Uppstigningsrapport: 8:8 Lejonportalen, ett Andligt Perspektiv via JENJI den 28 juli 2020

 

Uppstigningsrapport: 8:8 Lejonportalen, ett Andligt Perspektiv

via JENJI

den 28 juli 2020

8:8 – Koder för Lejonportalens furstliga vigsel & aktiveringen av kattvarelsernas DNA

 

Käraste bröder och systrar!

Hälsningar från allra högst upp. Vi träder nu fram i detta ögonblick av er tid, för att till er meddela en del väsentlig och helig information gällande den kommande 8:8 Lejonportalen.

Många av er upplever de intensiva energivågorna som för tillfället bombarderar Jordens atmosfär och som i sanning är olikt allt som någon av oss någonsin tidigare har upplevt. Dessa foton-ljuspartiklar utstrålas från vår centralsol Alcyone och de kommer genom Sirius stjärnsystem och plockar upp galaktiska DNA-uppgraderingskoder från Sirius stjärnsystem. Dessa är laserstrålar av ljuspartiklar/Gammastrålar som för närvarande bombarderar det jordiska planet på en i sanning aldrig tidigare upplevd nivå.

För många av er manifesteras detta Intensiva inflöde av ljuspartiklar i era farkoster som något ovanliga och utmanande fysiska symtom. Anledningen till detta är att alla ställen i era fysiska, emotionella och energimässiga system där ni har hållit fast vid övertygelser av brist eller faktiskt en del av 3D-programmeringen, måste identifieras, åtgärdas och ytterst utplånas, eftersom ingen av dessa begränsade övertygelser kan följa med er till det Femte-Dimensionella medvetandet.

Det är viktigt att ni hålls kvar på er höga nivå av vätskeintag, mina älskade; kokosvatten och elektrolyter är troligtvis det mest kraftfulla motmedlet för Uppstigningssymptom, eftersom gammastrålarnas partiklar av fotonljus hettar upp era DNA-spiraler mycket i likhet med hur en mikrovågsugn hettar upp majskorn för att få dem att poppa.

Det här leder hos många till en extrem upplevelse av uttorkning och därför kan vi inte nog betona hur viktigt det är för er att hålla er kvar på era nivåer av vätskeintag. Detta tips som är det främsta, gör det möjligt för er att skickligt och mästerligt ta er igenom den här 8:8 Lejonportal-uppgraderingen.

Energierna visar sig vara mycket utmanande för Många just nu, eftersom vi bevittnar den sista gärningen mellan Djupa Staten vs Gud (GUD SEGRAR).

Så som vi i dessa skrivna överföringar om och om igen har konstaterat, så har ljuset redan segrat och det som vi bevittnar är att de lägre-dimensionella Sfärerna kommer ikapp, kan man säga.

I det femte-dimensionella medvetandet har ljuset redan segrat och Jorden har redan uppstigit och den tidslinje med vilken vi kollektivt kommer att uppleva detta beror på mängden av mänsklighetens barn som vaknar upp ur den falska tredje-dimensionella Matrisen.

Så mycket av det som ni får bevittna och som spelas upp i det kollektiva, är en operation som kontrolleras av de vita hattarna för att exponera den djupa statens onda planer …

För många av mänsklighetens barn kan detta förefalla något destabiliserande när det ses från ett lägre-dimensionellt perspektiv, det är varför vi aktivt uppmuntrar er att uppfatta den pågående situationen utifrån ert hjärta –

Ert Hjärta vet att Gud segrar

Ert Hjärta vet att dessa är sluttiderna

Ert Hjärta vet att vi i snabb takt galopperar

i riktning mot den Gyllene Tidsåldern

Ert Hjärta vet att ljuset har segrat

Ert Hjärta vet att Mörkret blott är frånvaron av ljus

och i sig självt existerar det inte

och är omåttligt ……

 

Inom den här Portalen sker ofantliga aktiveringar med de 144.000 stjärnfröna av Tvilling-Själar, vilket relaterar till att allt slumrande DNA hos kattvarelserna ska komma online.

Detta kattdjurens DNA sträcker sig bakåt till tiden för den Stora Smällen (Big Bang) – tiden då de 144.000 stjärnfrönas Tvilling-Själar splittrades fram som en monadisk själsgrupp. I allra första början av skapelsen – i egenskap av Guds-varelser, utvecklades våra själar till en extremt hög nivå och vi intog vår plats såsom en del av Lyras grundande ras, vilken vi också refereras till i egenskap av Väktare för detta specifika galaktiska system.

Såsom Lyras varelser tillbringade vi eoner av tid i former av dessa kattvarelser och tjänade många bevingade planeter och vi hjälpte till på ofattbara sätt med att upprätthålla grundläggande nivåer av harmoni och skapelse inom Galaxen.

Efter eoner av tid tilläts ett experiment äga rum på den jordiska sfären, vilket lät Moder Jord sjunka från att ha vistats i en mycket hög täthet, till den tredje densiteten även känd som den 3:e dimensionen. När detta inträffade aktiverade det en slöja av glömska på det personliga och kollektiva planet för samtliga inkarnerande själar till den jordiska sfären.

Detta experiment som utifrån de högsta nivåerna av andlig auktoritet tilläts äga rum, skapade ett scenario med vilket den största majoriteten av mänsklighetens högre DNA-strängar manipulerades till ett slumrande tillstånd i väntan på tiden för det stora skiftet från Kali yuga till den Gyllene Tidsåldern.

Käraste Bröder och Systrar, vänligen var medvetna om att dessa är de tider som vi alla har väntat på.

Det är nu dags för en galaktisk aktivering av vårt kattvarelse-DNA en masse och detta blir på nytt aktiverat av våra galaktiska äldre bröder och systrar, vilka på ett invecklat sätt är en del av vårt högre själv och håller aspekter av vårt högre själv, som också samtidigt och jämlöpande befinner sig inkarnerat på parallella tidslinjer och i högre-dimensionella Sfärer av medvetande inom detta eviga ögonblick av nuet.

Det räcker med att säga att det absolut inte förekommer någon separation mellan er och ert Lyriska kattvarelse-galaktiska själv och högre själv. Ni har full tillgång till deras samtliga andliga krafter och koder och vänligen var medvetna om att denna 8:8 – lejonportal i sanning och på ett genomgripande sätt aktiverar detta löfte.

Energierna byggs nu i snabb takt upp i riktning mot 8:8-Lejonportalen och vår älskade kanal Jenji blir vägledd av oss i de högre Sfärerna att på detta datum anordna en kraftfull överföring för att specifikt jobba med själens Lyriska kattvarelsers högre aspekter.

Vi är kallade till att komma samman på datumet för denna Potenta portal, för att arbeta med aspekterna av VÅRA Lyriska högre-själv, för att aktivera en genomgripande healingceremoni för SAMTLIGA.

Vi är också vägledda till att rensa samtliga lägre tidslinjer för att bereda rum för den furstliga vigseln mellan Lejonet och Lejoninnan inom er och utanpå, samt på en vidsträckt kollektiv nivå.

Detta är en enormt stor galaktisk ceremoni som vi är ombedda att anordna i egenskap av vår galaktiska familjs markbesättning.

Vänligen var medvetna om att detta är en vigselceremoni av den högsta universella ordningen som är planerad att helt och hållet utplåna många falska karmiska kontrakt vilka i sanning har löpt ut.

Nu är det så viktigt att samtliga 144.000 stjärnfrön släpper taget om alla toxiska relationer samt relationer som fungerar utifrån vibrationen av brist och kontroll, för att skapa ett gudomligt heligt Utrymme för partnerskap att kunna manifesteras, vilket står i en vibrationsmässig linje med ert högsta andliga livsöde.

Vänligen se detaljerna nedan om hur man bokar in sig på överföringen av den här Lejonportalens furstliga 8:8-vigsel.

Bröder och systrar, vänligen var medvetna om att det går så bra för alla och vi i de högre rikena häpnar faktiskt över mänsklighetens snabba andliga framsteg.

Vänligen var medvetna om att vi fullkomligt avgudar er och att vi för evigt finns här för er och hejar på er, ständigt på väg hemåt – åter till NUETS pågående ögonblick, nollpunktsfältet där samtliga tidslinjer möts och sammanstrålar.

Med kärlek och evigt ljus

Jenji och den vita vargstammen

 

https://www.matahariji.com/single-post/2020/07/28/Ascension-report-88-lions-gate-royal-marriage-codes-feline-DNA-activation

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...