Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 21 april 2024

 

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 21 april 2024

21 april 2024

Kära läsare, välkomna till vårt budskap som är tänkt att undervisa och stärka.

Ni är inte på jorden av en slump utan är snarare några av de många modiga och uppvaknade själar som frivilligt ställde upp på att hjälpa jorden i hennes uppstigningsprocess mot anpassning till hennes sanna andliga uttryck. Ni visste att för att göra detta skulle ni behöva gå in i tredimensionell densitet, leva och arbeta från en tät materiell kropp och vara föremål för skapelserna av ett kollektivt medvetande baserat i dualitet och separation.

Negativa tredimensionella upplevelser för de andligt utvecklade är vanligtvis inte lika slumpmässiga som de är för dem som inte är det och lever fullt ut från ett tredimensionellt medvetandetillstånd om inte upplevelserna väljs som lärande upplevelser. Detta beror på att ett utvecklat medvetande inte har så många falska föreställningar att manifestera. Men vid denna tidpunkt exponerar och aktiverar de högresonerande energierna som flödar till jorden som en del av hennes uppstigningsprocess återstående lågresonansenergi för alla individer.

Du kanske har märkt att livet har blivit lite mer kaotiskt och osynkroniserat nyligen – saker som går sönder, planer som går fel, apparater fungerar inte längre, internet går ner, problem med det eller det osv. Din en gång väl fungerande rutin verkar inte längre löpa smidigt.

Den ökande närvaron av intensiva ljusenergier tvingar allt som resonerar på lägre nivåer till ytan och manifesteras som en del av rensningsprocessen. Ingen kan återgå från sitt uppnådda medvetandetillstånd, så tro inte att du på något sätt andligt har gått tillbaka om saker och ting verkar vara mer kaotiska.

De flesta människor är inte ens medvetna om att energin från många enkla trosuppfattningar som hålls i medvetandet kan manifestera sig eftersom de i de tidigare lägre resonansenergierna inte gjorde det. Vanliga talesätt som; ”Om det inte är det ena så är det det andra ,när det regnar så öser det ner, det här händer mig alltid.”

Dessa vanliga och till synes harmlösa talesätt om livet är opersonliga men har accepterats i mångas trossystem. Eftersom energin på jorden blir allt mer förfinad och eftersom det inte finns något outtryckt medvetande, kommer även dessa helt enkelt vanliga talesätt att manifesteras precis som stora övertygelser gör. Var inte rädd för detta eller ge dem kraft om du märker att du automatiskt tänker på dem då och då, utan använd hellre upplevelsen för att bli mer medveten, kom ihåg att medvetandet är formens substans.

Många tillbringar hela sitt liv med att söka lycka där den inte finns och aldrig kommer att finnas – i begreppet lycka som något som måste uppnås i den yttre världen. Eftersom den här världen är den enda världen de känner till, söker de efter lycka på alla sätt som de säger till dem är nödvändiga för uppfyllelse även om eller när några av dessa sätt inte speglar deras hjärta och intuition.

Dessa människor lever utmattande liv i en kapplöpning för att hitta och uppnå rätt partner, skola, fysiskt utseende, sysselsättning, berömmelse, hus, vänner, massor av saker och pengar i tron att när de en gång uppnått dessa saker kommer det att ge dem lyckan. Oftast är det så att, även när dessa saker har uppnåtts, kvarstår den djupa inre längtan som varje själ har att återförenas med Källan och kommer att finnas kvar medan deras sökande fortsätter, under vilket de kan skylla på människor, omständigheter och till och med Gud för deras olycka.

De flesta självmord beror på att begreppen lycka inte förverkligas eller från skulden för beslut som fattats och vidtagna åtgärder. Eftersom de inte vet vilka de verkligen är, dömer dessa kära sig själva utifrån materiella normer och tror att de är ovärdiga misslyckanden. I verkligheten är de upplevelser som har fört dem till den punkten väldigt ofta de upplevelser de själva lägger in i sitt kontrakt före födseln för att utvecklas till nya nivåer av medvetenhet. Men eftersom döden verkligen är en illusion kommer de att komma tillbaka till jorden klokare och mer utvecklade, beredda att anta alla utmaningar.

Sann och bestående lycka är ett medvetandetillstånd. Det kommer och går inte som de många föreställningarna om lycka som bara är vedertagna begrepp. Sann och bestående lycka är allas förstfödslorätt i kraft av att de är individualiserade med gudomligt medvetande, men så länge som en person tror sig vara skild från Gud och allt som Gud är blockerar de flödet av den självuppehållande, självupprätthållande uppfyllelseaspekten av sitt sanna JAG. Du är inte en liten del av Gud, du är helheten, men de flesta har inte känt till eller ens varit intresserade av att veta detta eftersom den materiella världens hypnotism verkar så verklig.

Sann kreativitet (inte något som kopierats från någon annan eller vad som redan är känt) är en egenskap av gudomligt medvetande som flödar och expanderar under varje efterföljande livstid. Det finns inget som heter ett underbarn, bara individer som under livens gång har uppnått en hög kompetensnivå inom något speciellt område (musik, matematik, konst, medicin/healing etc.) och som helt enkelt är deras medvetandetillstånd i detta liv.

Den andliga resan kan vara mycket svår i början eftersom de flesta när de vaknar upp till djupare sanningar tror att denna nya medvetenhet kommer att ge dem allt de alltid har sökt och det kommer den att göra, men inte förrän det blir deras uppnådda medvetandetillstånd. I en explosion av andlig entusiasm kommer många att säga; ”Visa mig vägen, jag är redo.” men när alla ”grejer” de behöver titta på, släppa taget om och gå bortom visas dem, får de ofta panik och börjar få andra tankar.

Den verkliga andliga resan kan bara börja när det finns en vilja att släppa alla tidigare religiösa begrepp om Gud, människan och andlighet. Endast ett medvetande som är tomt och inte längre belamrat med övertygelser om dualitet, separation och två krafter kan acceptera, vårda och växa till verklig sanning. Detta är ofta en tid av kamp för den som söker uppvaknande eftersom många av deras övertygelser, särskilt religiösa, är djupt rotade i deras medvetande.

Det är viktigt att hela tiden leva utifrån din högsta känsla av sanning eftersom mycket som alltid har varit bekant rör sig ur anpassning till de energier som nu kommer in. Det är därför vissa som inser (på en djupare nivå) att de inte kan uppnå de energinivåer som är nödvändiga för att anpassa sig till den nya energin, väljer att lämna och sedan när man är redo, komma tillbaka förberedda för den nya jordens högre resonansenergier.

Sann lycka handlar inte om att ha, få eller framstå som något som den tredimensionella världen värdesätter. Lycka är det automatiska resultatet och upplevelsen av den redan fullt närvarande fullständighet som finns i och som varje person.

Vi är den Arkturiska Gruppen 21.04.2024

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *