Arkturianerna via Natalie Glasson, 12 maj 2023

Arkturianerna via Natalie Glasson, 12 maj 2023
Hälsningar, vi är Arkturianerna, vi kommer fram med vår kärlek, visdom och ljus för att dela med dig i detta ögonblick. Vi vill uppmuntra en djupare förbindelse med allt som är Skaparen så att du kan känna dig mer förankrad i jorden, in i din verklighet, in i din existens, ditt liv och din andliga tillväxt. Så du kan känna dig mer förankrad i dina relationer, i dina skapelser och dina förmågor på jorden. När du känner dig mer förankrad i allt du är och allt du gör känner du dig trygg, du upplever frihet, yttrandefrihet. Du upplever det gudomliga flödet som faller genom ditt väsen, och viktigast av allt, du känner dig mer ansluten.
Vi kan föreställa oss att världen är mer jordad och mer uppkopplad. Ta en stund för att inse hur detta skulle förvandla varje varelse på jorden, om de kände sig mer förankrade i sin verklighet, i sina varelser och i sin andliga tillväxt, även till sina relationer och förmåga att manifestera sina drömmar. När du är mer förankrad kan du vara mer närvarande. Du låter illusioner falla bort. Du kan tänka med klarhet, och du kan känna igen sanningen, sanningen i alla frågor. Det som vi delar med dig idag är inte bara lämpligt för dig, utan för varje varelse på jorden. Att helt enkelt begrunda vad vi delar tillåter ett lugn i din varelse, ett lugn som kan upplevas av många på jorden. När man närmar sig varandra med lugn är det så mycket lättare att få kontakt. Med kontakt kommer en känsla av enhet, av tillhörighet, återigen trygghet.
Vi vill först förmedla att det finns ett behov av att överväga att förankra/jorda i allt som du är och allt som du upplever, och detta kan helt enkelt vara en medveten process där du frågar, du säger, eller bekräftar att du är förankrad i din verklighet, in i din varelse, i Moder Jord, i din existens, i allt som du kan tänka dig. Du kommer att upptäcka att du omedelbart kommer att känna dig mer ansluten.
När vi funderar på att känna oss mer sammankopplade, är den första frågan som kommer fram vad eller vem vill du känna dig mer sammankopplad med? Det enkla svaret är att säga att du vill känna dig mer sammankopplad med Skaparen och detta kan vara sanningen. Men det finns så många olika aspekter av dig själv och andra. Det är viktigt att vara tydlig i din uppmärksamhet, och i din avsikt, för när du är tydlig, sker anpassningen enkelt och lätt. Du kan känna som om det finns ett behov av att få mer kontakt med Skaparen, men i själva verket kan det vara så att det finns ett behov av att ansluta till dig själv, själen eller med kroppen.
Du kanske vill fråga dig själv om det finns delar av din varelse eller din verklighet som du ignorerar som gör att du kan känna igen var anslutning krävs. Återigen, med din avsikt, kan du be att få kontakt med alla olika aspekter av ditt väsen, din kropp, din själ och Skaparen. Att tillåta denna avsikt att komma fram och sedan tillåta dig själv att vara i ett utrymme för att ta emot anslutningen.
Detta tar oss till nästa steg av hur man känner sig mer ansluten. Det är att tillåta sig själv att ta emot anslutningen. Det är ofta så att många själar och människor förkastar det enda de önskar. Vissa vill bli älskade, men tycker att det är utmanande att älska sig själv, det kan vara samma sak med anslutning. Du önskar en anslutning och ändå motstår du den. Det är viktigt att tillåta sig själv att vara öppen för att ta emot alla former av anslutning. När du skapar denna avsikt reagerar universum. Skaparen svarar och börjar skicka några vackra energier och vibrationer till dig. Ansluter dig till dessa energier och vibrationer, påminner dig om din anslutning som alltid är närvarande och låter dig uppleva den fullt ut. Det viktigaste för dig i det ögonblicket är att tillåta dig själv att uppleva fullt ut, att ta emot, att acceptera, att förkroppsliga, att veta att det är tryggt att göra det och kommer att stödja dig.
När vi överväger detta ämne uppkommer en annan fråga att tänka på.
Vad förväntar du dig när du pratar om anslutning? Till exempel, kontakt med dig själv, hur skulle det se ut? Hur skulle det kännas? Hur skulle det visa sig i din verklighet?
Det är samma sak med kontakt med andra människor. Kanske känner du att du inte kan få kontakt med likasinnade. Om du gjorde det, hur skulle det se ut? Hur skulle det kännas? Hur skulle du uppleva det i din verklighet?
Och återigen, med Skaparen, om du vill ansluta på en djupare nivå med Skaparen, hur skulle det se ut? Hur skulle du uppleva det? Hur skulle det kännas? Det är inte så att ditt svar är korrekt eller ens hugget i sten eftersom du kommer att uppleva vad som är mest lämpligt för dig. Genom att ställa frågorna och utforska själv öppnar du upp dig för nya upplevelser av kontakt. Det är ofta när du upptäcker vad sambandet är som du inser att du har upplevt motsatsen i din verklighet och det möjliggör en förändring.
Det är viktigt att vara medveten om att de flesta förvandlingar är invigda från dina tankeformer, från insikterna, gryningen, förståelsen, upplysningen i ditt sinne. Ju mer du utforskar, upptäcker, ställer frågor till dig själv, bjuder in dig själv att vara äventyrlig, börjar du öppna dig själv för att ta emot nya förståelser, nya energier, nya aktiveringar och ny uppstigning. När du har en upplyst tanke eller en insikt, förändrar det ditt väsens energisystem helt, det sker en stor omvandling. Det tillåter vissa block att frigöras, vissa övertygelser att frigöras, och sedan upplyftande av energi. Det är viktigt att vara medveten om att ofta insikter inom tankeprocessen inte nödvändigtvis kommer från att tänka hårt, utan kommer från att ställa frågor och ta sig tid att vara närvarande, att meditera, att vara medveten eller observant.
Ett exempel på detta kan vara att du kanske sitter framför en flod och ställer en fråga, som hur snabbt flyter floden? Vem finns i floden, eller kanske till och med vilken färg har floden? Det kan vara vilken fråga som helst. När du observerar floden och det är i din observation efter fråga som gör att svaren, förståelsen och upplysningen kan uppnås eftersom du skapar utrymme för den, och du observerade. Du är redo, du är öppen för att ta emot och när du är öppen för att ta emot, är allt du behöver och kräver beviljat till dig.
Det finns alltid ett behov av en djupare koppling. Det är något som ni kan begrunda genom hela er uppstigningsprocess på jorden. Vi kommer att säga att många söker förbindelse med Skaparen, och detta är lämpligt och nödvändigt. Men anslutning till allt som du är och allt omkring dig, verkligheten som finns inom dig är också väsentlig och kan faktiskt föra dig närmare Skaparen eftersom Skaparen finns inom allt och alla.
Vi inbjuder dig under de kommande dagarna att utforska din anslutning. Tillåta dig själv att ta emot fullt ut.
Vi är Arkturianerna, vi älskar er djupt och tackar er.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *