Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 25 juni 2023

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 25 juni 2023

25 juni 2023

Välkomna, kära läsare.

Tvivla aldrig på att allt går enligt en Gudomlig plan, för Jorden är en levande själ som aldrig är avsedd att utstå effekterna av separationsmedvetande permanent. När högresonansenergi fortsätter att översvämma Jorden känner de andligt vakna såväl som de som inte är det att de påverkas fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.

De flesta av er är fortfarande i färd med att rensa bort den lågresonerande energi som ackumulerats under hundratals livstider som levts i och från kollektiva trossystem som var mycket tätare och mer outvecklade än dagens. Tills att den rensas kommer en person att bära energin av intensiva upplevelser (goda och dåliga) in i varje påföljande livstid där den kommer att fortsätta att påverka personens val, gillande, ogillande, rädslor och önskningar för människor, platser eller saker. (1)

Ni har alla haft upplevelsen av att träffa någon och utan uppenbar anledning omedelbart tycka om eller ogilla den. Detta beror på att en rest av energi från någon tidigare interaktion med eller kunskap om personen finns kvar. Dessa behöver inte rensas, det är stora energifickor som påverkar ens liv som rensas. Glöm aldrig att ni är medvetande och inte bara fysiska kroppar av organ och funktioner. Döden lämnar efter sig det materiella begreppet av en person men som Gudomligt Medvetande tar den faktiska personen helt enkelt en annan form.

Försök att inte stressa eller fixa rensningsupplevelser med tredimensionella problem och lösningar. Gammal energi flödar ofta igenom och upplevs på kroppens svagaste plats – en gammal skada eller pågående hälsotillstånd. Utmattning såväl som fysisk, känslomässig, mental och till och med andlig värk och smärta är vanliga. Ibland kommer den faktiska upplevelsen som skapade energiblocket att manifesteras i någon liknande tredimensionell version.

Vissa upplever rensningar som fysiska symtom medan andra upplever dem känslomässigt och mentalt beroende på vilken typ av energi som rensas. Vila mer och lita på att processen utvecklas efter behov utan jämförelse med andras erfarenheter. Detta betyder inte att du ignorerar eller låtsas att det du känner inte existerar. Enkla lösningar för att underlätta obehag är bra, men att tillgripa tung narkotika och intensiva tredimensionella protokoll för det du upplever kommer helt enkelt att försena processen.

Vissa rensningar tar längre tid att slutföra eftersom rensningsprocessen måste flyta i en takt som kroppen och sinnet är redo för, vilket bestäms av det Högre Jaget. Energi som involverar eder, löften, etc. tar ofta längre tid och framskrider gradvis som en sekvens av lager. Detta händer ofta när en person har lagt till och förstärkt en energi. Ett exempel – att ta samma löften och eder i på varandra följande liv eftersom de var samma medvetandetillstånd.

Lita på att ditt Högre Jag (den aspekten av Dig som aldrig har glömt vem den är) vet vad du är beredd att hantera och när. Du har gått in i en tid av att dö till allt som är gammalt och färdigt för att det som är högre och mer verkligt ska ersätta det men det kan kännas som att dö när du lämnar efter dig mycket av det välbekanta.Sinnet vill inte ge upp vad det är vant vid och kommer att fortsätta påminna dig om ”den gamla goda tiden”.

Att utvecklas till ett medvetandetillstånd som kan urskilja verkligheten bakom vad det ser ut som är en process som börjar med intellektuell kunskap sedan acceptans och praktik. Många uppriktiga nyuppväckta sanningsstudenter gör misstaget att försöka leva och uppleva det absoluta bara för att de har läst en bok om sanningen eller har accepterat att Gud är allt.

Intellektuell kunskap manifesteras inte och kan inte manifesteras eftersom det är medvetandet, inte sinnet som utgör formens substans och är den kreativa principen för allt som är. En sanning måste bli ens medvetandetillstånd innan den kan uttryckas. Du är inte nybörjare, en hel del sanningar har redan blivit ditt medvetandetillstånd och manifesteras men du inser det inte. Medkänsla, ärlighet, tålamod, mod, kärlek, etc. är alla aspekter av Gudomligt Medvetande.

Tänk på medvetande som muffinssmet. Tänk på sinnet som muffinspapper eller formarna i en muffinsform.Muffinsen kan glaseras och dekoreras noggrant men smaken och kvaliteten kommer alltid att spegla innehållet i smeten. Varje person får genom fri vilja tycka om, hata, skylla på andra eller förneka sanningen så länge de vill men det är innehållet i varje persons medvetande som avgör vad som uttrycks.

Det finns aldrig skuld för de som väljer att leva från ett hypnotiserat medvetandetillstånd. Evolution är en process som utvecklas olika för varje person eftersom varje person har haft eller behöver ha olika erfarenheter. Vissa har precis börjat sin uppvaknande resa. Varje person kommer någon gång att vakna upp till sin enhet med Gud och göra det utan att andra predikar och proselyterar eftersom det är verkligheten.

Ta med dina andliga frågor till meditation och begrunda dem utifrån premissen att du redan är ETT med de insikter och svar som tyst kan utvecklas när du gör detta. Efter att ha begrundat eller kontemplerat någon sanning i kontemplativ meditation kommer en tid av tystnad och avslutning som låter dig helt enkelt vila i enhet. Det kan tyckas att även efter år av mediterande ingenting händer, men avsikten att anpassa dig till ditt verkliga Gudomliga Jag blir alltid hörd eftersom det är DU som lyssnar. Släpp alla begrepp om hur meditation måste se ut, kännas eller upplevas för att vara ”riktig” meditation.

Meditation har presenterats för världen som ett sätt att få det som är baserat i den tredimensionella tron att du är skild från vad du vill eller behöver och meditation kommer att hjälpa dig att få det. Detta är nybörjarmetoden för meditation, men en som ofta är nödvändig för dem som inte känner till att sitta tyst med sig själva. Om de fortsätter utvecklas denna typ av meditation vanligtvis till mindre sökande och mer vila i och till slut utvecklas det till en djupare känsla av vad meditation handlar om.

Jordens energi har blivit allt mer förfinad vilket i sin tur gör att densiteten kommer till ytan och exponeras för vad den representerar. Mycket återstår att dyka upp som kommer att chocka många. Förneka inte, stå inte emot eller argumentera med andra om världsframträdanden. Snarare, som en som förstår vad som pågår, var helt enkelt en observatör som alltid är centrerad i insikten om att Jorden är ett andligt universum befolkat med Guds söner och döttrar.

Till och med de som anses vara korrupta eller ”onda” är Gudomligt Medvetande för det finns inget annat liv eller någon annan substans de kan vara gjorda av. De som lever i täthet är totalt omedvetna om vilka de verkligen är och har därför skapat liv där de agerar utifrån, söker och upplever all sin smärta och nöjen från idéer om separation och två krafter. Ditt arbete är inte att skicka dem ljus i tron att de inte har något, utan att se och erkänna deras redan närvarande Ljus trots hur djupt det Ljuset kan vara begravt i täthet.

Några av er är på Jorden för att vara aktiva i Jordens uppstigningsprocess medan några av er kom helt enkelt för att hålla Ljuset. Låt din intuition vägleda dig om vilket som resonerar och vet att de två ofta överlappar varandra och att ingen av dem är mer andlig än den andra. Varje vanlig handling mellan människor, djur och natur är Ljusarbete när det flödar från ett enhetsmedvetande.

Många väljer att lämna vid denna tidpunkt så bli inte chockad om detta händer med någon nära dig. Det är en svår tid för vissa och många väljer på en djupare nivå att lämna för att gå hem, vila, läka och sedan komma tillbaka väl förberedda för en planet med högre resonans.

Varje vändning på den mänskliga resan handlar helt enkelt om att vakna upp till det faktum att:

Gud är

Vi är den Arkturiska Gruppen 25.06

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *