Våra Vingar av Ljus av Suzanne Lie, 2 februari

Oneness7sig

Suzanne Lie

Våra Vingar av Ljus

2 februari, 2016

 

 

Det är intressant, för den känns som om den alltid har pågått, men det känns också som om den sker för första gången. För allt vi vet är att detta kan vara den första gången, åtminstone på den här planeten, där massor av människor tänker på, strävar efter och till och med tror på – Uppstigningen.

Nu börjar vi sätta igång. Men vi kommer inte att få veta exakt vad som sker och hur det sker eller när det kommer att ske. Men vi är i hög grad övertygade om att någonting håller på att ske. Att något håller på att komma till oss via vågorna av högre Ljus.

Våra liv blir för evigt vägledda inom detta Nu. Så allt vi verkligen behöver göra gällande dessa högre vågor av Ljus, är att sjunka in i vetskapen om att någonting håller på att ske, även om vi inte är exakt säkra på vad det kan vara eller varför det sker. Men så länge som det känns som Villkorslös Kärlek, så länge som det känns som Sanningen, så kommer vi att fortsätta.

Nåväl, vi vet det, för vi har gått igenom så många inkarnationer med indoktrinering, så många inkarnationer då man talade om för oss hurdan verkligheten var, och vi trodde på det. Vi trodde på det man talade om för oss.

Och det som vi fick höra på utsidan verkade viktigare än det som vi verkligen kände på insidan.

Nu börjar vi tillåta oss själva att se på vår verklighet, inte från vår 3D -hjärna eller våra 3D -sinnen och det som vår tredje-dimensionella värld talar om för oss att är verkligt. Nu kan vi känna verkligheten på ett högre fjärde- och femte-dimensionellt sätt, på vilket vi på något sätt bara vet. Vi vet inte exakt hur vi kan veta – men vi vet.

Vi har befunnit oss i processen av att älska oss själva villkorslöst – chakra för chakra. Och vi har kommit upp till hjärtchakrat. Därför är det nu dags att börja tänka på vad som börjar och vad som håller på att ta slut. Vårt hjärtchakra är det allra första som slår – som säger att detta är ett foster i början av sin utveckling och som har möjligheten att bli en människa, och det är det sista som slår när vi dör.

NUET handlar om början och slut. Början och slut går alltid tillsammans. Det finns en början och ett slut i vår version av verkligheten. Men vi kommer inte att vara medvetna om ”denna början och detta slut”, om vi inte kalibrerar vårt medvetande till den verklighetsversion som handlar om ”att skifta verkligheten”.

Om vi stannar kvar i den gamla versionen, där världen utanför talar om för oss vad som är rätt och fel, så kommer vi att stanna kvar där. Men om vi tar risken att lita på våra egna inre känslor…

Vi har inte lärt oss att lita på våra inre känslor, och därför måste vi bryta vår 3D-programmering. Vi måste få veta, att om vi kan känna det inombords, om det känns som Villkorslös Kärlek och Multi-dimensionell Mening och till och med en slumpmässig varseblivning av Oändlig Visdom – då är det vårt Höga Hjärta som talar. Då behöver vi lyssna.

När vårt Höga Hjärta fortgående talar till oss, börjar vi förnimma en känsla – en känsla som vi nästan skulle kunna kalla Änglavingar, eftersom den känns bakom vårt hjärta – kanske lite ovanför, kanske lite nedanför. Men vi känner av ett energifält, som är osynligt för vårt tredje- och fjärde-dimensionella Jag, men vårt femte-dimensionella Jag kan varsebli det.

Och det känns som, ser ut som, nästan som något vi skulle kunna kalla vingar. Men vad det egentligen är, är utflödet och inflödet av det Högre Ljuset som kommer in i vårt Hjärtchakra. Dessa vågor av högre dimensionellt Ljus kommer in i vårt Höga Hjärta och vårt Hjärtchakra.

Vårt Hjärtchakra är den del i vår fysiska kropp som tar emot det högre Ljuset. Och vårt Höga Hjärta är den högre-dimensionella delen i oss som kan varsebli och ta emot de högre-dimensionella Ljusfrekvenserna och ta dem båda tillbaka till vår fysiska form.

Vårt Höga Hjärtas varseblivningar och vår Femte-dimensionella varseblivning, som våra ”Vingar av Ljus” hjälper oss att tolka, tillåter oss att läsa det Ljusspråk som har kommit in i vår fysiska kropp.

Vårt Hjärta och vårt Höga Hjärta blir kalibrerade till detta femte-dimensionella Ljusflöde. Ljuset kommer in i vårt hjärta och strömmar ut genom vårt hjärta. Vårt Hjärta och Höga Hjärta befinner sig där vi uppfattar att inflödet förenas med utflödet.

Där energierna ut och energierna in möts, finns en punkt, en mellanstation, ett ögonblick, en tanke, en möjlig verklighet, där inflödet och utflödet förenas till ögonblicket som är Nu.

Och när inflödet och utflödet förenas – mellan vårt hjärta och Höga Hjärta, vårt fysiska hjärta, under vårt halschakra och vårt höga hjärta, som finns på vår thymuskörtel, känner vi att dessa två energier börjar ta kontakt med oss – vårt hjärta och Höga Hjärta. Det är då som vi kan känna ”Vingarna av Ljus”.

Nåväl, kom ihåg att vingarna inte är riktiga vingar, utan det Högre Ljusets utflöde och inflöde. Detta utflöde fungerar som en propeller, mycket likt vingarna hos en fågel som propellerar den och gör det möjligt för den att flyga och hållas kvar i luften.

Detta utflöde, som känns som vingar, representerar vår tillit till vårt JAG. Vi har litat på vårt JAG tillräckligt för att få IN detta inflöde av Högre Ljus och för att tillåta detta Ljus att komma in och sammanblandas djupt inom vårt hjärta och Högre Hjärta. SEDAN, efter att det har sammansmält djupt inom vårt hjärta och Högre Hjärta, tillåter vi det Högre Ljuset att strömma ut.

Men en del av utflödet stannar alltid kvar i hjärtat, och en del av inflödet stannar alltid kvar i hjärtat, för att skapa ett frö. Det är ett Frö av Hopp. Tro Hopp och Barmhärtighet – och störst av dessa är Hoppet.

Om man inte har hopp är det svårt att ha tro. Om man inte har hopp är det svårt att ge barmhärtighet. Därför är hopp viktigare än vad de flesta människor inser.

Det är detta hopp som tillåter oss att ha tillit till vårt JAG tillräckligt –

Så att vi verkligen kan känna ett Högre Ljus

Så att vi verkligen kan känna Villkorslös Kärlek

Så att vi verkligen omges av ett Violett Ljus, som verkar

Röra sig igenom våra auror

Tala till oss, och

Arbeta med oss

Vad vårt eget högre uttryck än må säga, så tillåter detta hopp oss att gå ut i världen och sammansluta oss till informationen i det Högre Ljuset och att dela det Högre Ljuset med vårt utflöde. Därmed går vi samman med mottagandet av det interdimensionella energifältet och med uttrycket i det interdimensionella energifältet.

Vi är vana vid dynamiken i att vårt uttryck av JAGET skickas ut framför oss, men vi talar om att vårt uttryck sänds ut från våra ”vingar” på vår ryggsida.

Vad denna symbolik (Ljus språk) innebär, är att vi behöver engagera oss med vår Ängla-närvaro. Vi behöver leva i denna Villkorslösa Kärlek i det som vi skulle uppfatta som en Ängel.

För det är i denna ”Änglatro, i denna tillvaro att vara som en Ängel”, som vi djupt kan känna att våra hjärtan är öppna för att tillåta denna energi att komma genom ryggen, inte på framsidan, för vi behöver inte få uppmärksamhet.

Vi behöver inte säga: ”Detta är mitt utflöde”. Det bara är utflödet! På det här sättet, börjar egot bli mindre och mindre viktigt. Egot kommer att påminna oss om när det är dags att betala räkningarna eller ta hand om vilka andra tredje-dimensionella behov som helst, men det är inte längre viktigare än det Högre Ljuset.

Om vi fastnar alltför mycket i de tredje-dimensionella behoven, kommer vi inte att kunna lyfta. Jag är inte säker på vad det innebär att ”lyfta”, och jag är absolut inte säker på hur vi kommer att göra det. Men det finns en känsla som rör sig genom mitt Jag och många som jag talar med.

Det fina är att varje person känner samma saker på sitt eget individuella sätt. Varje person talar om det på lite annorlunda sätt, men det känns lika för oss alla.

Den här känslan, det Högre Ljuset, innefattar hela vår individualitet, för vi alla ”individer” är förenade inom denna ständigt växande Upplevelse av Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman, som strömmar in i och igenom oss.

”In i och igenom oss”, för vi är inte skaparna av det Högre Ljuset, utan vi skapar en sammanslagning av det Högre Ljuset in i Gaias kropp. Gaia behöver vår hjälp, hjälp av människorna, för det var människor som orsakade Gaias skador.

Djuren skadade inte Gaia. Växterna skadade inte Gaia. Atmosfären förändras, som den alltid har gjort, men det mesta, om inte all, skada i atmosfären och på Jordens jord, luft, eld och vatten, utfördes av människor. Därför är detta en mänsklig oreda och människorna måste städa upp den.

Sättet på vilket denna ”städning” av Jordens elementaler ska ske, är att vi ska städa elementalerna inuti oss själva. Vi ska villkorslöst älska oss själva, chakra för chakra, organ för organ, och en bit i taget. När vi villkorslöst älskar oss själva alltigenom vårt chakrasystem, kommer den Villkorslösa Kärleken att hela oss tillräckligt, så att vi kan dra in den Violetta Flamman i oss chakra för chakra och element för element.

När vi transmuterar oss själva, ett element i taget, chakra för chakra, så transmuterar vi utflödet. Det som strömmar ut från vårt Hjärta och genom våra Vingar av Ljus med Villkorslös Kärlek, lever inom oss och färdas genom oss.

När vi kan ta emot Villkorslös Kärlek genom att villkorslöst älska oss själva, öppnar vi våra inre portaler på vid gavel, vilka NU blir kalibrerade till Villkorslös Kärlek. Varje chakra är en portal och alla chakran blir justerade till vår personliga inre portal.

När vi tar emot det Högre Ljuset och tillåter det att transmutera oss, mycket likt det sätt på vilket den Violetta Flamman transmuterar, så jordar vi det Högre Ljuset in i Moder Jord, som kommer att andas ut det i vår verklighet för att dela med sig av sin transmuteringsprocess – person till person, person till växt, person till djur, person till atmosfären, person till planeten, på alla sätt.

Nu kan vi tillåta vårt ”Frö av Hopp” att blomstra. Nu har vi modet att vara förvirrade, rädda, mentala, upptagna – och ändå ta emot det Högre Ljuset. Vi tar emot det Högre Ljuset för vi behöver det, OCH för att vi kommer ihåg att vi lovade att vi skulle göra det.

Nåväl, alla kommer inte att göra det för att de lovade att de skulle göra det, för alla lovade inte att göra det innan de tog sig en kropp: ”Jag åtar mig frivilligt att ta mig en Jordfarkost inom detta NU, för att jag skall kunna ta på mig alla dunster jag har fått uppleva i alla mina inkarnationer av multipla, parallella och samtida verkligheter samt att hela allting med Villkorslös Kärlek. Sedan, när jag är tillräckligt stark, lovar jag att använda den Violetta Flamman för att transmutera all skugga till den femte dimensionens Högre Ljus.”

Så, när borde vi påbörja denna process?

Inom den femte dimensionen finns inga ”när”, eftersom där inte finns någon tid.

Därför måste vi, kommer vi, känner vi oss hedrade att GÖRA DET NU!

 

Our Wings of Light. By Suzanne Lie. February 3, 2016. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...