The Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 januari, 2019

The Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 januari, 2019

Skuggarbete & strävan efter glädje ∞ det 9D Arcturiska Rådet

SKUGGARBETE & strävan efter JOY ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET,

kanaliserat av DANIEL SCRANTON

Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är så glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket känsliga varelser som icke-fysiska varelser. För oss är känslan allt, och vi har mycket finslipade sinnen eftersom vi vill kunna känna den minsta skillnaden mellan en vibration och en annan. Denna färdighet gör oss till mästerliga skapare, och det är vad vi önskar att även ni ska vara medan ni fortfarande är i fysiska kroppar. Vi vill att ni ska uppleva er känslighet som er största tillgång, och det betyder att ni måste känna allt som kommer upp inom er. Men det betyder inte att ni måste sätta er i situationer där ni vet att ni kommer att må dåligt.

Ni är här för att vara ledare, lärare och healers, men inte martyrer. Ni behöver inte gå och leta efter alla de mest hemska nyheterna för att veta vart ni måste skicka mest kärlek och ljus. Ni behöver vara känsliga för den känsligheten. Ni behöver skydda den aspekten av er själva så att ni inte blir utbrända. Det är därför det också är så viktigt att göra det som ger er glädje och att fokusera på de aspekter av era liv som fungerar.

Ni kommer alltid ha något som kommer upp inom er som får er att känna om ni behöver känna någon speciell känsla. Så ni behöver inte heller söka och leta efter de värsta upplevelserna i ert förflutna eller i era tidigare liv. De kommer att komma upp, och de kommer att komma upp vid lämplig tidpunkter för er att ta itu med dem, och under tiden, varför inte bara leva det liv som ni vill leva? Ni har också gott om ledig tid att ställa in er till de högre frekvens vibrationer som är tillgängliga för er. Och följdaktligen rekommenderar vi er att avsiktligt känna dessa energier.

Det är detta liv som ni behöver skapa för er själva, och det är den värld som ni behöver leva i, och allt som är av en lägre vibration, får ni möjlighet att uppleva. Men återigen, ni behöver inte söka och gräva omkring, letande efter alla tänkbara scenarier som kan trigga er. Ni behöver fortsätta att komma åt de högre frekvens vibrationer som kommer in och prioritera dem.

Och när något kommer upp inom er som inte känns så bra, behöver ni inte vara rädda för det. Ni behöver inte springa ifrån det. Ni behöver inte låtsas som att det inte är en del av er erfarenhet och den mänskliga erfarenheten. Det hela är, och allt måste upplevas för att ni skall kunna integrera alla delar av er själva, bli de hela varelser som ni alltid avsåg att få vara i denna livstid, och ni behöver den känsligheten för att skapa den verklighet som ni vill uppleva.

Vi ser bara att många av er går ut i endera extrem riktning alltför ofta. Ni behöver inte undvika smärtan, men ni behöver inte heller gå och leta efter den. När ni inte fruktar något, när ni inte försöker undertrycka det, kan ni ha en mycket vänligare relation till det och med det, och det är vad vi önskar för er. Vi vet också att ni redan har gjort mycket av det skuggarbetet, och vi vet att ni är redo för en mycket lättare version av verkligheten. Och så, det är den som vi kommer att fortsätta att locka alla av er att komma med oss in till.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har haft underbar kontakt med er. ”

Du gillar kanske också...