Meddelande från Änglarna, 2 augusti 2014, Kanal: Ann Albers

Meddelande från Änglarna,

2 augusti 2014,

Kanal: Ann Albers 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Det finns en önskan i varje mänskligt hjärta, om att känna sig trygg och säker. Ni eftersöker detta på så många sätt i era mänskliga liv. Ni söker det genom att fylla era bankkonton. Ni söker det genom att låsa era dörrar. Ni söker det genom att undvika ögonkontakt med andra, genom att stärka er själva, genom att undvika risker och till och med genom att bygga upp arméer.

Och medan många av dessa saker är väldigt praktiska och till och med nödvändiga i er mänskliga verklighet, så är det alltid den underliggande energin som slutligen kommer att bestämma hur ni upplever livet. I sanningens namn så är trygghet och säkerhet kvaliteter som själen har som har mer att göra med den vibration som ni tillhör. Det finns de som tjänar pengar i lågkonjunktur. Det finns de som förlorar i tider med stort överflöd. Det finns naturkrafter som kan svepa bort alla mänskliga murar och gränser, samtidigt som den allra minsta öppning i ett hjärta som kan ta emot kärlek kan tillåta nådens skyddande krafter att flöda in i ens liv. Som alltid har ert inre tillstånd betydligt större inflytande över era liv än era yttre omständigheter.

Så för all del, gör de praktiska sakerna i era liv. Gå inte i en mörk gränd om er instinkt säger er att inte göra det. Lås era dörrar om ni inte vill expandera er energi och skapa den nivå av inre säkerhet som behövs för att hålla inkräktare borta. Spara era pengar för att känna er bekväma. Men, var medvetna om att ert inre tillstånd kommer alltid vara en starkare säkerhetskraft än någon eller alla dessa saker. Omge er själva med ljus. Omge era hem med ljus. Föreställ er att ni sätter ljus och kärlek i varenda aspekt av era liv. För i slutändan är kärlek det starkaste skyddet av alla.

Som ett barn som vilar i lugn och säkerhet i en mammas livmoder, så vilar ni också i Guds nåds fristad, trygghet och säkerhet. Men olikt ett barn, så måste ni använda er fria vilja att välja att fokusera på denna verklighet för att kunna uppleva den. När ni konfronteras med bakslag, välj tron. När ni möter ilska, välj kärlek. När ni möts av rädsla, välj att be och andas och be om tröst. Inom er Skapare vilar er djupaste och sannaste form av säkerhet.

Så ja, kära ni, gör alla de praktiska sakerna, för ni är mänskliga, men var också medvetna om att trygghet och säkerhet, på ett vibrationsplan, är redan och alltid där. Allt ni måste göra är att tro och att ta emot.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

  • Änglarna

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.

You may also like...