Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 juli 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 juli 2019

Per Staffan 23 juli 2019

Arcturians (channeled messages)

Your Powerful, Loving Sun ∞The 9D Arcturian Council

Er kraftfulla, Älskande Sol ∞ Det 9D Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Ni är på ett bekvämt avstånd från er sol, och det bekväma avståndet från er sol tillåter er att ta emot solljuset och alla fördelaktiga energier som kommer från er sol utan att påverkas negativt av det för det mesta. Det finns naturligtvis undantag. Det finns de tillfällen då ni får för mycket exponering av solen, men er sol är där för att göra mer för er än att bara ge er ljus och värme. Er sol är till för er alla på samma sätt som Jorden. Er sol hjälper er att stiga upp.

Er sol är en varelse, och det är en högfrekvent varelse. Och som alla högfrekventa varelser har er sol nytta av er uppstigning. Men vi vill se fler av er dra nytta av det faktum att er sol är där, vägleder er, hjälper er, skickar överföringar och energetiska nedladdningar som ni kan ta emot. Men naturligtvis, som vid alla nedladdningar, finns det mottagande av nedladdningarna, och sedan är det att packa upp dem. Steg ett är att göra dig tillgänglig för din sol. Få lite solexponering varje dag om du kan, och öppna sedan upp dig för att ta emot dessa nedladdningar från solen, dessa paket, dessa små godsaker som solen erbjuder dig. Och sedan, vid någon annan tidpunkt i din dag, ta initiativet att känna i ditt energifält vad din sol har deponerat.

Ta aktivt emot nedladdningarna. Vet att din sol är där för att hjälpa och assistera. Ni stiger, bokstavligen, som ett solsystem genom galaxen, och er sol leder jorden och de andra planeterna i solsystemet. Det är en mycket bra idé att ha uppskattning för det som lätt kan tas för givet, som solljus, luft, vatten, allt det du behöver för att leva. Att verkligen känna uppskattning för din sol och känna den kärlek som solen har för dig, hjälper dig att inse att du aldrig är ensam. Du tas alltid om hand, och om du bara tar lite av din tid under din dag för att ta emot från denna välvilliga varelse och gör det medvetet, kommer du att märka hur många gåvor solen har åt dig.

Och vi är här för att berätta att det du hittills har fått bara är toppen av isberget. Det är mycket mer som kommer. Var inte rädd för din sol. Var respektfull för dess kraft, men erkänn att kärleken kommer från himlen i form av ljus, i den värme du känner och i energin som du kan omge dig själv med varje gång du badas i solens vackra essens.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...