Jesus via John Smallman, 15 mars 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

15 mars 2023

 

Livet, Existensen, medvetet Medvetande, Kärlek, är verkligen mer än Fantastiskt, och detta är vad Ni Vaknar Upp till.

Mänskligheten vaknar upp just nu, i detta ögonblick, det enda ögonblick som finns – evigheten – tiden utan början eller slut, i vilket skapande ständigt pågår då Moder/Fader/Gud delar och utsträcker Sin natur, vilken är ändlös Kärlek, för den oändliga härligheten av Gud och Hela Hennes gudomliga skapelse.

Alla kännande varelser är för alltid Ett med Henne, liksom de är individualiserade entiteter med sitt eget själv som speglar tillbaka Guds härlighet till Henne i varje ögonblick. Livet, Existensen, medvetet Medvetande, Kärlek, är verkligen mer än Fantastiskt, och detta är vad Ni Vaknar Upp till.

Er natur är Kärlek, Liv och Glädje, och ert minne av den, som aldrig varit förlorat, bara förlagt, är på väg att bli återställt till fullo, då ni släpper taget om er tro på de begränsningar som er mänskliga form verkar omsluta er i.

Ni är alla obegränsade varelser, precis som Gud, er alltid kärleksfulle Fader, men ni engagerade er fullkomligt i spelet av separation och som resultat, i de begränsningar som är en stor aspekt av det.

Över tiderna har heliga personer, som ofta beskrivits som mystiker, bara varit sådana som gått djupt inom sig själva och genom det blivit medvetna om sin enhet med Källan. Genom denna medvetenhet har de insett att deras inre värld – som ett med Källan – är den enda Verkligheten, och att den fysiska yttre världen faktiskt är overklig. Den är bara en individuell och mycket personlig värdering av vad personens hjärna/sinne tror att den uppfattar i den fysiska miljön till synes utanför sig själv.

Ni kan alla hitta Sanningen inom er själva om ni regelbundet avsätter stilla tid ensamma, och inbjuder Gud att fylla era hjärtan med Kärlek. Hon är med er i varje ögonblick, och när ni väljer att inte uppmärksamma de distraktioner ert ego hela tiden presenterar för er, och istället lyssnar till Guds stilla röst inom er, kommer ni att känna Hennes Kärlek och vet därigenom att ni och Hon för evigt är oskiljbara – att Hon är Den i vilken ni existerar i evig Enhet.

I eoner, på grund av den briljanta konstruktion ni byggde för att uppleva det overkliga i separation, har många övertygat sig själva om att det finns en varelse – en gud eller en idol – till vilken de hela tiden måste erbjuda lydnad och offer, så att han inte ska döma dem för hårt, eller till och med förstöra dem.

Sålunda köpte många in sig på föreställningen om att det fanns en överliggande auktoritet som bevakade deras varje tanke, ord och handling. Och sedan, efter en tid, valde en liten minoritet att förmoda att de blivit valda av honom att ha herravälde över alla andra, och ur den lilla gruppen har det utvecklats system för regering eller religiös auktoritet som fortfarande existerar i världen idag. Och de flesta barn på Jorden föds in i kulturer som lär dem att de måste lyda ”auktoriteterna”, eller bli dömda och bestraffade.

Under de senaste århundradena har medvetenheten om att detta inte kan vara sant börjat växa, därför att de vise genom åren regelbundet visat och delat falskheten i denna tro med dem som lyssnat, och sedan uppfanns mass-kommunikations-systemen – tryckeri, post, telegraf, radio, TV, allmän telekommunikation, och internet – vilket möjliggjort för alla att lära denna sanning.

Och som resultat av medvetenhet om detta har allt fler människor valt att hedra sin egen personliga suveränitet, istället för att fortsätta vara i linje med de länge påbjudna systemen av auktoritär kontroll.

Genom detta har de kunnat utrota de ingrodda och falska övertygelser inom sig som de sedan barnsben lärts att acceptera och respektera. Det var ett nödvändigt steg för mänskligheten på dess väg tillbaka mot uppvaknande, och när detta tagits kollektivt, vilket skett, finns det ingen återvändo.

Detta är orsaken till att det på senare tid – de senaste årtiondena – vuxit fram en stark rörelse för mänskliga rättigheter för alla, oavsett kulturell, religiös eller politisk övertygelse. Det är insikten om att det själva faktum att man är född ger varje individ en omistlig rätt att vara och uttrycka sig på alla sätt hon väljer – så länge hon inte fysiskt skadar någon annan – vilket inte kan eller får åsidosättas av någon.

Så jag upprepar, ni är alla gudomliga varelser, skapade i Kärlek som eviga och individualiserade aspekter av den Enda – Gud, Moder/fader/Gud, Källa, Kärlek, eller hur ni nu vill benämna den Enda – och separation från er Källa är fullkomligt omöjlig!

I alla fall, som människor i form upplever ni verkligen er som individuella separata varelser, och tror er därför vara mottagliga för attacker, sjukdom, skada och död. Och naturligtvis kan och blir er mänskliga form verkligen utsatt för olika faror, och eftersom inget i form kan undvika åldrande, förfall och död, är döden av er mänskliga form oundviklig.

De som läser eller lyssnar på detta meddelande är medvetna om att de skapades av en oändligt vis och kärleksfull varelse – Moder/Fader/Gud – och litar på att Hon aldrig kommer att sluta älska dem eller avsluta deras existens.

Emellertid tror många fortfarande att de efter sin fysiska död kommer att utsättas för gudomligt dömande, och sedan kanske någon form av straff.

Detta är mycket definitivt INTE fallet. Som det ofta förklarats för er: Gud är Kärlek, och Kärlek är alltid totalt befriad från villkor av något slag. Hon bara ÄR. Därför, när ni lägger ner er fysiska form väntar er ett härligt och förunderligt välkomnande, och ni kommer att se er själva omfamnade och helt omslutna av den Kärlek som ni och Gud är i varje ögonblick av er eviga, obrutna och gränslösa existens.

Ja, i det ögonblicket kommer ni att uppleva en hel oavkortad återblick på ert mänskliga liv som precis avslutats, och varje tanke, ord eller handling ni varit med om kommer att visas som en film framför er.

Dock kommer ni absolut inte att uppleva någon känsla av skuld eller skam. Mest kommer ni att bli förbluffade när ni ser hur mycket gott ni gjort under det livet, och hur er kärleksfulla närvaro – även om ni var omedvetna om det och inte fick någon feedback – lyfte upp och inspirerade så många andra.

Er återvändo från ett tillfälligt liv i form kommer att avslöja för er det som dolts för er under den tiden, den hela och fulla medvetenheten om er obrutna och oavbrutna eviga existens i Närvaron av Moder/Fader/Gud.

Förvänta er att bli överlyckliga, och vet att det ni kommer att uppleva totalt och mycket härligt kommer att överskrida alla förväntningar ni kan ha haft.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *