Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 30 oktober 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 30 oktober 2022
Välkomna kära ni. Än en gång vill vi att ni ska veta att allt går enligt planen. Vi upprepar detta ofta, eftersom så många tvivlar för att så många globala och personliga problem dyker upp. Gammal men aktiv energi fortsätter att komma upp på alla nivåer som behöver bearbetas och rensas ut.
Många saker som ni trodde skulle förbli som de alltid har varit ändrar form, eller till och med löses upp. Det beror på att medvetandet, från vilket form manifesteras, förändras som ett resultat av andlig utveckling. Det var aldrig meningen att Jorden skulle sjunka in i sitt nuvarande täta och hypnotiserade tillstånd. Själar valde att uppleva separation, men gick vilse i sin skenbara verklighet, så det blev deras medvetandetillstånd som öppnade dem för manipulation. Experimentet med separation var aldrig menat att utvecklas till det täta, förhärdade tredimensionella trossystem det blev.
Kom alltid ihåg att ni inte är en fysisk kropp med ett medvetande, utan ni är ett medvetande med en materiell kropp som ni själva har valt för just denna livstid. De som föddes med eller som någon gång förvärvade en mindre än perfekt fysisk kropp, var medvetna om och valde erfarenheterna av att ha den kroppen före inkarnationen, antingen för sin egen lärdom eller för föräldrarnas eller andras lärdom.
För de som lever helt i separationsmedvetande, är livsupplevelser vanligtvis slumpmässiga uttryck för dualitet och separation. Men väldigt lite är slumpmässigt eller oavsiktligt när en person allt mer börjar leva utifrån ett medvetandetillstånd som är i linje med sitt Högre Jag. Det Högre Jaget börjar då tillhandahålla de upplevelser som är nödvändiga för andlig tillväxt och rensning. Lär er att titta djupare på alla era livserfarenheter med insikten om att ni, med hjälp av era guider, själva valde era föräldrar, ert kön, nödvändiga erfarenheter och familjedynamik, innan ni inkarnerade.
En själ väljer ofta att inkarnera i en familj som kommer att ge dem möjlighet att uppleva och återaktivera någon gammal energi som de har burit på och lidit av genom många tidigare livstider, men nu är beredda att permanent rensa. Detta är ofta sant i familjer med övergrepp, stela religiösa övertygelser eller traditioner, och alkohol- eller drogberoende. Var medvetna om att i varje situation händer något mer än vad man kan se.
Fysisk värk och smärta indikerar alltid tät energi som är aktiv. Det kan vara lika vanligt som tron på ålderdom och förfall, eller helt enkelt de fysiska cellernas minne och uttryck för en skada eller sjukdom från ett tidigare liv. Framlägg i er tysta stund er avsikt att försiktigt och varsamt rensa all gammal energi som är förknippad med det särskilda problem ni kan uppleva, så att den redan närvarande verkligheten kan manifesteras.
​Uppkomsten av gamla energier får ofta en person att söka lindring genom tredimensionella lösningar. Var medvetna om att dessa alltid kommer att vara tillfälliga, eftersom de bara trimmar grenarna från illusionsträdet och lämnar roten intakt. Tills roten (den underliggande tron) är avlägsnad kommer problemet att fortsätta att manifestera sig i någon form. Ni är redo och beredda att ta bort rötter.
​Gå djupare, be om vägledning och ange er avsikt att helt rensa alla återstående eder, löften och all kvarvarande energi från tidigare personliga handlingar (karma). Stora fickor av gammal energi (exempel – att ha levt många liv med samma trossystem, särskilt de som tillhör en viss religion) försvinner ofta vid tillväxt och tar längre tid, så bli inte avskräckta eller tro att ni har misslyckats om ni märker att vissa problem dyker upp igen, när ni trodde att ni hade blivit av med dem.
Bli inte avskräckta eller deprimerade över att rensa bland erfarenheter, för de indikerar andlig utveckling och övergång till ett nytt medvetandetillstånd. Lär er att skratta åt de absurda situationer som röjning ofta för med sig, till vad som alltid kan ha varit en bekväm och välbekant livsstil. Se dem som positiva hellre än negativa även när de är obekväma fysiskt, känslomässigt, mentalt eller till och med andligt.
​Kom alltid ihåg att ni frivilligt ställde upp att vara på Jorden i dessa tider, väl medvetna om vad det med största sannolikhet skulle innebära. Lita på att ni är precis där ni behöver vara och upplever vad ni behöver uppleva, trots hur saker och ting kan verka för en tredimensionell värld. Jorden är ett andligt Universum, endast befolkat med söner och döttrar av Gud, och tron på att det är något annat utgör illusionen av materiellt förnuft.
Ni kom hit för att vara Ljuset, kärleken och energin som är nödvändig för att transformera och lyfta ett kollektivt medvetande som har fastnat i illusioner av dualitet, separation och två krafter som medvetet och omedvetet desperat söker en väg ut.
Att förlåta sig själv är en kraftfull aspekt av kärlek och måste integreras som en del av rensningsprocessen. När handlingar från det förflutna ses med nya och upplysta ögon, kan det ofta medföra skuld och självförakt. Förstå att varje person bara är kapabel att leva och agera genom sitt uppnådda medvetandetillstånd. Förlåt och älska er själva med insikt om att de ord ni kanske sagt eller handlingar ni kan ha gjort i tidigare medvetandetillstånd, var det bästa ni kunde göra vid den tiden.
​Gottgör om ni blir vägledda, men tillbringa inte tid i ånger och skuld för de är negativa känslor som återspeglar separation från ert sanna Jag. Tron på separation ligger bakom varje negativ handling i världen. Om personen eller personerna ni tror att ni har skadat på något sätt är på andra sidan, kan ni fortfarande prata med dem och sända dem kärlek och ljus. Om de fortfarande är i det fysiska, kan ni be om förlåtelse eller prata med dem om det som hände, men om de inte är mottagliga, gå helt enkelt vidare och gör arbetet i tysthet och i hemlighet. Att spendera orimligt mycket tid på någon gammal händelse som förmodligen var menad att lära er båda något, ger bara energi till illusionen.
​Kärlek är nyckeln till allt eftersom Kärlek, insikten om att ETT Gudomligt Medvetande, Gud, uttrycker Sig Själv som de många, är den enda verkligheten. Kärlek är inte en handling, det är ett tillstånd av medvetenhet som manifesteras som handling, men måste inkludera ens jag, för hur kan ett jag existera utanför ENHETEN?
Sluta att döma er själva efter tredimensionella begrepp om acceptans och värde. Ni måste börja inkludera er själva i ENHETEN, annars förblir ni i den gamla energin av separationstro. Varenda person har gjort misstag och gjort saker som har skadat andra, men det är så den evolutionära resan fungerar och ni har gått vidare från det illusionsbaserade medvetandetillstånd ni en gång hade.
​Att lära sig att se sig själv som JAG är en prioritet, för om ni vägrar att acceptera er plats i ENHETEN kommer ni inte att kunna göra det för något av Guds uttryck.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...