever.

Så börja leka i hologrammet på ett sätt som är obegränsat. Inse att ni kan skifta hur och var ni vill placera ert fokus. Fråga er själva varför ni kan skapa detta i ert personliga hologram? Fråga er själva varför ni kan stödja skapandet av problem och situationer på planeten som reducerar liv? Bli medvetna om var ni lägger ert fokus! Fokuserar ni på problemen eller fokuserar ni på den verklighet ni vill uppleva?

Den mentala förändringen är ett verk av en mästare som behärskar medvetandet, som förstår att den här verkligheten, hur solid den än kan kännas, hur njutbar den än kan vara, hur utmanande den än kan te sig, är en illusion skapad av tankeenergier av ljus i samverkan med denna dimensions matris.

Börja leka fullt ut med denna tanke, och tillåt er själva att samarbeta med er sanna förståelse och kunskap om ert multidimensionella jag som en aspekt av helheten och enheten och den gudomliga skapare ni är.

Vi har talat om att tänka och skapa utanför boxen av er begränsning. Vi fortsätter att informera och uppmuntra er att erkänna, känna igen och äga er skaparkraft, som en varelse av gudomligt ljusmedvetande som finns inom alla tidsramar och dimensioner. Och den här varelsen av gudomligt medvetandeljus har tillåtit en aspekt att leka och skapa i denna tredimensionella verklighet, eftersom det är ett äventyr. Inse att ni faktiskt poppar in och ut i denna tillvaro.

Vi är alltid tillgängliga för att hjälpa och stödja er på alla sätt. Vi är alltid nära och så är alla andra gudomligt medvetna varelser också.

Kom ihåg att vi alla är Ett. ”Teamet”.

“The Team: The Matrix of This Dimension,” channeled by Peggy Black, June 18, 2015, at http:/www.morningmessages.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...