Aisha North, 3 mars 2015

En kort uppdatering av Samlingen

3 mars, 2015

Kanal: Aisha North

Vid det här laget har ni alla lite mer börjat finna er tillrätta i de nya spår som ni själv lade ut under den så väldigt imponerande sammankomst som ni iscensatte bara för några dagar sedan och också om de första stadierna på den nya delen av er resa kanske för en del av er verkar vara lite skakiga, kommer ni alla att upptäcka att ni själva har stabiliserat er i den nya rytmen, eller rättare sagt, vibrationen. Då ni kom samman och tillsammans bidrog med era enastående resurser hos era individuella frekvenser till den redan djupa behållaren av ljus som har sammanförts på denna plats, så fick ni också igång några alldeles nya frekvenser, och det är fråga om frekvenser som alstrades då era egna individuella melodier möttes. Med andra ord så skapade era enskilda strömmar några mycket speciella mönster där de mötte de andras strömmar och de sammankopplades med den här Dammen genom sina egna vibrerande ljussträngar och i den processen samskapades en vidsträckt ny ljusväv av er alla.

Åter en gång kommer detta att låta som gamla nyheter för många av er, men det som ni kanske inte är medvetna om är att ni den här gången inte bara skapade en ny väv av ljus utan ni kopplade också verkligen bort den gamla. På det sättet har ni lämnat era gamla stödhjul bakom er, och nu visar det sig att jorden ni står på är en som ni helt och hållet själva bokstavligen har skapat från början.

För nu finns ingenting av de gamla systemen kvar för er att falla tillbaka på och orsaken till att vi väljer den frasen är att för att kunna säga att ni nu inte ens har möjligheten att på något sätt ”falla tillbaka” i det gamla. Orsaken till det är helt enkelt denna: det beror på att ni har valt det på det sättet. Ni förstår, ni har alla tillåtit er själva att helt examineras från det gamla och under den här senaste ansträngningen skickade ni ut en signal inte bara till er själva utan till ALLA, och sålunda är ni redo att äntligen stolta räta på er i en energi som ni själva har skapat. Nu behöver ni inte längre förlita er på de understödjande strukturerna som skapades under de första stadierna i processen, för ni har alla funnit tillräcklig närvaro i era sinnen för att sluta se er omkring efter något att luta er mot. Nu vet ni att vad ni bär inombords är mer än tillräckligt för att kunna ta er vart ni än är på väg och från och med idag kommer ni verkligen att börja omfamna sanningen i dessa ord.

Det här betyder inte att ni från och med den här dagen kommer att stå ensamma, långt ifrån det. Det betyder att från och med idag, kommer ni som ett kollektiv att vara en ännu mer imponerande samskapande enhet. Vad ni nu ger åt varandra kommer att bestå av en mycket annorlunda energi än vad den tidigare varit. Tidigare behövde ni alla bokstavligen luta er mot varandra för att få lite extra stöd under ett eller annat skede under resans gång och den här stöttande uppgiften var en som många av er verkligen tog till sig. Så vad ni har lyckats skapa är en enastående grupp av självständiga själar, alla tillräckligt kraftfulla att stå sida vid sida av varandra under följande skede av denna pågående process, vilket är att göra resten av mänskligheten lika oöverträffad som ni, sådana som ni har lyckats återskapa er själva som.

Nej, det betyder inte att ni alla måste gå tillbaka till ruta ett för att börja om från början om och om igen genom liven runtomkring er. Vi hänvisar inte till en process där ni matar resten av den här planeten ur er djupa reservoar av ljus och på det viset tömmer ut era egna resurser. Nej, det som vi refererar till är en helt annorlunda process, där ni utvidgas på ett sätt som leder till att ni börjar använda era egna inre förmågor så att de inte bara upprätthåller er utan de kommer också att tända andras inre ”motorer” så att de i sin tur kan börja ta kraft ur sina egna reservoarer i stället för att leva på andras kraft.

Ni förstår, då den nya tiden gryr kommer ni alla i något skede att märka hur ni öppnar upp för något som har väntat på precis detta ögonblick att anlända och vad vi hänvisar till är en inre förmåga som ni har och som nu kommer till god användning i världen som fortfarande omger er. Åter talar vi med invecklade termer, men låt oss bara säga att från och med nu kommer ni alla att märka att oberoende vart ni går, så bär ni i ordens rätta bemärkelse uppkopplingen till Dammen av energi med er. Och likt en extra syrebehållare kommer denna enorma ljusreservoar, som ni alla har medverkat till att samla ihop, att göra det möjligt för er att bokstavligen dyka ner i den fortfarande täta soppan som omger er, för att göra de saker som genljuder med er energi, till och med i en omgivning som den gamla världens rester har att erbjuda. Ni kommer att kunna ta det som har blivit uppenbart för er och föra ut det till världen på ett sätt som ger er alla anledningar att jubla på fler än ett sätt.

Först av allt för att dina handlingar kommer att styras av ditt hjärta, så att du exakt kommer att veta vilken din roll ÄR, och för det andra för att du kommer att finna att dina upplysta åtgärder väcker upp hjärtcentra hos de människor som dras till ditt ljus i första hand. Kom ihåg att det som vi hänvisar till, är inte det att ni skall bli en grupp av fanatiker som försöker omvända folk genom att leverera meddelanden till vem som helst, för ni är inte på väg ut i världen för att ”rädda” någon. Det är inte alls så det ligger till. Nej, vad du skall göra är att helt enkelt VARA den du nu har blivit, och att GÖRA det som bokstavligen får ditt hela väsen att sjunga av glädje när du gör det, och så kommer det att bli, som att du skjuter iväg ett regn av gnistor i dem som du råkar träffa på.

För du är här för att föregå med gott exempel och du har nu klart och tydligt visat för dig själv och för resten av Skapelsen att du äntligen har blivit DU genom att tillåta ditt inre ljus att helt komma till liv. Så nu är det din uppgift att VARA det ljuset, inte att springa omkring och tala om för alla omkring dig hur de skall vara sina ljus. Så gå ut i världen med huvudet högt, och gå ut med vetskapen att du nu står stadigt på fötterna på egen hand, inom ditt eget utomordentliga ljus, helt förankrad i nätverket av sammankopplade färdvägar av ljus som du har hjälpt till att få till stånd. Nu behöver du inte längre förlita dig på andra för att kunna andas fritt, utan tack vare det faktum att ni alla igen har tillåtit er själva att bli en del av ett kollektiv av upplysta själar genom att slänga den gamla föreställningen åt sidan att ni var så betydelselösa, så har ni nu blivit hela och det har också det här nya nätverket av livsuppehållande färdvägar av ljus blivit.

Igen en gång tackar vi er alla å Hela skapelsens vägnar. Du är verkligen enastående och nu vågar vi oss på en gissning, och det är att du nu är mycket mer benägen att hålla med om detta faktum än vad du var för bara några dagar sedan. Och för det kunde vi inte bli nöjdare, både å dina vägnar och för resten av Skapelsen. För det är utifrån den förmågan, genom att vara en hel och självständig varelse, som du kan hjälpa andra omkring dig att uppnå samma ställning, och endast på det sättet. För du har visat för dig själv att det verkligen är möjligt och sålunda är det just det som alla andra behöver upptäcka. Om de tillåter sina egna hjärtan att se detta, kommer de säkerligen att följa i dina fotspår till att helt och hållet bli sina egna varelser som ÄR sig själva, för första gången, genom att använda sina mänskliga förmågor. Och då kommer den här transformationen verkligen att vara fullbordad, inte bara för dig, utan för ALLA.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...