Arkturiska Gruppen, 1 mars 2015

Arkturiska Gruppen

1 mars 2015

Kanal: Marilyn Raffaele

Vi kommer med hälsningar i nåd och kärlek för att hjälpa alla som söker förändring och djupare medvetenhet. Vi observerar att många redan har åstadkommit detta; ni har gjort arbetet och börjar se frukten av det.

Då Gaia lyfts till allt högre dimensionella nivåer, börjar många att uppleva och integrera de djupare sanningarna lättare . Begrepp som tidigare tagits för givet som sanning, accepteras inte längre av ett ständigt ökande antal människor. Vissa i ledande positioner eller berömda, som spytt ut lögner eller agerat på något sätt för att öka sin egen makt, auktoritet, rikedom, och självförhärligande, lämnas nu ut. Detta händer eftersom så många har börjat att lyssna på och agera utifrån sin intuition istället för att bara acceptera informationskällor likt ”du får vad du betalar för”. Ni vaknar ur drömmen.

Lyssna alltid på er intuition kära ni. Även om ni först inte lyckas tro fullt ut, gör en mental notering om vad ni tar emot. Intuitiv vägledning och kunskap kommer från själen, det är ni, och guidar er genom varje situation varje dag om ni accepterar och tillåter det. Då ni utvecklas och börjar lita ännu mer på er egen Gudomliga natur, kommer intuitionen helt enkelt bli vardaglig, och behövs inte längre praktiseras.

Världen i allmänhet, har tränats under livstid efter livstid att se utanför sig själv efter svar, vägledning, och lycka, vilket verkar vettigt i en värld av dualitet och separation, då de flesta inte insåg att det fanns någon annanstans att titta. Eftersom dualitet manifesteras automatiskt som motsatspar, kan resultatet av att titta på det yttre vara bra ibland och ibland inte så bra.

De flesta av er är inte längre av denna energi, ni har ”examinerats” och har lärt att yttre saker är tolkningar av medvetandet. Sinnet är materians substans. I tredimensionellt medvetande, är det yttre oftast bildat genom mänskliga verk – materia som manipuleras för att fungera. Dock, då det inte finns någon lag som stöder konstgjorda former, finns det inget som håller dem på plats– en lektion många smärtsamt lär vid denna tidpunkt.

De som alltid har uppnått exakt vad de önskade oavsett eventuell skada det kan ha orsakat andra människor eller Gaia, ser nu eller kommer snart att se att dessa manipulativa sätt inte fungerar längre, då denna typ av energi löses upp. Många som idag sitter bekvämt på troner gjorda av ego och höga tankar om sig själva kommer att upptäcka att de sitter i slott gjorda av sand.

De nya och högre resonans energierna eliminerar inte rikedom eller makt utan tjänar till att lyfta dem in i högre former. Överflöd är en kvalitet av det Gudomliga, ständigt närvarande och redan inom varje individ och hålls oändligt på plats av Gudomlig Lag. Det högre medvetandets överflöd i alla dess former flyter lätt och oändligt som enhet, kärlek och service – aldrig ett verktyg för personlig själviskhet. Det finns inget ont eller fel med ekonomiskt överflöd. Liksom alla andra kvaliteter av det Gudomliga, genom tron ​​på två krafter, har överflöd misstolkats och därmed manifesteras i världen som antingen för mycket eller för lite. Kom ihåg att ni är kraftfulla varelser, era tankar och ord skapar, och varje gång ni säger; ”Jag har inte.”, så tolkar sinnet det och bildar det i er yttre upplevelse.

Artturiska Gruppen vill diskutera förändringar. Vi observerar många som drar sig inåt i rädsla och motstånd när det välbekanta löses upp eller ändras. När gamla former löses upp, ska ni veta att den Gudomliga idén bakom formen fortfarande är närvarande. Gudomliga Idéer är oföränderliga och hålls alltid på plats av Gudomlig Lag. På grund av detta, ersätts det som löses upp av nyare och bättre former av varje Gudomliga Idé- om ni tillåter det.
Exempel: Vid ett tillfälle var den Gudomliga Idén om Överallt närvarande tolkad i det mänskliga medvetandet som promenader, sedan utvecklades det till att rida hästar, sedan till hästar som drar slädar eller vagnar. Sedan kom modellen T och allt som följde det – Överallt närvarande manifesterar sig som jetplan, eleganta bilar och snabba tåg, och det slutar inte där, det finns inget slut. Gudomliga idéer förändras aldrig, utan vad världen lever och ser beror på hur dessa idéer tolkas enligt enhälligt medvetande eller individer. Detta är vad ni lyfter upp mot mer Ljus.

Det finns de som fortfarande baserar sin självkänsla i vilka upplevda värderingar de än har – hur vackra de är, hur mycket pengar de tjänar, eller hur trendigt de klär sig. Detta syns via tanklös dyrkan och imitation av de rika och berömda. Individer som dras till imitation är ännu inte medvetna om sin egen Gudomliga Natur, och har så ingen riktig känsla av självuppskattning. Detta medvetandetillstånd slås ofta ut genom våld eftersom individerna känner sig utanför, ovärdiga, och avvisade. De dras ofta till maktpositioner där de har möjlighet att agera ut lagligt.

Vissa, med en medvetenhet om ovärdighet väljer helt enkelt att lida i tysthet, men deras energifält lockar ofta de som har ett ”tyranniskt” medvetandetillstånd eftersom båda bär samma energi från känslan av ovärdighet – då lika energi attraherar lika energi. Översitteri kan inte lösas genom bestraffning, utan av att uppnå en känsla av värde inom individen. Dessa typer av frågor brukar vanligen komma från tidigare livs erfarenheter och måste rensas vid roten, inte med medicinering utan med sanningen.

Många fruktar förlusten av sig själva i evolutionsprocessen. Genom livstider av oändlig erfarenhet som människor, utvecklar varje människa en personligt självkänsla och är oftast beredd att försvara den till varje pris. När en individ börjar inse att han måste gå bortom många av de egenskaper som han anser utgör den han är, får han panik. Detta kan vara en skrämmande upplevelse, särskilt för starka personligheter och är det tillfälle där en del väljer att avsluta sitt andliga sökande.

Ert anspråk på berömmelse, er personlighet – ni, måste det överges för att kunna utvecklas ?? Absolut inte! Vad blir kvar? Ingenting? Det är vid denna punkt som många starka, kraftfulla, och utåtriktade individer börjar visualisera de heliga kort som nunnor delar ut till skolbarn – av män och kvinnor med ögonen uppåt och händerna knäppta – Trååååkigt. Åh!

Var aldrig rädda för att förlora någonting verkligt kära ni, för ni släpper bara, för evigt och lämnar den falska självkänsla ni har hyst om vem och vad ni är. Ingenting verkligt kan någonsin gå förlorat. Ni kommer att upptäcka att ni är fortfarande ni, nu med befogenhet att se och vara på ett högre sätt då de verkliga aspekterna av er blir starkare och mer förstärkta. Ni blir en ny och förbättrad version.

Som utvecklade individer, kommer ni att fortsätta att leva, röra er och vara i världen, men vara mycket mindre berörda av den. Ni kommer kunna möta strider i arbete, hemmet, eller i lek, utan att frestas att gå in i dem. Det finns inte längre något för lägre resonans energier att fästa på eftersom ert energifält nu är av en högre resonans.

Detta är Ljusarbete kära ni. Ni kom för att vakna, utvecklas, och sedan hjälpa dem som kämpar för att göra detsamma. Glöm alla drömmar ni kan av haft om uppstigning och för att sedan sitta bekvämt tillbaka som observatör för resten av er tid på jorden, eller hoppa iväg till en lugnt kloster. Nej, det Ljus ni förvärvar är inte bara för er, utan för världen på vilka sätt eller platser ni än kan finna er vara på.

Många av er har börjat uppleva alla möjliga konstiga situationer för att ni har blivit bärare av Ljus – Ljus arbetare. Bli inte förvånade eller avskräckta av de erfarenheter som kan börja att dyka upp, för ni kommer att dras dit ni behövs och de som behöver er (inte vill) kommer att dras till er. Som Ljusarbetare kommer ni snart upptäcka att alla gamla begrepp som ni kanske fortfarande håller på ”ordentlig, värdig, eller riktig” försvinner ut genom fönstret, men samtidigt kommer ni upptäcka att i detta arbete finns en kärlek till mänskligheten som ni inte visste att ni var kapabla till. Ljusarbete kära ni, består av att vara Ljuset i vilken form det än behövs. Det följer er vart ni än går eftersom det är ni.

Om ni har varit i någon svår situation (hem, arbete, relationer) kommer ni börja märka att det inte kan påverka er som det en gång gjorde, helt enkelt bara för att ni inte längre responderar till den energin eller ger den kraft. Detta innebär ofta ett avslut av något slag och är oftast en del av ens själs kontrakt. Andlig upplösning av några gamla karmiska frågor ger en individ frihet att lämna situationen, eller även upptäcka att man är borttagen från den. Men det finns tillfällen då dessa situationer är en persons valda Ljusarbete, att helt enkelt stanna kvar och vara Ljuset. Fråga alltid efter Guidning och lita på er intuition.
Snart kommer ni få se mer och mer förändring som ni kommer att identifiera som andlig. Fram tills nu har ni alla undrat när ni kommer att se några bevis för att alla evolutionära idéer är verkliga. Förvänta er inte att förändringar sker som explosioner kära ni, utan sök er intuitivt bakom rubrikerna, och i ansikten och i ord från dem omkring er. Känn efter hur ni känner för vad som händer i världen idag kontra för ett eller två år sedan.

Mycket av våldet i Mellanöstern är mycket gammalt, gammal energi som måste rensas och spelas ut för Gaia att rensa sig själv. Ert fokus måste ligga på andlig tillväxt och medvetenhet och sedan leva med det, för ni har inget att erbjuda världen om ni är kvar i samma gamla universella trossystem.
Om ni tar bort gamla energier och löser gamla karmiska situationer, tillåt processen men bli inte så insnärjd i den att ni tillbringar resten av ert liv liggandes på en soffa och säger att ni inte kan göra något eftersom ni rensas. Om ni styrs mot vissa handlingar, utför dem. Om ni guidas att vara tysta och hålla Ljusenergin för vissa världsituationer eller personer, gör det. Det är en ny tid där gamla lösningar och regler inte längre fungerar så det är fruktlöst att fortsätta försöka få dem att fungera.

I denna nya tid och nya energi, jubla kära ni, för ni är mycket nära att se en ny jord.

Vi är Arkturiska Gruppen

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...