Ishvara via Ann Dahlberg, 9 november 2023

Ishvara via Ann Dahlberg.

9 november 2023

Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag har jag kommit för att påminna er om att ni har kraften inom er. Den fysiska verkligheten runt om er kan ibland få er att känna er maktlösa. Ni är dock allt annat än maktlösa, kära vänner. Ni kan förändra ett halmstrå till en stark och hållbar korg, ni kan förändra er värld bara genom era tankar. Ni är de ljus som kommer att lysa över hela Jorden och många av er har redan tänt sina ljus idag.
En del lyser med en stark låga, andra har kanske fortfarande ett flämtande sken, men det stärks hela tiden av att fler låter sin låga lysa klar över Jorden.
Utvecklingen på Jorden mot en högre medvetenhet går inte att stoppa, bollen har satts i rullning och den fortsätter att rulla vidare. Försök att hejda utvecklingen kommer inte att lyckas, ni har redan kommit en lång bit på väg och energinivån på Jorden har redan höjts till den grad att det bara är en tidsfråga till att ni alla kan se, att en ny verklighet redan har startat på Jorden.
Den växer i takt med att medvetenheten höjs hos allt fler människor på Jorden. Det är viktigt att ni som förstår det här följer er inre vägledning och vågar stå kvar i era hjärtans ljus, även om den fysiska verkligheten kan ställa det lite för er. Det är många som nu testas för att de står nära mållinjen till att stiga in i ljusets och kärlekens rike. Det är kärlek som övervinner alla hinder och en sann tillit till Skaparen som är allt som är.
Den tilliten gäller även för dig själv eftersom du bär skaparens ljus inom dig. Det är kanske den svåraste biten, men också en av de viktigaste för att ni ska kunna leda mänskligheten och er själva in i kärlekens och ljusets rike.
Kära vänner, underskatta inte er själva, ni är komna från Källans ljus och ni är de ljus som har sänts till Jorden, för att mänskligheten åter ska vakna upp till det ljus och den kärlek som ni ursprungligen är.
Kärleken övervinner allt och det finns ingen tvekan om att den kommer att gå segrande ut ur det mörker som har hållit Jorden i sitt grepp i tusentals år, men som nu har försvagats till den grad att den inte längre kan hålla sig kvar. Slöjorna lossnar en efter en i människors sinnen och en ny klar medvetenhet växer fram som påverkar livet på Jorden.
Den här utvecklingen hos mänskligheten går hand i hand med utvecklingen som sker i er fysiska verklighet. Det är nu fler människor som börjar att ägna sig åt den uppgift som de kom ner för att göra, för att stärka Moder Jords och mänsklighetens överlevnad.
Det är fler människor som lägger ut sina arbeten, så att andra kan se och ta del av de nya rön som har kommit fram, för stärka människors frihet och välfärd överallt i världen. Det är modiga själar som står kvar i sitt eget ljus och de blir bara fler, kära ni.
Det går inte att stoppa den ökande medvetenheten hos en allt större befolkning i olika länder. Det som sker är det som ska ske och det bärs upp av Skaparens och Jordens vilja. Ni är en del av denna uppstigning till en högre nivå av medvetenhet och ni har alla en del i det, oavsett om det är med er själva eller om det är något arbete som ni ska göra i er fysiska verklighet där ni just nu befinner er.
Slöjorna över Jorden har också lättat, de blir tunnare och släpper in mer ljus. Den tyngre energin har svårare att hålla ihop sin densitet, den blir lättare och mister den styrka som den tidigare har haft. Det kan kännas och upplevas av både Jorden och människor och ett visst tvivel kan uppstå under en kort period, när den tyngre energin kämpar för sin överlevnad.
Det kan vid de tillfällena vara till stor hjälp om man kan stå förankrad i Jorden och vara i sitt hjärtas ljus. Be gärna om hjälp för att vara i ert hjärta och stilla era tankar som ofta löper amok vid olika händelser som kan ske i ert liv. Allt är övergående och en ny dager kommer snart att stiga fram med kärlek och tillförsikt i era hjärtan.
Ni har all kraft och alla verktyg till att ta er ur de svårigheter som era tankar pekar mot, hjärtat kan ha en helt annan lösning som hjälper er bättre i den situation som ni just nu befinner er i.
Universum arbetar alltid för att det bästa som kan ske är det bästa som sker. Ni leds hela tiden fram mot målet att stiga in i riket av kärlek och ljus. Kärlekens ljus brinner i er nu och i all evighet.
Stor kärlek,
Ishvara
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *