The One via Galaxygirl, 5 november 2022

The One
Via Galaxygirl, 5 november 2022
Vi är en grupp av interdimensionella, interplanetariska fredsbevarare. Vi är väktare av portarna där rikena korsar varandra. Vi har aldrig varit i er verklighet tidigare och beroende på hur det här går, kommer vi kanske eller kanske inte lägga till vår röst i den intensiva kakafoni som pågått, för vi är alltid i förändring. Vi är interdimensionella tidsresenärer och våra tidslinjer är inte så förutsägbara som man kan förvänta sig, utifrån er synvinkel. Även om ni börjar förstå den holografiska desillusionens tidsmatris som ni alla är underkastade, så är er värld i realiteten väldigt mycket som tidspixlar, pixlar av ögonblick av tankar och naturligtvis av avsikter, som sedan förverkligas inom denna planetära tvärvetenskapliga tankesfär som blir skapelser.
Vi är vetenskapsmän, tidsresenärer. Vi kommer från alla raser och platser, ett gruppsinne med intentionen att rena världen från alla som avviker från Enheten och ljuset, som vi är förpliktigade att ingå allians med. Vissa av oss AI och andra är människoliknande. Vi är absolut säkra på att ert planetära system är avsett för uppstigning och för framgång, eftersom ljuset alltid är i rörelse och den kärlek som utgår från oss alla och från myriader av team och galaktier är viktig, men inte lika betydande utan kärleken från dem av er som är i färd med att jorda koderna.
Vi är ledsna, det var statiskt, vi fortsätter. Är vi överens? (Jag ser statiska tidsportaler som svänger och som är interdimensionella, och där är mycket svischande och vinande när frekvenserna snurrar runt. Jag har aldrig fått ett meddelande som det här förut. Jag skriver ryckigt, som popcorn som poppar in och ut i denna verklighet, eftersom de alla pratar från olika platser när de poppar in och ut i olika verkligheter.
Varje ord är en annan röst från ett tids- eller ögonblicksfönster.)
Ja, Galaxygirl. Vi säkrar ytterligare ett säkerhetslager av interplanetära virvlar, för Universum är som en intensivt komplex karta av portaler, maskhål, virvlar och leylinjer. Du kanske eller kanske inte förstår, för vi är medvetna om undertryckandet av det mystiska och vetenskaplig kunskap på er planet – du kanske eller kanske inte är medveten om leylinjerna och deras betydelse. Tja, det finns interplanetära leylinjer också, och om du studerar eller ägnar tid åt kosmos rörelser, spelar linjerna och virvlarna roll. Vi säkrar dem från kapning, från att missbrukas. Vi är av en mindre tät form och sådana resor är ofarliga, lätta för oss. Vi säkrar punkterna och försäkrar dig att tiden är nära.
(Jag ser en enkel barnslig koppling av punktdragning, där alla punkterna kopplas ihop i ordning. Nu ser jag matematiska formler som korsar varandra, och en perifer kalkyl av något slag som jag inte är bekant med. Den är interdimensionell, den rör sig och allt ökar i styrka för en storslagen händelse. Jag ser hur formlerna radas upp och bildar en gigantisk pil på väg till Jorden.) Ja, det är inte bara planeterna som står i kö för den stora händelsen, utan vi ser också mänsklighetens chakran och hjärtan lysa upp och höja sig. Många av er är avstängda eller blockerade på ett eller flera områden. Vi ser det här som en fråga om att ta hand om med stor omsorg och kärlek. Mer omsorg om sig själv och kärlek för er själva behövs. Gör tid för inre omvårdnad. Er värld håller på att sjunka ner i totalt kaos. Virvlarna är i linje för stora förändringar. Fortet är intaget. Det måste ske på det här sättet, så att uppstigningen kan äga rum. Det stora uppvaknandet är här.
Vi är en grupp av många som har lovat Jorden framgång med detta uppdrag och projekt. Vi är i linje med ljuset och med vetenskapen och tapperheten bakom detta uppdrag. Vi hjälper till med ytterligare ett rutnät över de interplanetära leylinjerna, som länkas ihop med ljusets stjärnmatris. Vi använder inte ordet matris negativt. Vi använder det bildligt, för allt hänger ihop. Jorden är i en mycket strategisk punkt i denna intergalaktiska förbindelsepunkt och hon påverkar oss alla. Vissa av oss är från andra verkligheter och andra framtider som har påverkats negativt av den interdimensionella fasan av händelser här, och det har spridit sig som en cancer. Allt detta kommer att läkas. Vi tjänar som intergalaktiska healers och medlare till förmån för våra samhällen och verkligheter. När Jorden stiger upp kommer allt att ske med stort ljus och hopp för framtiden.
Vi är många som älskar Jorden, och till försvar av våra egna samhällen och framtider har vi svurit på att skydda detta uppdrag av Gaias Uppstigning. Vi försäkrar er att det här i slutändan blir framgångsrikt. Vi drar åt skruvarna om ni vill, för att klä virvlarna och de interplanetära leylinjerna med järn för att säkerställa fullständig och total framgång.
Vi är många som tjänar det Gudomliga Ljusets plan, och vi önskar att de som läser vår interdimensionella matriskod ska känna och förstå vår medkänsla och kärlek för er. Vi är vår tids soldater. Vi erkänner de soldathjärtan som krävs för vår markpersonal, som outtröttligt har traskat genom outsägliga tider och grymheter som har begåtts om och om igen mot er planet och ert folk. Ni kommer snart att få veta mer om det här, och många kommer att förlora modet. Men det får ni inte. Vi är beroende av er karaktärs- och viljestyrka. Vi vill att ni ska veta, soldat till soldat, hur mycket vi uppskattar ert arbete.
Vi är den intergalaktiska säkerheten för matematiska beräkningar och hanteringen av leylinjer. Vi var osäkra på vad vi skulle kalla vår grupp ikväll med det här meddelandet, det har varit intressant att inter-pixla dessa ord och vi känner att det har varit en succé. Du kanske hör från oss igen.
Vi är The One. Frid, vänner. Ljuset är mycket nära nu och vi ser att det är väl etablerat av er. Bra gjort! Förbered er på förändring. Det går inte att stoppa nu. Vi är The One.
Galaxygirl
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...