Ishvara via Ann Dahlberg, 12 augusti 2023

Ishvara via Ann Dahlberg
12 augusti 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag skulle jag vilja prata lite om hur allt kan förhålla sig till varandra på Jorden.
Ta t.ex. växten som inte kan leva utan solen och dess värmande energier, den behöver också vatten och den näring som den kan få från jorden. Det är likadant med oss människor, vi behöver skogen och växter som ger oss syre, vatten och den mat och näring som Moder Jord så generöst förse oss med.
Koldioxiden som vi andas ut kan sedan gå tillbaka till växterna, så det är ett givande och tagande hela tiden. Det här fenomenet kan du se oavsett vad du studerar i naturen eller i människokroppen, det är ett ömsesidigt givande och tagande från det minsta mikroväsen till det största. Det kan ske på olika sätt men vi är alla beroende av varandra. Bryter ni denna kedja så kan den antingen repareras eller tillfälligt ta en annan väg, men blir brytningen för stor, så kan det börja halta lite varstans och det kan påverka det friska och sunda inom varje väsen.
Allt löper inte längre lika friktionsfritt och tillvaron blir svårare att navigera i. Livet blir lite mer motigt och du ha svårt att se konsekvenserna av ditt agerande. Det fattas en pusselbit med andra ord, så flödet löper inte så fritt som det borde göra. Det finns lite blockeringar här och där som behöver tas om hand och lösas upp.
Människor överallt på Jorden har nu i det här livet, med hjälp av ljuset som nu strömmar ner på Jorden, börjat att uppmärksamma och lösa de blockeringar som finns inom dem. Det förändrar deras perspektiv och de börjar att se sig sig själva och den värld som de befinner sig i med andra ögon.
Det förändrar deras verklighet och den ena pusselbiten läggs till den andra och energin kan strömma friare inom dem. Det ger dem förnyad kraft och ett lugnare sinne. Det här kan ta sin tid, men de som har börjat att uppmärksamma det här inom dem, kan inte ta ett steg tillbaka utan kommer att lösa upp alla blockeringar tills flödet åter kan strömma fritt.
De kommer att bli sina egna mästare och kan kan sedan hjälpa andra människor och även Jorden att gå vidare i sin utveckling mot en högre och ljusare värld av medkänsla och kärlek. En del har påbörjat denna resa och kommit en bit på väg
och de blir en förebild för andra som fortfarande står och stampar i den tyngre energin. Energin blir ju lite lättare desto fler blockeringar som ni lyckats lösa upp, vare sig ni har gjort det själva eller med hjälp av andra.
Det är dock ni som till slut behöver se och förstå dem. Ibland behöver du också
acceptera och förlåta dig själv över det som har hänt och att du inte tog hand om det på rätt sätt så att det fastnade i kroppen. Allt det där kunde ni ju då inte veta, utan det är medvetenhet och erfarenhet som ger er den förståelsen. Det är därför allt är bra här och nu, ingenting är fel, och ingenting är rätt, allt bara är … Det enda vi behöver göra är att följa med flödet och gå den väg som vi känner att vi bör gå.
Det är när medvetenhet och medkänslan ökar som intuitionen blir starkare och vi upplever en tydligare signal om vilket håll det nu är meningen att vi ska styra vår resa på Jorden. Tvivel kan fortfarande förekomma men ni blir mer uppmärksamma på de tecken och signaler som ni får inom eller utom er. Det är här som ni behöver vara modiga och eventuellt bryta mot de normer som samhället eller de relationer har, som finns runt omkring er.
Det kan ibland kännas lite ensamt och det kan vara så en tid, men nya möten infinner sig och vägen kommer att kännas lättare att gå. I den här genombryts tiden på Jorden så blir ni fler som väljer samma väg och mötena blir tätare och gynnsammare. Det ökar medvetenheten hos både er själva och andra, det sker ett större givande och tagande bland mänskligheten och er värld förändras successivt.
Motstånd bryts efterhand ner och ytterligare en ökning av flödet från ljusenergierna sker, som i sin tur förändrar det totala medvetandet på Jorden.
Det är nu det sker, kära människor på Jorden, det är nu ni vänder den tyngre energin mot en ljusare framtid av kärlek och ljus. Det är ett tungt arbete men ni genomför det med bravur och vi är så stolta över er. Ni har många ögon på er nu och får stor hjälp från universum och de krafter som finns där.
Jag ger er av all min kärlek och jag hyser stor respekt över det arbete som ni nu utför på Jorden.
Ishvara

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *