Kollektivet: Saint Germain – Vi och Dom Paradigmet, 24 april 2024

 

Kollektivet: Saint Germain – Vi och Dom Paradigmet

24 april 2024

 av Caroline Oceana Ryan
https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-light-bringers-october-19-2023

Steve: Det här meddelandet från St. Germain fortsätter att vara mycket relevant. Jag lägger upp det här igen för vår reflektion vid denna tid av till synes ökande fientlighet.

Steve: Gott folk, det här meddelandet från St. Germain är så … ja, relevant … för vad vi ser hända i världen omkring oss att jag låter det stå kvar en dag för att se till att alla har en chans att läsa det.

St. Germain kallade synvinkeln ”Vi och Dom”. Werner Erhard kallade denna synpunkt ”Vi mot Dom” och föreslog ”Vi och Dom” som ett win/win-perspektiv. Tanken bakom är densamma: enhetligt medvetande.

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, Änglalegioner, Stjärnfamiljer, Jordelement, Feernas äldste och andra vackra varelser kända som Kollektivet:

CAROLINA OCEANA RYAN: Hälsningar, vänner som är familj!

Jag har bett den Uppstigna Mästaren Saint Germain att komma fram för att tala med oss om världshändelser – särskilt det intensiva våldet i hanteringen/reaktionen som har ägt rum i Israel och Palestina.

Hälsningar, Lord Saint Germain!

SAINT GERMAIN: Hälsningar, kära ni!

Vi är mycket glada att få prata med dig idag.

Och jag säger ”vi” för i de högre världarna, såväl som på Jorden, finns det bara Enhet, utan separation.

Och så med mig är nu alla i Kollektivet, och alla era själar och högre jag, med det högre perspektiv de delar.

Det ni ser inträffa på er planet nu är det sista utbrottet av en ilsken separations-”teologi”.

Med vilket jag menar, Vi och Dom-hållningen, där det finns en arg gud som bara kan blidkas på vissa sätt, och som är evigt skild från mänskligheten, dömande allt han ser och bara ger en nick av tillfällig acceptans till vissa grupper eller individer som uppfyller hans krav.

Detta är naturligtvis det perfekta receptet för mörka beteenden av alla slag, eftersom acceptansen är baserad på rädsla – rädsla för att om man möter upp mot den gudomligas förväntningar idag, kanske man inte gör det en annan dag.

Och så med tiden kommer var och en att misslyckas med dessa test som skapats utanför dem och hålls emot dem, som om det fanns en perfektionistisk standard som gällde alla, oavsett deras nivå av själstillväxt och innebörden och avsikten med deras själsresa.

Detta är en mycket låg vibrationsform av tänkande och kräver ”trossystem” baserade på antaganden och år av träning utanför den faktiska Närvaron som är Anden.

Och vi talar om Ande som det som ständigt rör sig, flödar framåt, utvecklas – som er Sol, till exempel, som helt klart utvecklas i sin egen väg av transformation och förnyelse.

Det är inte så att alla måste ha vissa övertygelser, vara födda i en viss etnisk eller religiös grupp (eller adopteras till en sådan), eller komma från en viss plats på Jorden för att ha ”rätt” – för att vara rättfärdigad i alla åtgärder, oavsett hur destruktiva dessa åtgärder kan vara.

Det ni ser inträffa i konflikterna i Mellanöstern är exempel på, som ni säger i Freds-meditationsvideon, en krigsekonomi.

Och de är exempel på hegemonin, den antagna överhögheten, och därutöver, den sorgliga osynliga trångsyntheten i de gamla rådande regeringsstrukturerna.

Dessa strävar nu efter att fortsätta att försöka kontrollera Jordens händelser som att de inte hade fallit av sin tron, när de faktiskt har gjort det, mitt i kraftfulla energier av Återfödelse som flödar till Jorden nu, och mitt i ett uppvaknande massmedvetande.

Det finns bokstavligen ingen plats kvar för dem här.

Och så vill de förstöra livet på Jorden på vilket sätt de än kan, skapa trauma och känslor av hopplöshet där det är möjligt, för att försöka övertyga den mänskliga vibrationen och till och med det mänskliga genomet att allt är förlorat, och att förtvivlan är det enda logiska svaret.

Men om ni kunde se ur vårt perspektiv (som era högre jag gör), skulle ni se hur detta speciella handlingssätt, hur mörkt och otänkbart det än kan verka, faktiskt lyfter upp till ytan mycket i mänskligt medvetande, individuellt och kollektivt, som vill läka.

Så långt ifrån att stimulera till desperation och låg vibration – även om det kan vara en persons första reaktion – hjälper de oavsiktligt miljoner att återuppleva tidigare och nuvarande livstrauma, för att föra det till ytan där det äntligen kan mötas och släppas.

Detta är en anledning till att de tillåts utföra dessa mörka handlingar.

Konstigt nog framställs frågan om dualitet som att den inte längre kan levas på planeten – verkligen ett stort ögonblick, även om vi inte skulle önska att dessa insikter skulle inträffa i en sådan hemsk form.

Våldets skiljemän fortsätter att låtsas att dessa handlingar kommer från det här eller det där landets högermilitära eller vänstermilitanta grupper, när dessa handlingar i själva verket bara är maskerade för att framstå som sådana.

Alla dessa handlingar, vid deras källa, kommer från samma mörka maktbas som drar till sig alla tillgängliga stunt för att uttrycka sitt förnekande och sin ilska över att ha förlorat sitt säte av makt.

Och återigen skulle vi säga att även om alla ni i Ljuset förståeligt nog känner att detta är ett mörkt ögonblick på Jorden, så ser vi det annorlunda.

Era böner och krav på galaktisk assistans har hörts och besvarats.

Många hundratals skepp finns i luftrummet ovanför de oroliga områdena på planeten och hjälper till på många sätt, inklusive att erbjuda stöd av medicinsk hjälp, mat och säkert skydd till många.

Likaså sker Änglarnas ingripanden ständigt – återigen, som svar på era böner till de högre världarna, där ni begär hjälp för alla som lider nu, oavsett om det är konflikter, extrema väderförhållanden eller deras egen inre kamp.

Det är inte så att ni har lämnats ensamma till era egna eller någon annans enheter, medan vi står tillbaka och inte gör någonting.

Det skulle aldrig kunna bli fallet!

Kom ihåg att ni alla har valt en väg innan ni inkarnerade, och att de som är fångade i scener av intensiva konflikter också har valt sin väg.

Det finns en kraftfull närvaro av en speciell själsgrupp som valde att födas i vissa länder vid denna tid, frivilligt för att hjälpa till i den uppåtgående rörelsen av mänskligt medvetande, även om det innebar att uthärda chocken av onödiga konflikter.

Alla ni har också valt er del i detta.

Trots den sorg och chock ni känner nu är ni våra representanter på marken.

Och som Jordens representanter för era Stjärnfrö-familjer, flerdimensionella högre jag och den Gudomliga Kärleken Själv, uppmanas ni att hjälpa till energetiskt med de tröstande tankarna, helande vågorna av Ljus och rop på hjälp till dem i skeppen.

(Som de flesta av er också är på, när ni besöker dem eteriskt.)

Många av er använder ofta Transmuting Violet Flame, och detta är ett kraftfullt verktyg för att förändra Jordens vibrationer och händelser nu!

Ändå är ni generellt sett omedvetna om att ni också är här för att Transmuteras, genom att använda kärlekens kraft, släppa Vi och Dom-paradigmet, släppa behovet av dualitet och dess trauma för att mer fullständigt veta vem du är.

Och släpp behovet av att döma, att utesluta, att smutskasta.

Detta är verkligen ett mirakel som ni skulle se det, för dualiteten av Gott och Ont är allt ni har känt till så länge.

I detta avgörande ögonblick i Jordens och mänsklighetens utveckling står ni alla nu som agenter för Transmutation, och använder era egna energiresurser för att lyfta mörkret och skuggan av Jordens liv tillbaka till Ljuset till vilket alla former återvänder.

Så många av er reser eteriskt till oroliga delar av världen i era sömntillstånd, att det inte är konstigt att ni sällan känner er utvilade när ni vaknar på morgonen – eller upplever de 8 eller 9 timmarna som har gått som om de bara vore 2 eller 3 timmar.

Delvis beror detta på att Jordtidens natur förändras till ett mycket snabbare tempo.

Ändå beror det också på fokuset och koncentrationen av era andliga sinnen och hjärtan på att hjälpa så många som ropar efter hjälp nu.

Ni är alla mycket involverade i Jordens händelser nu!

Vet att många som uppenbarligen är förlorade på grund av väpnad konflikt kommer att få valet att återvända till Jorden, om det är där de känner att deras högre väg är.

Jorden har flyttat till en ny tidslinje, där detta är möjligt.

Så att inte ens det fysiska är helt förlorat i denna till synes mycket fysiska kamp som mänskligheten befinner sig i nu.

När du överför och djupt planterar in i livet på Jorden, det Ljus du bär från de högre världarna och din egen själskraft, upplever du allt mer ögonblick av att inse att slöjan mellan den upplysta Sanningen och de gamla lögnerna som mänskligheten länge var tränad att acceptera har lösts upp.

I det ögonblicket inser du att lögnerna inte behöver uppmärksammas, lyssnas på eller accepteras som sanning.

Stå stark i vetskapen om att allt du har kommit hit för håller på att utvecklas nu!

Och att, när ni håller Gudomlig Kärlek som den enda sanna verkligheten, kommer ni Hem inom er själva till det ni länge har önskat: upprättandet av en ”himmel på Jorden” som väl överstiger mänskliga uppfattningar om de högre världarna

Kommer du att vara här för att se den helt etablerad, denna Nya Jord?

Ni är komponenterna i själva den vackra nya verkligheten.

Ja, ni kommer fortfarande att gråta några dagar för det ni ser hända på er planet, som inte behöver inträffa.

Men valet att flytta till en högre form av Jordiskt liv ligger i era händer.

Och så skulle vi säga, Finns det kärlek i era hjärtan och medkänsla för de som är så vilsna att de sårar andra, liksom er Kärlek och medkänsla för de sårade?

Om så är fallet, så är den Nya Jorden redan här, Fredens krigare!

Ni har gjort det så!

Vi håller er för evigt i det Ljuset som inte kan blekna, utan bara växer ljusare i det Universum som är ert eget hjärterum.

Och så, namaste, kära ni!

Vi är med er, och med alla, i varje ögonblick.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *