Jesus via John Smallman, 23 maj 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

23 maj 2023

Gud är Kärlek och Glädje som i all oändlighet skapar mer av sig själv.

 

Kärlek är verklighet, liv, och Den Gåva Gud ger som hela tiden gör Hela skapelsen till Ett med Honom i evighet, i varje ögonblick, utan avbrott någonsin.

Kärlek är det medium i vilket alla kännande varelser existerar och interagerar med sig själva, med Gud, och alla andra kännande varelser. Det är den miljö som har medlen för alla interaktioner i hela skapelsen. Det finns inget utanför eller bortom den, den bara ÄR, och många namn eller etiketter har i eoner valts i otaliga mänskliga kulturer för att identifiera den – Gud, Oändlig Högsta Intelligens, Gudomlig Visdom, Allt Som Är, Källan, och många andra varianter – och ingen av dem kommer ens nära dess Verklighet. Så här, av bekvämlighetsskäl, använder jag ordet Gud.

Det finns inte, har aldrig funnits, och kommer aldrig att finnas något språk som, även om avsikten är att diskutera det på ett hjärtligt och kärleksfullt spekulativt sätt, kan beskriva eller förklara vad som bara kan vara personligen upplevt som en individuell relation med Gud. Många har försökt, och det finns oräkneliga exempel på detta, avhandlingar, hypoteser och heliga tolkningar som försökt förklara denna mystiska och ogenomträngliga gåta. Och medan många verkligen hittar områden av överensstämmelse, så i slutlig förståelse av det, fortfarande mycket inadvekat, finns en totalt unik och individuell upplevelse. Precis som de som haft och talat om sin Nära Döden Upplevelse alla upprepat ”det är en upplevelse av Kärlek som är fullkomligt omöjlig att beskriva eller förstå”. Den bara ÄR, och det är den mest magnifika och förunderliga upplevelse av total och ytterlig kärleksfull acceptans och erkännande som individen någonsin genomgått. Alla som blivit medvetna om möjligheten till ett sådant transcenderande möte vill naturligtvis uppleva det själva, och detta är vad det kollektiva mänskliga uppvaknandet handlar om!

Uppvaknandet, även om det sker kollektivt, är en individuell upplevelse av ytterlig skönhet och under, som var och en interagerar med genom sin egen unika, mycket förunderliga och mirakulösa essens, det speciella och ojämförbara hos deras gudomliga varelse, den makalösa varelse som Gud i Sin visdom skapade. Ja, Alla är Ett, MEN inom detta Gudomliga och Högsta Ett upplever alla kännande varelser, skapade i Kärlek av Gud, sig själva som olika individuella varelser i personlig relation med detta Ett, och likadant med varandra. Det är ett tillstånd av total och ändlös glädje, det är Guds gudomliga Vilja som uttrycker sig självt som Kärlek i alla individuellt, sålunda kreativt expanderande och mycket vackert visande sig i all oändlighet, utan någon som helst begränsning. Det är gudomlig magnifiscens, oändligt och för evigt uttryckt, nu och för alltid!

Allheten av En och Enheten av Allt är ytterligt obegriplig för dem som upplever begränsningarna av livet i form, för i det tillståndet av varande är alla och allt till synes separerade från alla och allt annat. Modern fysik har påpekat att deras vetenskapliga experiment verkligen antyder att det inte finns någon separation, att allt är inneslutet i ett obegränsat eller enormt fält av medvetande, men av praktiska skäl är detta verkligen obegripligt. Medan de som har haft Nära Döden Upplevelser vet att det bara finns Kärlek, fältet av medveten medvetenhet i vilket Gud omsluter alla Sina älskade barn i varje ögonblick av deras existens.

Utan överdrift kan jag försäkra er om att var och en av er, var och en av Guds älskade barn, är ENORM, enorm bortom det mest enorma ni kan tänka er. Men er kärna eller ert hjärta är hela tiden fullt medvetet om det minsta lilla element av dess existens, vad det än upplever. Det finns INGEN separation från den Enhet som Är.

Tillåt er själva acceptera den Sanningen. Omfamna Den och hedra Den. Den är Moder/Fader/Gud och Den är var och en av er. Miraklet med ert varande är förbluffande! I mänskliga termer är det verkligen förbluffande. Bara acceptera att vad Gud än väljer att skapa kommer det alltid att vara så, det finns ingen annan möjlighet. Var och en av er är alltså också SÅ!

Då ni går genom era dagliga liv i form, påminn er om denna gudomliga Sanning och gör en poäng av att hedra och respektera er själva – och alla andra – ofta och regelbundet, trots att era egon kommer att försöka övertyga er om att detta inte kan vara fallet. Egot är beroende av er känsla av litenhet, och av er tro att ni är ovärdiga Guds Kärlek, en känsla det etablerat inom er så att ni lever i rädsla och låter det vägleda er under era mänskliga liv. Släpp er fullkomligt ogiltiga ego-drivna rädsla och ängslan och acceptera att ni är, har alltid varit, och kommer alltid att vara, Guds käraste älskade barn. Detta är det oföränderliga tillstånd i vilket ni skapades för er eviga glädje och Guds oändliga glädje.

Gud är Kärlek och Glädje som i all oändlighet skapar mer av sig själv. Gud är Verkligheten. Er upplevelse av livet i mänsklig form begränsar er förmåga att förstå detta eftersom ni alla avsiktligt, genom att bli en begränsad varelse i form, gjorde det fria valet att förlora medvetenhet om er sanna natur. För er förefaller det som att er mänskliga form är er identitet, eftersom det är genom denna form som alla era upplevelser levereras till er via era fysiska sinnen, och de ger er hela tiden feedback som bekräftar detta.

Emellertid är ni alla också övertygade om att det finns mycket mer i livet än era fysiska kroppar kan ge er, annars skulle ni inte läsa detta och andra uppmuntrande och upplyftande meddelanden. Och ni har rätt. Det finns mer i livet ni kan uppleva i era dagliga mänskliga liv, och ert kollektiva uppvaknande kommer att återföra er till fullt medveten medvetenhet om ert naturliga och eviga tillstånd som Ett med och till fullo och mycket kärleksfullt omfamnade av Moder/fader/Gud.

Ert uppvaknande är nära förestående, så försäkra er om att dagligen gå inombords för att inbjuda Kärlek till era hjärtan. Att göra detta är att göra valet att känna det djupa inre vetandet att Gud är, och att ni också är, en varelse av enorm Kärlek. Att känna detta upplyfter er enormt och intensifierar kraften av er närvaro att bara vara i form, en viktig närvaro i detta mycket underbara ögonblick i den härliga uppvakningsprocessen.

Påminn er själva om att ni aldrig är ensamma, och om känner er ensamma beror det på att era egon distraherar er med sina skrämmande ”tänk om” scenarier som fortsätter att kräva er uppmärksamhet. Släpp detta och bara VAR!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *