Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele | 13 augusti 2023

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele | 13 augusti 2023

13 augusti 2023

Välkomna kära läsare. Det är vår avsikt att dessa meddelanden flödar till er på ångstrålar av kärlek som hjälper er att bättre förstå och gå igenom de kaotiska aspekterna av uppstigningsprocessen.

Vet och lita på att allt fortsätter enligt en Gudomlig plan som är avsedd att utveckla jorden och allt på henne ur den kollektiva illusion som har hållit mänskligheten i träldom i evigheter. För att göra detta måste felaktiga övertygelser som fortfarande stöder och upprätthåller separation ses, erkännas och inte längre matas energetiskt. Alla, de andligt vakna såväl som de som inte är det, börjar inse bedrägeriet som ligger till grund för så mycket som har accepterats som sanning.

Evolutionen får allt fler individer att börja erkänna och lita på sin intuition snarare än att blint fortsätta följa experter, politiker och religiösa ledare (präster, ministrar, rabbiner, shamaner, kanaler) som inte kan presentera något högre än sitt eget medvetandetillstånd och som ofta är mindre utvecklade än deras anhängare. Men vet att det finns många andliga lärare som arbetar från en mycket hög nivå på jorden vid denna tid. Lita alltid på din intuition om vilka som arbetar utifrån ett sanningsmedvetande och vilka som arbetar utifrån tredimensionellt ego.

De flesta av er har nått den punkt då ni måste bli medvetna om och tydliggöra frågor om kontroll. Vi talar inte om kontroll som den utövas av mobbare och diktatorer utan om kontrollenergin som många individer fortsätter att uttrycka genom varje aspekt av sina liv. Denna allmänt accepterade typ av kontroll, visar sig som ofta påtvingade åtgärder som vidtas även för de enklaste problem som stödjer personens koncept om vad som bestämmer säkerhet, korrekthet och accepterade tredimensionella normer.

Det är dags för alla som studerar sanningen att ärligt fråga sig själva; ”Varför tror jag på och insisterar ofta på att saker måste vara på ett visst sätt? Mitt sätt? Är det för att jag tror att om saker och ting inte går som jag tror så kommer allt att bli kaos eller på något sätt felaktigt?

En viss nivå av önskan om kontroll finns kvar i nästan allas medvetande, för när världen var mindre utvecklad var kontroll nödvändig för att överleva men de tiderna är förbi. Andlig evolution kräver överlämnande av egobaserad personlig kontroll som börjar ske automatiskt när en person verkligen inser att individualiseringen av det Gudomliga Medvetandet betyder att Gud inte kan göra något annat än att uttrycka Sig själv i, som och genom dess mänskliga uttryck om det tillåts.

Du som läser dessa meddelanden har utvecklats tillräckligt för att börja överlämna personlig kontroll till det Verkliga Du om du inte fortfarande tror att den allvetande Gudomliga Verkligheten du är måste få veta vad du behöver, vill ha och hur du ska gå tillväga för att göra det. Gå ur vägen och tillåt er själva att acceptera och ta emot verkligheten av era egna Gudomliga Jag snarare än att fortsätta med försök att kontrollera allt i era liv enligt tredimensionella koncept om hur saker borde eller måste vara.

Frågor om personlig kontroll påverkar varje aspekt av det dagliga livet från vad du bör äta till hur världen måste fungera för att vara rätt. En person inser ofta inte ens att de kontrollerar utan tror snarare att de helt enkelt hjälper till att göra någon situation eller person bättre genom att insistera på ”sitt sätt”, vilket är anledningen till att det är viktigt att vara väldigt ärlig mot sig själv när det gäller avsikter.

Varje person är en individualisering av Gud/Gudomligt Medvetande vilket innebär att varje person har haft olika upplevelser under loppet av många liv som de har utvecklat personliga preferenser från. Mänskligt ego som inte har någon medvetenhet om verkligheten, tror att det är ansvarigt för att få saker att hända för sig själv och andra och för att göra detta måste det hämta sin information från det tredimensionella kollektiva medvetandet där tro på dualitet, separation och tron på två makter regerar.

Att släppa den personliga kontrollen kan vara väldigt skrämmande eftersom att ha kontroll ger en känsla av trygghet och säkerhet. De flesta kontrollfrågor bildas av orensad gammal energi som du tog med dig in i det här livet. Förutom maktälskande diktatorer uppstår kontrollfrågor vanligtvis från rädslor och osäkerheter som samlats i och fortfarande är aktiva från tidigare liv. Exempel; Ett liv där du var slav (nästan alla har haft ett eller flera av dessa) där det krävdes att prestera perfekt på ett visst sätt eller bli hårt straffad.

Att gå bortom tredimensionell kontroll eliminerar inte preferenser. Varje människa har fri vilja och har rätt att göra saker och leva sitt liv på ett sätt som fungerar bäst för dem. Föräldrar måste behålla en viss kontroll för sina barns säkerhet. Varje hushåll behöver riktlinjer för att det ska fungera smidigt. Kontrollfrågor ursäktas dock ofta av kontrollanten som en preferens, vilket är anledningen till att en person måste vara väldigt ärlig mot sig själv när de känner ett behov av att driva sin personliga övertygelse om hur saker och ting måste göras även med de mest obetydliga frågorna.

I början kanske det inte går smidigt att släppa den personliga kontrollen. Nästan alla har fortfarande en viss grad av ”kontroll över” energi bara för att det har varit säkerhet och försvar genom livstider. Att gå bortom tredimensionella frågor om kontroll är en process av medvetenhet, av att vara uppmärksam på varje automatisk drift att gå in och kontrollera något utan hänsyn till andras val. Det handlar om att lämna bakom sig tron på att saker och ting kommer att falla sönder om man inte kliver in och tar ansvar. Det handlar om att ersätta rädsla med tillit, att tillåta sig själv att ta emot inifrån, och viktigast av allt handlar det om avsikten att en gång för alla rensa bort dessa gamla inte längre tjänande energier.

Det finns en storslagen bild som utvecklar sig bortom allt du har lärt dig och levt fram till nu. När du lär dig att släppa försöken att kontrollera varje aspekt av ditt liv och andras, kommer du att upptäcka att livet blir enklare och lättare eftersom du kommer att tillåta DET, det Självförsörjande, Självupprätthållande verkliga du att uttrycka SIG själv som vad som behövs samtidigt som du eliminerar det som inte behövs.

Vila i verkligheten.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *