Vital Frosi – Den som är Rädd Lämnar Inte Hemmet, April 12, 2023

DEN SOM ÄR RÄDD LÄMNAR INTE HEMMET.
2023-04-12
Älskade ni!
När slöjorna som täcker mänskliga samveten lyfts, kan vi verkligen förstå vilka vi är och vad vi kom hit för att göra. Underskatta inte er medfödda kraft. Underskatta inte storheten hos de själar ni verkligen är.
Jag upprepar nu vad som sagts så många gånger, att hemligheten bakom denna skola för själar som kallas Jorden, har alltid varit glömskans slöja. Utan att glömma vilka vi verkligen är och utan att glömma tidigare inkarnationer, skulle lärandet under dualitet och polaritet inte vara möjlig i denna värld av agerande och reagerande.
Spelreglerna, d v s denna skola, fastställdes innan planeten ens skapades. En del av Guds plan för världarna. Trots Archons ankomst ändrades inget gällande huvudplanen. Visst har svårigheterna ökat, men det gav också en fördel, eftersom det har gjort denna skola till ett landmärke inom Galaxen, och det lokala Universumet.
Rädsla, tvivel, skuld, ilska och så många andra lågfrekventa situationer, har utvecklats genom den övertygelse som infördes av denna grupp som flydde Orionkrigen, och som tog skydd på planeten Jorden. De har förvandlat Jorden till sitt gömställe och lagt mänskligheten under sina nycker.
Genom millennier skapade de regler och kontrollsystem, som gäller än idag. Det var dock under de senaste 26 000 åren som Jordens mänsklighet placerades i ett totalt karantänsystem. Med detta har själarnas öde här i skolan tillfälligt utsatts för Archons, och deras underordnade raser från Orion.
Mänskliga/reptila hybrider skapades för att hålla stängslet ännu närmare de inkarnerade. Religioner, system och regler har skapats för att ytterligare villkora det redan begränsade mänskliga sinnet under slöjorna. Genom en teknik som än idag är okänd, hitförd av inkräktarna, och med hotet om att använda det mot människor, höll de borta de Galaktiska bröderna från Jorden hela denna tid.
Många försök har också gjorts för att befria mänskligheten, men försiktigheten resulterade i en lång väntan. Att säga att Skaparen inte hade makt att kunna lösa situationen till förmån för Ljuset är en ironi, dock har det alltid funnits möjlighet för varje fallen själ hos dessa Archons, att kunna omvända sig till Ljuset. Människor är kärleksfulla själar av naturen, och genom den kärleken har många reptilraser, drakonier och andra raser från Orion, återvänt tillbaka till Faderns hus.
Sanningen är att inget och ingen kan ändra Skaparens Planer. Vad som händer är att varje mänsklighet från varje sfär, kan ändra tidslinjerna för sin civilisation och sitt öde genom lärandet i den skolan. Och det är vad som hände här på Jorden.
I den slutliga övergången av planeten, vilken förutspåddes redan vid dess skapelse, det vill säga under en period av cirka tre århundraden, hade mänskligheten på Jorden också möjlighet att välja sitt öde för slutet i denna långa cykel. En sådan process startade runt 1750, och vi är nu i slutet av det sista århundradet för övergången. Därför kan vi säga att detta också är sista generationen innan den stora cykelns vändning. Vi är i den sista inkarnationen inom dualiteten, som varit utsatta för glömskans slöja.
Nu tar allt fart inför slutspurten av Övergången. Archons och deras stödjande raser har redan tagits bort från planeten. Rensningen är nu begränsad till Jordens yta, det vill säga till de bland de hybrida inkarnationerna. Detta är den enklaste uppgiften inom slutsaneringen, då plasmatekniker inte längre kan användas.
Skaparen har bestämt att det stora lärandet i denna skola ska slutföras. Det går inte att lära sig något mer inom denna begränsade beslöjade dimension. Gammaljuset som anländer nu kommer att lösa upp dimman som täckte det mänskliga medvetandet. Allt kommer att avslöjas. Det är Apokalypsen som förutspåtts sedan tidernas begynnelse. Det är sanningen som avslöjas och den befriar planeten från mörkrets rike för alltid.
Kanaliseringar har bidragit med mycket information som vi inte kunde veta tidigare. Från dessa har vi den säkra nyheten om att Jorden nu har blivit intagen i den Galaktiska Ljusfederationen. Betydelsen av detta är fortfarande obegriplig för mänskligheten, och det diskuteras fortfarande under slöjan. Men det räcker som en anledning att fira med glädje och entusiasm. Äntligen är vi fria från Mörkret och även från slöjorna i den tredje dimensionen.
Under de kommande åren kommer vårt medvetande successivt att återhämta minnena av vilka vi faktiskt är, vad vi kom hit för att göra och vad det framtida ödet är för de som redan har avslutat lärandet i denna skola. Ja, det finns också en del av mänskligheten som ännu inte är redo för uppstigning. Vi har pratat om det här många gånger.
Nu måste ni lämna rädslan bakom er. Inget kan stoppa oss på vägen upp. Jorden har redan den femte dimensionens vibration och frekvens. Hon har redan förtjänat rätten att gå med i de Högre Rikenas Federation. Rädslan som alltid följt oss, måste lämnas kvar. Som titeln på denna text säger: Den som är rädd lämnar inte hemmet. Att stanna kvar hemma gör att man missar möjligheten till den stora Planetära Övergångs-festen.
Det finns fortfarande de som lyder de befallningar som implanterats av mörkret, som om de vore mentala implantat. De tjänar det syfte de var menade för. De kan tyvärr inte se Ljuset som kommer nu. Och de insisterar fortfarande på det gamla sättet med desinformation. Vissa säger till och med att planetens övergång ställdes in. Som om det skulle finnas någon starkare än Skaparen själv.
2010 nådde en del av mänskligheten frekvensen hos den kritiska massan, som behövs för att ändra Jordens tidslinje. Detta avgjorde inte bara den stora utvecklingen av övergången, utan också en smidigare och lugnare planetär övergång, vilket definitivt stängde Tidslinjen för Armageddon.
Inget och ingen kan ändra de Gudomliga Planerna som bestäms av Världarnas Naturlagar. Låt er inte luras av narrarna som fortfarande sympatiserar med icke-ljuset. Inget kommer att stoppa det som kommer. Inget kommer stoppa er från att resa er förutom ni själva. Hur är det med rädslan? Om ni fortfarande är rädda så är det dags att släppa den begränsande energin, för rädsla är den sista dörren som behöver låsas upp i detta ögonblick av Planetär Övergång. Det kommer också att vara dörren till er frihet.
Lita på planen ! Lita på ER SJÄLVA!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *