De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 27 oktober, 2023

 

De Himmelska Vita Varelserna

Hälsningar älskade ljusfyrar, vi är de Himmelska Vita Varelserna. Vi är kända som de Himmelska Vita Varelserna eftersom vi existerar på den himmelska nivån och ofta ser många vår energi som färgen vit. Vi har varit i tjänst för jorden och mänskligheten sedan första början och vi är närvarande för att vara till tjänst nu.Vänligen kalla på våra energier, vår närvaro, för att omringa dig och hjälpa dig, för vi vill vara till tjänst för dig.

Vår kärlek, vår lycka, vår frid omsluter dig och vi förstår hur viktigt detta är i denna tid av jordens utveckling och mänsklighetens skapelser. Det finns många saker som händer i din verklighet och i världen omkring dig som kan orsaka att du blir upprörd, deprimerad eller osäker om din egen andliga tillväxt, när du försöker navigera i din andliga verklighet.

Medan du observerar eller kanske till och med upplever kaos i din egen verklighet, eller världen omkring dig, kan det vara utmanande att stanna kvar i ett utrymme av frid, ett utrymme av kärlek och en förbindelse med din sanning och Skaparen.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, vill dela med er att det i själva verket är ert ansvar att fortsätta att föra tillbaka ert fokus till kärleken i er varelse – saligheten, friden, sanningen – och att agera som en ledstjärna förljus, utstrålande heliga Skaparegenskaper i världen. Om du inte accepterar detta ansvar så kanske andra kommer att göra det, vad händer om alla ignorerar kärleken, sanningen, friden och lyckan inom sitt väsen?Jordens vibration skulle minska och det upplevda kaoset skulle bli större.

Som en varelse som är medveten –och man kan säga vaken – har du ett ansvar att upprätthålla eller till och med påskynda din egen varelses vibration för att upprätthålla och påskynda vibrationen i världen, till och med Skaparens Universum. Det som du erkänner inom ditt väsen och som du läker och löser, skapar helande i världen omkring dig och i din egen verklighet. Din inre verklighet återspeglas i världen omkring dig. Det sätt som du uppfattar saker på kan vara annorlunda än andras. Det sätt som du uppfattar saker på ger dig en insikt i det som kräver att bli helat/förvandlat inom ditt väsen.

Du är sanningen. Du är ljuset. Du är friden. Det är ditt ansvar att välja ljuset, kärleken, friden. Det betyder inte att du behöver ignorera omständigheter på jorden eller din verklighet som kan utmana eller uppröra dig. De kräver din uppmärksamhet men inte genom att komma från samma vibration som den som inträffar i. Du kan ge din uppmärksamhet från din vibration av sanning i ditt väsen, så du kommer att se saker på ett annat sätt – kan dela din sanning, få tillgång till din kraft och dina styrkor, få tillgång till din kärlek – och att också känna igen hur det påverkar din varelse och hur det påverkar din verklighet och världen omkring dig.

Varje själ önskar fred – frid inombords, fred i verkligheten, fred i världen – förbindelser mellan alla varelser, harmoni, lugn och kärlek. Dessa saker måste först manifesteras inifrån ditt väsen. Du kanske undrar hur du kan vara lugn när det är kaos runt omkring dig. Det är för dig att välja frid, att veta att denna frid kommer att stråla ut…att det nästan är som en helande balsam…i vetskap om att du är kraftfull och att det du delar har en inverkan, att veta att när du ansluter till friden inom ditt väsen, stödjer den dig – stödjer dig i att navigera genom din verklighet och världen omkring dig.

Om du väljer att fokusera på det som sker i din verklighet eller omkring dig, som kan vara kaotiskt, då väljer du att lägga energi till det, att bygga upp och förstärka det. När du väljer frid, kärlek eller sanning, väljer du ett botemedel. Du är botemedlet, på en energetisk nivå, och du för fram förändringar, transformation och förändring till dig själv, till din verklighet och världen.

Det är därför du har placerats på jorden. Det är därför du har valt att existera på jorden nu. Du är den säkerhet du söker. Du är faktiskt allt du söker. När du vänder din uppmärksamhet inom dig och ber om att aktivera det du söker, kommer din inre energi alltid att svara. Det är helt enkelt ett val. Ibland kan även det valet vara svårt att göra. Ibland är det mycket lättare att fokusera på kaoset och hur det orsakar upprördhet och sorg i ditt väsen, snarare än att fokusera på friden, kärleken och sanningen i ditt väsen. Detta är inte en dom på något sätt. Vi förstår att det är utmanande att acceptera ditt ansvar för fred, kanske i en värld där det verkar som om andra inte gör det.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, stödjer er fullt ut, älskar er fullt ut och hjälper er fullt ut så att ni kan acceptera ert ansvar.

Vi älskar er innerligt.

 

Vi är de Himmelska Vita Varelserna och vi tackar er.

 

 

Översättning; Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *