Ishvara via Ann Dahlberg, 1 maj 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
Ann Dahlberg 1 maj 2023
Jag är Ishvara och idag välkomnar jag alla själar som nu har vaknat upp på Jorden.
Vad menar jag då med det, jo universum gläder sig åt att Jorden nu befinner sig i transformation och att en uppåtgående rörelse kan komma till, när många själar på Jorden har vaknat upp av sig själva.
Det finns en möjlighet nu, kära ni, att verkligen titta djupt inom sig och se vad det är som har fattats dig i hela ditt liv. I och med det så tar jagandet efter det materiella slut och en högre medvetenhet börjar växa fram i dess ställe. Ni börjar att värdera andra saker och ett samarbete människor emellan tar en ny form.
Alla värderas lika och accepteras för de de är och den utveckling som de just nu går
igenom. Dörrar öppnas och nya möjligheter växer upp som svampar ur Jorden. Nya vänskaper och samarbeten sluts vilket gagnar både dem själva och den mänsklighet som de tillhör och tjänar.
Ja, kära vänner, det är en ny tid som står inför dörren, en ny tid med ett nytt engagemang och en större medvetenhet om hur man bäst ska leva sitt liv utan att krocka med de universella lagar som styr hela universum.
Det kommer att ge er allt det som ni just nu önskar och längtar efter.
Stora krafter är på gång på Jorden och det kan kännas lite omtumlande och förvirrande för många.
På sikt är det dock den lösning som befriar er från de bojor som håller fast er i det förflutna och få er att vakna upp och befria er själ från det fängelse som den till större delen har befunnit sig i.
Nu kan ni öppna dörren till den kärlek och det ljus som ni har burit inom er sedan en lång tid tillbaka och friden sprider sig inom er och ut i världen. All oro försvinner och endast en stilla glädje och tacksamhet uppfyller nu er själva och den värld ni lever i.
Det är det steget som Jorden nu vill ta tillsammans med er, kära mänsklighet, det är något att ha i åtanke inför de förändringar som Jorden och ni själva nu kan erfara. Förändringar som ska ses ur ett positivt perspektiv för de bringar mycket gott med sig om man ser till dess helhet.
Var i ert hjärtas ljus, kära vänner, följ de råd eller den intuition ni får inom er. Det är det råd som jag vill ge er, för att ni ska må så bra som möjligt. Allt motstånd mot de förändringar som kan uppstå i ert liv gör bara er resa lite besvärligare och nya svårigheter kan komma in i ert liv.
Det är inte det som är meningen nu, utan det är meningen att ni ska släppa det gamla och de svårigheter som har uppstått längs vägen, för att nu ta in en ljusare energi. Det är dags att skapa något helt annat, där alla möjligheter finns tillgängliga och ni ser då med stor glädje och kärlek fram emot det arbete som ni utför. Det är det ni får påminna er själva om, när ni nu vandrar i den här tiden på Jorden.
Ni hade ett syfte och syftet var att bistå Jorden och mänskligheten genom att vara här och utföra det arbete med er själva eller för Jorden, så att en utveckling kan ske från ett lägre plan till ett högre. Ni behöver alla höja er vibration för att en större förändring i er värld ska kunna uppstå. Det är många själar som var villiga att utföra det här arbetet och det finns ingen av er som är på fel plats i fel tid, ni är alla på rätt plats i rätt tid, kära vänner.
Ni gör ett utmärkt jobb och stora förändringar har redan skett med er själva och er värld. Det är med tacksamhet vi ser hur Jorden befriar sig och på nytt prövar sina vingar så att en högre uppstigning kan ske.
Jag känner en stor kärlek och tacksamhet för ert arbete och det mod som ni har visat bara genom att vara där ni är i er utveckling av er själva och den Jord som ni vandrar på.
Stor kärlek
Ishvara

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *