Brendas Blogg, 30 mars 2015

Brendas blogg

30 mars, 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära ni!

Du tycker att du förtjänar bättre, att Universum har övergett dig, att manifestation är en saga. Det är inte din sanning – det är bara vad du har trott i eoner.

Några kanske har en lyckofé som gudmor – de som är rika, vackra, fulländade eller vilken benämning du ger dem som beskriver att de är mer lyckosamma än du.

Också om du kände dig bekväm med denna ängslan; det kommer aldrig att ske; andra är bättre än du, så tilltalar dessa övertygelser dig. För att verkligen älska dig själv – vilket var sant innan du trädde in i ditt liv i denna livstid – så måste du kännas vid övertygelser som på så många sätt indikerar att du är mindre värd eller fulländad i jämförelse med nästan alla andra.

Ta några ögonblick under de nästkommande dagarna för att medge hur många gånger du säger till dig själv: ”Den där personen är så lyckligt lottad för att…….”

Varför antar du att var och en av er har olika intressen och behov? Märker du inte att det som är viktigt, avundsvärt eller fulländat för en person, inte alls är intressant för en annan? Det är så för att var och en av er har er unika väg.

Vad är det som du efterfrågar som inte du tror att du kan uppnå – ett nytt hem, ett jobb, ett förhållande, en bil, en mobiltelefon?

Det som du ännu inte har accepterat är att de bitar som nu är viktiga eller som saknas i ditt liv är en del av din nya väg. Det betyder inte att en mobiltelefon är allt som du behöver för att resa längs din nya väg. Men mobilen är din utgångspunkt/bekräftelse på att det är dags att skapa det som du behöver på din nya väg. Och den första biten är antagligen någonting mycket påtagligt i din värld.

Kanske några av er tränade på era färdigheter i manifesterande för flera månader eller till och med för flera år sedan genom att hitta den perfekta parkeringsplatsen eller mynt på gatan. Ingetdera var tillräckligt stort för att få dig att tro på att du kunde skapa din egen värld – och universum. Att kunna skapa sitt eget personliga universum verkar vara orimligt för nästan alla som läser den här texten för det är nu svårt för er att skapa en särskild inkomst eller ett förhållande. Ni har begränsat er skapandeförmåga inom så många områden i så många livstider att ni tror att ni KANSKE skulle kunna skapa ett nytt jobb, men helt säkert inte ett nytt universum eller någonting som vittnar om världar bortom er ”bekväma” jord. Så därför fortsätter ni att leka i er sandlåda även då ni vuxit förbi er småbarnsålder.

Många kommer att bli stötta på grund av det senaste påståendet för ni har mediterat, tonat mantran, kanaliserat, utrensat och gjort det ni tyckte var viktigt i er 3D värld – och kanske uppnådde ni er/era 3D dröm/mar. Men ni har inte längre de färdigheterna att längta efter eller att leka med.

Du är en annorlunda varelse med nya färdigheter och vägar – även om du fortsätter att manifestera med metoder som inte längre gäller. Om du har en ny cellstruktur – det har du; ett nytt DNA – det har du; och en ny väg – det har du; varför skulle du anta att dina skapande förmågor i 3D vore förenliga med det nya du?

Du är en ny varelse, i en ny värld och ignorerar ditt inre varande då det försöker att omdirigera dina färdigheter i att manifestera/skapa. Du har en ny uppsättning av färdigheter – som är mycket mer tillgänglig och lättare än den som var i 3D. Men du måste ännu skifta dina trosprocesser för att förstå att det ligger till på det viset.

Enkelt är nyckelordet för dina nya färdigheter i manifestering. Du behöver inte tona mantran, meditera, ifrågasätta eller tillämpa för att skapa något för din nya väg. Du behöver enbart tro att det är så.

Det här kanske verkar vara svårare än de program du använde före övergången till den nya du. För då fanns konkreta åtgärder som skapades av många källor, inklusive oss, som erbjöd en steg-för-steg process. Och ifall föremålet i fråga inte blev skapat, kunde du klandra dig själv för att du inte befann dig på rätt plats känslomässigt eller andligt eller för att du inte tonade mantran/mediterade tillräckligt flitigt. Det var ditt fel eller Universums för att det inte begripit ditt behov eller något annat som du inbillade dig som talade om för dig att manifestation var möjlig – men bara inte för dig.

Det är därför som du gång på gång har återvänt till punkten där något är fel med dig tills historierna om manifestation blir myter – inte verklighet – för dig. Efter att i eoner ha gömt dina förmågor har du uppnått den anonymitet du önskade den första gången du kom till jorden.

Olyckligtvis är resultatet av den bravaden att du inte längre tror på att du kan skapa det du önskar – och alldeles säkert är den skapelsen inte lättare än någonsin för dig – med tanke på den nya uppsättningen av förmågor som du skapade/tog i bruk.

Kommer du att hoppa över staketet som en gång skyddat dig på jorden, men som nu har blivit ett hinder? Naturligtvis. Bara tillåt dig själv att vända dig till dina trossystem som gäller skapande/manifesterande. För drömmarna du nu har är endast toppen av din nya multi-dimensionella värld.

Några av er som läser detta stycke tror att ni inte kan anpassa era trosprocesser, att det här inte är annorlunda än den gamla mantra-, meditationsmetoden som bara ibland – eller inte alls – fungerade.

Var god och hedra dig själv för att du hållit din sanna varelse gömd så länge medan du varit på jorden. För verkligen, till och med de som du beundrar – världsledare, filmstjärnor, artister – hade oftast svåra bitar att kämpa med före, under eller efter sina massuppträdanden. Det var ditt sätt – för många av er har varit världsfigurer/ledare/stjärnor i tidigare jordiska erfarenheter – att begränsa din prakt.  Så till och med under dina största framgångar (i ditt sinne) på jorden, begränsade du din prakt, hur mycket glädje du uppnådde.

Nu krävs av dig det motsatta för dig. Inga begränsningar gällande din prakt eller ditt skapande. Inga begränsningar för dig. Men det kan endast uppnås om du förnekar dina 3D övertygelser och återförenar dig med världarna i Universum för att skapa din nya väg.

Tidigare i denna text syftade vi på att det som du nu drömmer om är initieringen till din nya väg. Din nuvarande dröm är detsamma som att lära dig alfabetet innan du skall läsa Krig och Fred.

Det finns inga begränsningar i ditt skapande – andra än de som du själv lade på dig för eoner sedan. Det finns inga regler eller strukturer för att bättre hjälpa dig att skapa vägen du nu längtar efter. Bara din övertygelse att du inte längre behöver stänga in ditt liv/din värld till den litenhet som var grundläggande för dig i varje annat liv på jorden.

Skapa stort – mycket större än något som du ännu kan föreställa dig. Och börja göra det genom att bekräfta och rensa ut de övertygelser som du skapat för att upprätthålla den lilla du på jorden.

Fråga dig själv vilka de begränsningarna är. Rensa sedan ut dem såsom du har rensat ut många andra bitar under de senaste månaderna. Fortsätt med dina drömmar – att utvidga dem så snart du kommer att tänka på utsvävningarna och förvänta dig att allt kommer att gå framåt i enlighet med din plan.

Kanske du önskar att manifestera de bitar på din väg som verkar vara logiska och jobba dig upp mot tidsresor, dimensionshoppande, skiftande av frekvenser eller vadhelst du nu tror att är bortom din nivå av förmågor. Eller du kanske önskar att ignorera de jordiska bitarna och förflytta dig bortom dem. Det spelar ingen roll.

Bara vet att det är dags att transformera de övertygelser om skapande som du har hållit fast vid i eoner så att du skulle kunna passa in i tyngden och litenheten i 3D. Och att det inte finns något rätt sätt att rensa ut de begränsande övertygelserna, endast det sätt som är rätt för dig. Så är det. Amen.

Copyright 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article´s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source

website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...